ราคาไข่

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ไข่เค็ม 6.00 บาท/ฟอง
(B) ไข่เยี่ยวม้า 5.50 บาท/ฟอง
วันที่ (A) ไข่เค็ม (B) ไข่เยี่ยวม้า
23/03/2562 6.00 5.50
22/03/2562 6.00 6.25
21/03/2562 6.00 6.25
20/03/2562 6.00 6.25
19/03/2562 6.00 6.25
18/03/2562 6.00 7.00
17/03/2562 6.00 7.00
16/03/2562 6.00 5.50
15/03/2562 6.00 6.25
14/03/2562 6.00 6.25
13/03/2562 6.00 6.25
12/03/2562 6.00 6.25
11/03/2562 6.00 6.25
10/03/2562 6.00 7.00
09/03/2562 6.00 6.25
08/03/2562 6.00 6.25
ข้อมูลนี้เป็นราคาไข่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาไข่รายวัน, ราคาไข่เค็ม, ราคาไข่เยี่ยวม้า,
bg product