ราคามัน

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มันแกวเบอร์ใหญ่ 19.67 บาท/กก.
(B) มันเทศเบอร์ใหญ่ 15.33 บาท/กก.
(C) มันไข่เบอร์ใหญ่ 14.00 บาท/กก.
(D) มันมือเสือเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ 27.00 บาท/กก.
(F) มันเทียน 18.00 บาท/กก.
(G) มันต่อเผือก 16.50 บาท/กก.
(H) มันญี่ปุ่น 60.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
วันที่ (A) มันแกวเบอร์ใหญ่ (B) มันเทศเบอร์ใหญ่ (C) มันไข่เบอร์ใหญ่ (D) มันมือเสือเบอร์ใหญ่ (E) มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ (F) มันเทียน (G) มันต่อเผือก (H) มันญี่ปุ่น
21/11/2560 19.67 15.33 14.00 - 27.00 18.00 16.50 60.00
20/11/2560 19.67 15.33 14.00 - 27.00 18.00 16.50 60.00
19/11/2560 9.50 15.50 15.00 - 27.00 18.00 17.00 60.00
18/11/2560 11.33 15.33 14.00 - 27.00 18.00 16.50 60.00
17/11/2560 23.50 13.50 14.00 - 27.00 - 16.00 60.00
16/11/2560 19.67 15.33 14.00 - 27.00 18.00 16.50 60.00
15/11/2560 19.67 15.33 14.00 - 27.00 18.00 16.50 60.00
14/11/2560 23.50 13.50 14.00 - 27.00 - 16.00 60.00
13/11/2560 23.50 13.50 14.00 - 27.00 - 16.00 60.00
12/11/2560 9.50 15.50 15.00 - 27.00 18.00 17.00 60.00
11/11/2560 19.67 15.33 14.00 - 27.00 18.00 16.50 60.00
10/11/2560 19.67 15.33 14.00 - 27.00 18.00 16.50 60.00
09/11/2560 7.00 12.00 16.00 - 27.00 - - 60.00
08/11/2560 9.50 15.50 15.00 - 27.00 18.00 17.00 60.00
07/11/2560 9.50 15.50 15.00 - 27.00 18.00 17.00 60.00
06/11/2560 9.50 15.50 15.00 - 27.00 18.00 17.00 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามันที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามันรายวัน, ราคามันแกวเบอร์ใหญ่, ราคามันเทศเบอร์ใหญ่, ราคามันไข่เบอร์ใหญ่, ราคามันมือเสือเบอร์ใหญ่, ราคามันฝรั่งเบอร์ใหญ่, ราคามันเทียน, ราคามันต่อเผือก, ราคามันญี่ปุ่น,
bg product