ราคาไข่

ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ไข่เค็ม 6.00 บาท/ฟอง
(B) ไข่เยี่ยวม้า 7.00 บาท/ฟอง
วันที่ (A) ไข่เค็ม (B) ไข่เยี่ยวม้า
15/07/2562 6.00 7.00
14/07/2562 6.00 7.00
13/07/2562 6.00 7.00
12/07/2562 6.00 7.00
11/07/2562 6.00 7.00
10/07/2562 6.00 7.00
09/07/2562 6.00 7.00
08/07/2562 6.00 7.00
07/07/2562 6.00 7.00
06/07/2562 6.00 7.00
05/07/2562 6.00 7.00
04/07/2562 6.00 7.00
03/07/2562 6.00 7.00
02/07/2562 6.00 7.00
01/07/2562 6.00 7.00
30/06/2562 6.00 7.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาไข่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาไข่รายวัน, ราคาไข่เค็ม, ราคาไข่เยี่ยวม้า,
bg product