ราคาไข่ไก่

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ไข่ไก่เบอร์ 0 3.92 บาท/ฟอง
(B) ไข่ไก่เบอร์ 1 3.73 บาท/ฟอง
(C) ไข่ไก่เบอร์ 2 3.54 บาท/ฟอง
(D) ไข่ไก่เบอร์ 3 3.22 บาท/ฟอง
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ไข่ไก่เบอร์ 4 2.85 บาท/ฟอง
(F) ไข่ไก่เบอร์ 5 2.16 บาท/ฟอง
(G) ไข่ไก่ต้ม 3.50 บาท/ฟอง
(H) ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม 2.30 บาท/ฟอง
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
วันที่ (A) ไข่ไก่เบอร์ 0 (B) ไข่ไก่เบอร์ 1 (C) ไข่ไก่เบอร์ 2 (D) ไข่ไก่เบอร์ 3 (E) ไข่ไก่เบอร์ 4 (F) ไข่ไก่เบอร์ 5 (G) ไข่ไก่ต้ม (H) ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม
20/02/2561 3.92 3.73 3.54 3.22 2.85 2.16 3.50 2.30
19/02/2561 3.92 3.73 3.54 3.22 2.85 2.16 3.50 2.30
18/02/2561 3.92 3.73 3.54 3.22 2.85 2.16 3.50 -
17/02/2561 3.92 3.73 3.54 3.22 2.85 2.16 3.50 -
16/02/2561 3.92 3.73 3.54 3.22 2.85 2.16 3.50 2.30
15/02/2561 3.92 3.73 3.54 3.22 2.85 2.16 3.50 2.30
14/02/2561 3.92 3.73 3.54 3.22 2.85 2.16 3.50 -
13/02/2561 3.92 3.73 3.54 3.22 2.85 2.16 3.50 -
12/02/2561 3.92 3.73 3.54 3.22 2.85 2.16 3.50 2.30
11/02/2561 3.92 3.73 3.54 3.22 2.85 2.16 3.50 -
10/02/2561 3.92 3.73 3.54 3.22 2.85 2.16 3.50 -
09/02/2561 3.92 3.73 3.54 3.22 2.85 2.16 3.50 -
08/02/2561 3.92 3.73 3.54 3.22 2.85 2.16 3.50 2.30
07/02/2561 3.92 3.73 3.54 3.22 2.85 2.16 3.50 2.30
06/02/2561 3.92 3.73 3.54 3.22 2.85 2.16 3.50 -
05/02/2561 3.92 3.73 3.54 3.22 2.85 2.16 3.50 2.30
ข้อมูลนี้เป็นราคาไข่ไก่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สหกรณ์ฯ จ.ฉะเชิงเทรา)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาไข่ไก่รายวัน, ราคาไข่ไก่เบอร์ 0, ราคาไข่ไก่เบอร์ 1, ราคาไข่ไก่เบอร์ 2, ราคาไข่ไก่เบอร์ 3, ราคาไข่ไก่เบอร์ 4, ราคาไข่ไก่เบอร์ 5, ราคาไข่ไก่ต้ม, ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม,
bg product