ราคาไข่
ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ไข่เค็ม
6.25
บาท/ฟอง
ไข่เยี่ยวม้า
6.00
บาท/ฟอง
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ไข่
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม