ราคาใบเฟิร์น

ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบเฟิร์นนาคราช 15.00 บาท/กำ
(B) ใบเฟิร์นมะขาม 15.00 บาท/กำ
(C) ใบเฟิร์นหนัง 15.00 บาท/กำ
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ใบเฟิร์นนาคราช (B) ใบเฟิร์นมะขาม (C) ใบเฟิร์นหนัง
21/02/2561 15.00 15.00 15.00
20/02/2561 17.50 15.00 15.00
19/02/2561 17.50 15.00 15.00
18/02/2561 18.75 15.00 15.00
17/02/2561 18.75 15.00 15.00
16/02/2561 18.75 15.00 15.00
15/02/2561 18.75 15.00 15.00
14/02/2561 18.75 15.00 15.00
13/02/2561 18.75 15.00 15.00
12/02/2561 18.75 15.00 15.00
11/02/2561 18.75 15.00 15.00
10/02/2561 18.75 15.00 15.00
09/02/2561 18.75 15.00 15.00
08/02/2561 18.75 15.00 15.00
07/02/2561 18.75 15.00 15.00
06/02/2561 18.75 15.00 15.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาใบเฟิร์นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาใบเฟิร์นรายวัน, ราคาใบเฟิร์นนาคราช, ราคาใบเฟิร์นมะขาม, ราคาใบเฟิร์นหนัง,
bg product