ราคามัน

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มันแกวเบอร์ใหญ่ 6.50 บาท/กก.
(B) มันเทศเบอร์ใหญ่ 15.10 บาท/กก.
(C) มันไข่เบอร์ใหญ่ 14.50 บาท/กก.
(D) มันมือเสือเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(E) มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ 29.00 บาท/กก.
(F) มันเทียน 18.00 บาท/กก.
(G) มันต่อเผือก 15.00 บาท/กก.
(H) มันญี่ปุ่น 60.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
วันที่ (A) มันแกวเบอร์ใหญ่ (B) มันเทศเบอร์ใหญ่ (C) มันไข่เบอร์ใหญ่ (D) มันมือเสือเบอร์ใหญ่ (E) มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ (F) มันเทียน (G) มันต่อเผือก (H) มันญี่ปุ่น
25/07/2560 6.50 15.10 14.50 - 29.00 18.00 15.00 60.00
24/07/2560 6.50 15.10 14.50 - 29.00 18.00 15.00 60.00
23/07/2560 6.50 15.00 14.50 - 29.00 18.00 15.00 60.00
22/07/2560 6.50 15.00 14.50 - 30.50 18.00 15.00 60.00
21/07/2560 6.50 15.00 14.50 - 29.00 18.00 15.00 60.00
20/07/2560 6.50 15.00 14.50 - 29.00 18.00 15.00 60.00
19/07/2560 7.00 15.00 14.50 - 29.00 18.00 15.00 60.00
18/07/2560 7.00 15.00 14.50 - 29.50 18.00 15.00 60.00
17/07/2560 7.00 15.00 14.50 - 33.50 18.00 15.00 60.00
16/07/2560 7.00 17.00 13.00 - 27.00 18.00 15.00 60.00
15/07/2560 7.00 14.50 14.50 - 33.50 18.00 15.00 60.00
14/07/2560 7.00 14.50 14.50 - 33.50 18.00 15.00 60.00
13/07/2560 7.00 14.50 14.50 - 33.50 18.00 15.00 60.00
12/07/2560 7.00 14.50 14.50 - 33.50 18.00 15.00 60.00
11/07/2560 7.00 14.50 14.50 - 33.50 18.00 15.00 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามันที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามันรายวัน, ราคามันแกวเบอร์ใหญ่, ราคามันเทศเบอร์ใหญ่, ราคามันไข่เบอร์ใหญ่, ราคามันมือเสือเบอร์ใหญ่, ราคามันฝรั่งเบอร์ใหญ่, ราคามันเทียน, ราคามันต่อเผือก, ราคามันญี่ปุ่น,
bg product