ราคามัน

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มันแกวเบอร์ใหญ่ 10.50 บาท/กก.
(B) มันเทศเบอร์ใหญ่ 15.00 บาท/กก.
(C) มันไข่เบอร์ใหญ่ 15.50 บาท/กก.
(D) มันมือเสือเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ 28.00 บาท/กก.
(F) มันเทียน 18.00 บาท/กก.
(G) มันต่อเผือก 17.50 บาท/กก.
(H) มันญี่ปุ่น 60.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
วันที่ (A) มันแกวเบอร์ใหญ่ (B) มันเทศเบอร์ใหญ่ (C) มันไข่เบอร์ใหญ่ (D) มันมือเสือเบอร์ใหญ่ (E) มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ (F) มันเทียน (G) มันต่อเผือก (H) มันญี่ปุ่น
20/02/2561 10.50 15.00 15.50 - 28.00 18.00 17.50 60.00
19/02/2561 7.00 13.00 16.00 - 28.00 - 18.00 60.00
18/02/2561 10.50 15.50 15.50 - 28.00 18.00 17.00 60.00
17/02/2561 24.50 13.00 16.00 - 28.00 - 18.00 60.00
16/02/2561 7.00 12.00 16.00 - 28.00 - - 60.00
15/02/2561 7.00 13.00 16.00 - 28.00 - 18.00 60.00
14/02/2561 7.00 13.00 16.00 - 28.00 - 18.00 60.00
13/02/2561 10.50 15.50 15.50 - 28.00 18.00 17.00 60.00
12/02/2561 10.50 15.50 15.50 - 28.00 18.00 17.00 60.00
11/02/2561 10.50 15.50 15.50 - 30.00 18.00 17.00 60.00
10/02/2561 7.00 12.00 16.00 - 30.00 - - 60.00
09/02/2561 7.00 13.00 16.00 - 30.00 - 18.00 60.00
08/02/2561 7.00 13.00 16.00 - 30.00 - 18.00 60.00
07/02/2561 10.50 15.50 15.50 - 30.00 18.00 17.00 60.00
06/02/2561 21.00 15.00 15.50 - 30.00 18.00 17.50 60.00
05/02/2561 10.50 15.00 15.50 - 30.00 18.00 17.50 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามันที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามันรายวัน, ราคามันแกวเบอร์ใหญ่, ราคามันเทศเบอร์ใหญ่, ราคามันไข่เบอร์ใหญ่, ราคามันมือเสือเบอร์ใหญ่, ราคามันฝรั่งเบอร์ใหญ่, ราคามันเทียน, ราคามันต่อเผือก, ราคามันญี่ปุ่น,
bg product