ราคาไข่

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ไข่เค็ม 6.00 บาท/ฟอง
(B) ไข่เยี่ยวม้า 6.50 บาท/ฟอง
วันที่ (A) ไข่เค็ม (B) ไข่เยี่ยวม้า
24/01/2562 6.00 6.50
23/01/2562 6.50 6.75
22/01/2562 6.50 6.75
21/01/2562 6.50 6.75
20/01/2562 6.50 6.75
19/01/2562 6.50 6.75
18/01/2562 6.50 6.75
17/01/2562 6.50 6.75
16/01/2562 6.50 6.75
15/01/2562 6.50 6.75
14/01/2562 6.50 6.75
13/01/2562 6.50 6.75
12/01/2562 6.50 6.75
11/01/2562 6.50 6.75
10/01/2562 6.50 6.75
09/01/2562 6.50 6.75
ข้อมูลนี้เป็นราคาไข่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาไข่รายวัน, ราคาไข่เค็ม, ราคาไข่เยี่ยวม้า,
bg product