ราคาไข่ไก่

ประจำวันที่ 25 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ไข่ไก่เบอร์ 0 4.22 บาท/ฟอง
(B) ไข่ไก่เบอร์ 1 3.79 บาท/ฟอง
(C) ไข่ไก่เบอร์ 2 3.60 บาท/ฟอง
(D) ไข่ไก่เบอร์ 3 3.22 บาท/ฟอง
(E) ไข่ไก่เบอร์ 4 2.77 บาท/ฟอง
(F) ไข่ไก่เบอร์ 5 2.16 บาท/ฟอง
(G) ไข่ไก่ต้ม 3.50 บาท/ฟอง
(H) ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม 2.60 บาท/ฟอง
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
วันที่ (A) ไข่ไก่เบอร์ 0 (B) ไข่ไก่เบอร์ 1 (C) ไข่ไก่เบอร์ 2 (D) ไข่ไก่เบอร์ 3 (E) ไข่ไก่เบอร์ 4 (F) ไข่ไก่เบอร์ 5 (G) ไข่ไก่ต้ม (H) ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม
25/09/2560 4.22 3.79 3.60 3.22 2.77 2.16 3.50 2.60
24/09/2560 4.22 3.79 3.60 3.22 2.77 2.16 3.50 -
23/09/2560 4.22 3.84 3.67 3.22 2.85 2.33 3.50 -
22/09/2560 4.22 3.84 3.60 3.22 2.85 2.33 3.50 2.60
21/09/2560 4.22 3.84 3.60 3.22 2.85 2.33 3.50 2.70
20/09/2560 4.22 3.84 3.60 3.22 2.85 2.33 3.50 2.70
19/09/2560 4.22 3.84 3.60 3.22 2.85 2.33 3.50 2.70
18/09/2560 4.22 3.84 3.60 3.22 2.85 2.33 3.50 -
17/09/2560 4.22 3.84 3.60 3.22 2.85 2.33 3.50 -
16/09/2560 4.27 3.83 3.60 3.27 2.93 2.50 3.50 -
15/09/2560 4.27 3.83 3.60 3.27 2.93 2.50 3.50 2.80
14/09/2560 4.27 3.83 3.60 3.27 2.93 2.50 3.50 2.80
13/09/2560 4.20 3.83 3.60 3.27 2.93 2.50 3.50 2.80
12/09/2560 4.20 3.83 3.60 3.27 2.93 2.50 3.50 2.80
11/09/2560 4.20 3.83 3.60 3.27 2.93 2.50 3.50 2.80
ข้อมูลนี้เป็นราคาไข่ไก่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สหกรณ์ฯ จ.ฉะเชิงเทรา)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาไข่ไก่รายวัน, ราคาไข่ไก่เบอร์ 0, ราคาไข่ไก่เบอร์ 1, ราคาไข่ไก่เบอร์ 2, ราคาไข่ไก่เบอร์ 3, ราคาไข่ไก่เบอร์ 4, ราคาไข่ไก่เบอร์ 5, ราคาไข่ไก่ต้ม, ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม,
bg product