ราคามัน

ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มันแกวเบอร์ใหญ่ 12.50 บาท/กก.
(B) มันเทศเบอร์ใหญ่ 16.50 บาท/กก.
(C) มันไข่เบอร์ใหญ่ 17.00 บาท/กก.
(D) มันมือเสือเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ 25.50 บาท/กก.
(F) มันเทียน 20.00 บาท/กก.
(G) มันต่อเผือก 20.00 บาท/กก.
(H) มันญี่ปุ่น 60.00 บาท/กก.
วันที่ (A) มันแกวเบอร์ใหญ่ (B) มันเทศเบอร์ใหญ่ (C) มันไข่เบอร์ใหญ่ (D) มันมือเสือเบอร์ใหญ่ (E) มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ (F) มันเทียน (G) มันต่อเผือก (H) มันญี่ปุ่น
19/08/2561 12.50 16.50 17.00 - 25.50 20.00 20.00 60.00
18/08/2561 12.50 16.50 17.00 - 25.50 20.00 20.00 60.00
17/08/2561 12.50 16.50 17.00 - 25.50 20.00 20.00 60.00
16/08/2561 12.50 16.50 17.00 - 25.00 20.00 20.00 -
15/08/2561 12.50 16.50 17.00 - 26.75 20.00 20.00 60.00
14/08/2561 12.50 16.50 17.00 - 25.50 20.00 17.00 60.00
13/08/2561 12.50 16.50 17.00 - 25.50 20.00 17.00 60.00
12/08/2561 10.00 14.00 16.00 - 25.50 - - 60.00
11/08/2561 10.00 14.00 16.00 - 26.75 - - 60.00
10/08/2561 12.50 16.50 17.00 - 26.75 20.00 17.00 60.00
09/08/2561 12.50 16.50 17.00 - 25.50 20.00 17.00 60.00
08/08/2561 12.50 16.50 17.00 - 25.50 20.00 17.00 60.00
07/08/2561 12.50 15.33 15.33 - 25.50 20.00 14.50 60.00
06/08/2561 21.67 15.33 15.33 - 25.50 20.00 14.50 60.00
05/08/2561 12.50 16.50 17.00 - 25.50 20.00 17.00 60.00
04/08/2561 12.50 15.33 15.33 - 25.50 20.00 16.00 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามันที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามันรายวัน, ราคามันแกวเบอร์ใหญ่, ราคามันเทศเบอร์ใหญ่, ราคามันไข่เบอร์ใหญ่, ราคามันมือเสือเบอร์ใหญ่, ราคามันฝรั่งเบอร์ใหญ่, ราคามันเทียน, ราคามันต่อเผือก, ราคามันญี่ปุ่น,
bg product