ราคามัน

ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มันแกวเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/กก.
(B) มันเทศเบอร์ใหญ่ 23.00 บาท/กก.
(C) มันไข่เบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก.
(D) มันมือเสือเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ 35.00 บาท/กก.
(F) มันเทียน 25.00 บาท/กก.
(G) มันต่อเผือก 25.00 บาท/กก.
(H) มันญี่ปุ่น 60.00 บาท/กก.
วันที่ (A) มันแกวเบอร์ใหญ่ (B) มันเทศเบอร์ใหญ่ (C) มันไข่เบอร์ใหญ่ (D) มันมือเสือเบอร์ใหญ่ (E) มันฝรั่งเบอร์ใหญ่ (F) มันเทียน (G) มันต่อเผือก (H) มันญี่ปุ่น
18/11/2561 18.00 23.00 25.00 - 35.00 25.00 25.00 60.00
17/11/2561 13.00 18.50 19.50 - 31.25 25.00 25.00 60.00
16/11/2561 13.50 14.50 15.00 - 31.25 - 10.00 60.00
15/11/2561 15.33 17.33 18.33 - 31.25 25.00 17.50 60.00
14/11/2561 19.00 19.00 20.50 - 35.00 25.00 17.50 60.00
13/11/2561 32.50 19.00 20.50 - 35.00 25.00 17.50 60.00
12/11/2561 32.50 19.00 20.50 - 35.00 25.00 17.50 60.00
11/11/2561 13.00 18.50 19.50 - 31.25 25.00 25.00 60.00
10/11/2561 13.00 16.50 20.50 - 35.00 25.00 17.50 60.00
09/11/2561 14.67 15.67 18.33 - 31.25 25.00 17.50 60.00
08/11/2561 24.67 15.67 18.33 - 31.25 25.00 17.50 60.00
07/11/2561 14.67 15.67 18.33 - 28.75 25.00 17.50 60.00
06/11/2561 24.67 15.67 18.33 - 28.75 25.00 17.50 60.00
05/11/2561 14.67 15.67 18.33 - 28.75 25.00 17.50 60.00
04/11/2561 13.00 18.50 19.50 - 28.75 25.00 25.00 60.00
03/11/2561 24.67 15.67 18.33 - 28.75 25.00 17.50 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามันที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามันรายวัน, ราคามันแกวเบอร์ใหญ่, ราคามันเทศเบอร์ใหญ่, ราคามันไข่เบอร์ใหญ่, ราคามันมือเสือเบอร์ใหญ่, ราคามันฝรั่งเบอร์ใหญ่, ราคามันเทียน, ราคามันต่อเผือก, ราคามันญี่ปุ่น,
bg product