ราคามัน

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มันแกวเบอร์ใหญ่ 10.50 บาท/กก.
(B) มันเทศเบอร์ใหญ่ 15.50 บาท/กก.
(C) มันไข่เบอร์ใหญ่ 15.50 บาท/กก.
(D) มันมือเสือเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ 24.00 บาท/กก.
(F) มันเทียน 18.00 บาท/กก.
(G) มันต่อเผือก 17.00 บาท/กก.
(H) มันญี่ปุ่น 60.00 บาท/กก.
วันที่ (A) มันแกวเบอร์ใหญ่ (B) มันเทศเบอร์ใหญ่ (C) มันไข่เบอร์ใหญ่ (D) มันมือเสือเบอร์ใหญ่ (E) มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ (F) มันเทียน (G) มันต่อเผือก (H) มันญี่ปุ่น
27/05/2561 10.50 15.50 15.50 - 24.00 18.00 17.00 60.00
26/05/2561 10.50 15.33 13.67 - 24.00 18.00 14.50 60.00
25/05/2561 14.00 17.00 12.50 - 23.00 18.00 14.50 60.00
24/05/2561 7.00 12.00 16.00 - 24.00 - - 60.00
23/05/2561 9.67 15.33 13.67 - 24.00 18.00 14.50 60.00
22/05/2561 7.00 13.50 13.00 - 24.00 - 12.00 60.00
21/05/2561 9.67 15.33 13.67 - 24.00 18.00 14.50 60.00
20/05/2561 7.00 12.00 16.00 - 25.00 - - 60.00
19/05/2561 10.50 15.33 14.33 - 25.00 18.00 14.50 60.00
18/05/2561 10.50 15.33 14.33 - 25.00 18.00 14.50 60.00
17/05/2561 10.50 15.50 15.50 - 25.00 18.00 17.00 -
16/05/2561 7.00 12.00 16.00 - 25.00 - - 60.00
15/05/2561 10.50 15.33 14.33 - 25.00 18.00 14.50 60.00
14/05/2561 10.50 15.33 14.33 - 25.00 18.00 14.50 -
13/05/2561 7.00 12.00 16.00 - 25.00 - - -
12/05/2561 10.50 15.33 13.67 - 25.00 18.00 13.50 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามันที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามันรายวัน, ราคามันแกวเบอร์ใหญ่, ราคามันเทศเบอร์ใหญ่, ราคามันไข่เบอร์ใหญ่, ราคามันมือเสือเบอร์ใหญ่, ราคามันฝรั่งเบอร์ใหญ่, ราคามันเทียน, ราคามันต่อเผือก, ราคามันญี่ปุ่น,
bg product