ราคาไข่

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ไข่เค็ม 6.00 บาท/ฟอง
(B) ไข่เยี่ยวม้า 6.25 บาท/ฟอง
วันที่ (A) ไข่เค็ม (B) ไข่เยี่ยวม้า
25/04/2562 6.00 6.25
24/04/2562 6.00 6.25
23/04/2562 6.00 7.00
22/04/2562 6.00 6.25
21/04/2562 6.00 7.00
20/04/2562 6.00 6.25
19/04/2562 6.00 7.00
18/04/2562 6.00 6.25
17/04/2562 6.00 6.25
16/04/2562 6.00 7.00
15/04/2562 6.00 6.25
14/04/2562 6.00 7.00
13/04/2562 6.00 6.25
12/04/2562 6.00 6.25
11/04/2562 6.00 6.25
10/04/2562 6.00 6.25
ข้อมูลนี้เป็นราคาไข่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาไข่รายวัน, ราคาไข่เค็ม, ราคาไข่เยี่ยวม้า,
bg product