ราคาใบหมาก

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบทางหมาก - บาท/กำ
(B) ใบหมากเขียว 20.00 บาท/กำ
(C) ใบหมากแดง 20.00 บาท/กำ
(D) ใบหมากผู้หมากเมีย - บาท/กำ
วันที่ (A) ใบทางหมาก (B) ใบหมากเขียว (C) ใบหมากแดง (D) ใบหมากผู้หมากเมีย
24/01/2562 - 20.00 20.00 -
23/01/2562 40.00 20.00 20.00 25.00
22/01/2562 40.00 20.00 20.00 25.00
21/01/2562 - 20.00 20.00 -
20/01/2562 - 20.00 20.00 -
19/01/2562 40.00 20.00 20.00 25.00
18/01/2562 40.00 20.00 20.00 25.00
17/01/2562 40.00 20.00 20.00 25.00
16/01/2562 40.00 20.00 20.00 25.00
15/01/2562 40.00 20.00 20.00 25.00
14/01/2562 40.00 20.00 20.00 25.00
13/01/2562 - 20.00 20.00 -
12/01/2562 40.00 20.00 20.00 25.00
11/01/2562 40.00 20.00 20.00 25.00
10/01/2562 40.00 20.00 20.00 25.00
09/01/2562 40.00 20.00 20.00 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาใบหมากที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาใบหมากรายวัน, ราคาใบทางหมาก, ราคาใบหมากเขียว, ราคาใบหมากแดง, ราคาใบหมากผู้หมากเมีย,
bg product