ราคามันวันนี้ > ราคามันย้อนหลัง ตั้งแต่ 7 พ.ย. 2017 ถึง 21 พ.ย. 2017
วันที่ (A) มันแกวเบอร์ใหญ่ (B) มันเทศเบอร์ใหญ่ (C) มันไข่เบอร์ใหญ่ (D) มันมือเสือเบอร์ใหญ่ (E) มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ (F) มันเทียน (G) มันต่อเผือก (H) มันญี่ปุ่น
21/11/2017 19.67 15.33 14.00 - 27.00 18.00 16.50 60.00
20/11/2017 19.67 15.33 14.00 - 27.00 18.00 16.50 60.00
19/11/2017 9.50 15.50 15.00 - 27.00 18.00 17.00 60.00
18/11/2017 11.33 15.33 14.00 - 27.00 18.00 16.50 60.00
17/11/2017 23.50 13.50 14.00 - 27.00 - 16.00 60.00
16/11/2017 19.67 15.33 14.00 - 27.00 18.00 16.50 60.00
15/11/2017 19.67 15.33 14.00 - 27.00 18.00 16.50 60.00
14/11/2017 23.50 13.50 14.00 - 27.00 - 16.00 60.00
13/11/2017 23.50 13.50 14.00 - 27.00 - 16.00 60.00
12/11/2017 9.50 15.50 15.00 - 27.00 18.00 17.00 60.00
11/11/2017 19.67 15.33 14.00 - 27.00 18.00 16.50 60.00
10/11/2017 19.67 15.33 14.00 - 27.00 18.00 16.50 60.00
09/11/2017 7.00 12.00 16.00 - 27.00 - - 60.00
08/11/2017 9.50 15.50 15.00 - 27.00 18.00 17.00 60.00
07/11/2017 9.50 15.50 15.00 - 27.00 18.00 17.00 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามันที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามันย้อนหลัง, ราคามันแกวเบอร์ใหญ่, ราคามันเทศเบอร์ใหญ่, ราคามันไข่เบอร์ใหญ่, ราคามันมือเสือเบอร์ใหญ่, ราคามันฝรั่งเบอร์ใหญ่, ราคามันเทียน, ราคามันต่อเผือก, ราคามันญี่ปุ่น,
bg product