ราคามัน
ประจำวันที่ 22 เมษายน 2564
มันแกวเบอร์ใหญ่
15.00
บาท/กก.
มันเทศเบอร์ใหญ่
29.00
บาท/กก.
มันไข่เบอร์ใหญ่
37.00
บาท/กก.
มันมือเสือเบอร์ใหญ่
-
บาท/กก.
มันฝรั่งเบอร์ใหญ่
24.00
บาท/กก.
มันเทียน
33.00
บาท/กก.
มันต่อเผือก
35.00
บาท/กก.
มันญี่ปุ่น
70.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
มัน
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม