ราคาใบหมาก

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบทางหมาก - บาท/กำ
(B) ใบหมากเขียว 20.00 บาท/กำ
(C) ใบหมากแดง 20.00 บาท/กำ
(D) ใบหมากผู้หมากเมีย - บาท/กำ
วันที่ (A) ใบทางหมาก (B) ใบหมากเขียว (C) ใบหมากแดง (D) ใบหมากผู้หมากเมีย
25/06/2562 - 20.00 20.00 -
24/06/2562 40.00 20.00 20.00 -
23/06/2562 - 20.00 20.00 -
22/06/2562 40.00 20.00 20.00 -
21/06/2562 40.00 20.00 20.00 -
20/06/2562 40.00 20.00 20.00 -
19/06/2562 40.00 20.00 20.00 -
18/06/2562 40.00 20.00 20.00 -
17/06/2562 40.00 20.00 20.00 -
16/06/2562 - 20.00 20.00 -
15/06/2562 40.00 20.00 20.00 -
14/06/2562 40.00 20.00 20.00 -
13/06/2562 40.00 20.00 20.00 -
12/06/2562 40.00 20.00 20.00 -
11/06/2562 40.00 20.00 20.00 -
10/06/2562 - 20.00 20.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาใบหมากที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาใบหมากรายวัน, ราคาใบทางหมาก, ราคาใบหมากเขียว, ราคาใบหมากแดง, ราคาใบหมากผู้หมากเมีย,
bg product