ราคามัน
ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
มันแกวเบอร์ใหญ่
27.00
บาท/กก.
มันเทศเบอร์ใหญ่
12.00
บาท/กก.
มันไข่เบอร์ใหญ่
-
บาท/กก.
มันมือเสือเบอร์ใหญ่
-
บาท/กก.
มันฝรั่งเบอร์ใหญ่
28.00
บาท/กก.
มันเทียน
-
บาท/กก.
มันต่อเผือก
-
บาท/กก.
มันญี่ปุ่น
-
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
มัน
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม