ราคาใบหมาก

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบทางหมาก - บาท/กำ
(B) ใบหมากเขียว 20.00 บาท/กำ
(C) ใบหมากแดง 20.00 บาท/กำ
(D) ใบหมากผู้หมากเมีย - บาท/กำ
วันที่ (A) ใบทางหมาก (B) ใบหมากเขียว (C) ใบหมากแดง (D) ใบหมากผู้หมากเมีย
23/03/2562 - 20.00 20.00 -
22/03/2562 40.00 20.00 20.00 25.00
21/03/2562 40.00 20.00 20.00 25.00
20/03/2562 40.00 20.00 20.00 25.00
19/03/2562 40.00 20.00 20.00 25.00
18/03/2562 40.00 20.00 20.00 25.00
17/03/2562 - 20.00 20.00 -
16/03/2562 - 20.00 20.00 -
15/03/2562 40.00 20.00 20.00 25.00
14/03/2562 40.00 20.00 20.00 25.00
13/03/2562 40.00 20.00 20.00 25.00
12/03/2562 40.00 20.00 20.00 25.00
11/03/2562 40.00 20.00 20.00 25.00
10/03/2562 - 20.00 20.00 -
09/03/2562 40.00 20.00 20.00 25.00
08/03/2562 40.00 20.00 20.00 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาใบหมากที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาใบหมากรายวัน, ราคาใบทางหมาก, ราคาใบหมากเขียว, ราคาใบหมากแดง, ราคาใบหมากผู้หมากเมีย,
bg product