ราคาไข่ไก่

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ไข่ไก่เบอร์ 0 4.08 บาท/ฟอง
(B) ไข่ไก่เบอร์ 1 3.58 บาท/ฟอง
(C) ไข่ไก่เบอร์ 2 3.40 บาท/ฟอง
(D) ไข่ไก่เบอร์ 3 3.17 บาท/ฟอง
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ไข่ไก่เบอร์ 4 2.66 บาท/ฟอง
(F) ไข่ไก่เบอร์ 5 2.50 บาท/ฟอง
(G) ไข่ไก่ต้ม 3.50 บาท/ฟอง
(H) ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม - บาท/ฟอง
วันที่ (A) ไข่ไก่เบอร์ 0 (B) ไข่ไก่เบอร์ 1 (C) ไข่ไก่เบอร์ 2 (D) ไข่ไก่เบอร์ 3 (E) ไข่ไก่เบอร์ 4 (F) ไข่ไก่เบอร์ 5 (G) ไข่ไก่ต้ม (H) ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม
25/04/2561 4.08 3.58 3.40 3.17 2.66 2.50 3.50 -
24/04/2561 4.08 3.58 3.40 3.17 2.66 2.50 3.50 2.70
23/04/2561 4.08 3.50 3.32 3.08 2.50 2.33 3.20 2.70
22/04/2561 3.66 3.00 2.83 2.66 2.50 2.33 3.50 -
20/04/2561 - - - - - - - 2.50
19/04/2561 4.50 4.00 3.80 3.50 - - - 2.50
18/04/2561 4.50 4.00 3.80 3.50 - - - -
17/04/2561 4.50 4.00 3.80 3.50 - 2.33 - -
16/04/2561 4.50 4.00 3.80 3.50 - - - -
15/04/2561 4.50 4.00 3.80 3.50 - - - -
14/04/2561 4.50 4.00 3.80 3.50 - - - -
13/04/2561 4.50 4.00 3.80 3.50 - - - -
12/04/2561 4.50 4.00 3.80 3.50 - - - -
11/04/2561 4.50 4.00 3.80 3.50 - - - 2.30
10/04/2561 3.92 3.50 3.32 3.08 2.33 2.16 3.50 2.30
ข้อมูลนี้เป็นราคาไข่ไก่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สหกรณ์ฯ จ.ฉะเชิงเทรา)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาไข่ไก่รายวัน, ราคาไข่ไก่เบอร์ 0, ราคาไข่ไก่เบอร์ 1, ราคาไข่ไก่เบอร์ 2, ราคาไข่ไก่เบอร์ 3, ราคาไข่ไก่เบอร์ 4, ราคาไข่ไก่เบอร์ 5, ราคาไข่ไก่ต้ม, ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม,
bg product