ราคาไข่ไก่

ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ไข่ไก่เบอร์ 0 - บาท/ฟอง
(B) ไข่ไก่เบอร์ 1 4.20 บาท/ฟอง
(C) ไข่ไก่เบอร์ 2 4.00 บาท/ฟอง
(D) ไข่ไก่เบอร์ 3 3.50 บาท/ฟอง
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ไข่ไก่เบอร์ 4 3.20 บาท/ฟอง
(F) ไข่ไก่เบอร์ 5 - บาท/ฟอง
(G) ไข่ไก่ต้ม - บาท/ฟอง
(H) ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม - บาท/ฟอง
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
วันที่ (A) ไข่ไก่เบอร์ 0 (B) ไข่ไก่เบอร์ 1 (C) ไข่ไก่เบอร์ 2 (D) ไข่ไก่เบอร์ 3 (E) ไข่ไก่เบอร์ 4 (F) ไข่ไก่เบอร์ 5 (G) ไข่ไก่ต้ม (H) ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม
22/11/2560 - 4.20 4.00 3.50 3.20 - - -
21/11/2560 4.00 3.68 3.49 3.17 2.68 2.00 3.50 2.30
20/11/2560 4.00 3.68 3.49 3.17 2.68 2.00 3.50 -
19/11/2560 4.00 3.68 3.49 3.17 2.68 2.00 3.50 -
18/11/2560 4.00 3.68 3.49 3.17 2.68 2.00 3.50 -
17/11/2560 4.00 3.68 3.49 3.17 2.68 2.00 3.50 2.30
16/11/2560 4.00 3.68 3.49 3.17 2.68 2.00 3.50 2.20
15/11/2560 4.00 3.68 3.49 3.17 2.68 2.00 3.50 2.20
14/11/2560 4.00 3.68 3.49 3.17 2.68 2.00 3.50 2.20
13/11/2560 4.00 3.68 3.49 3.17 2.68 2.00 3.50 -
12/11/2560 4.00 3.68 3.49 3.17 2.68 2.00 3.50 -
11/11/2560 4.00 3.68 3.49 3.17 2.68 2.00 3.50 -
10/11/2560 4.00 3.68 3.49 3.17 2.68 2.00 3.50 2.20
09/11/2560 4.00 3.68 3.49 3.17 2.68 2.00 3.50 2.20
08/11/2560 4.00 3.68 3.49 3.17 2.68 2.00 3.50 2.20
07/11/2560 4.00 3.68 3.49 3.17 2.68 2.00 3.50 2.20
ข้อมูลนี้เป็นราคาไข่ไก่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สหกรณ์ฯ จ.ฉะเชิงเทรา)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาไข่ไก่รายวัน, ราคาไข่ไก่เบอร์ 0, ราคาไข่ไก่เบอร์ 1, ราคาไข่ไก่เบอร์ 2, ราคาไข่ไก่เบอร์ 3, ราคาไข่ไก่เบอร์ 4, ราคาไข่ไก่เบอร์ 5, ราคาไข่ไก่ต้ม, ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม,
bg product