ราคาใบพลู

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบพลูจีบ (10 ใบ) 70.00 บาท/กำ
(B) ใบพลูเขียว - บาท/กก.
วันที่ (A) ใบพลูจีบ (10 ใบ) (B) ใบพลูเขียว
23/03/2562 70.00 -
22/03/2562 75.00 90.00
21/03/2562 75.00 90.00
20/03/2562 75.00 100.00
19/03/2562 75.00 100.00
18/03/2562 75.00 100.00
17/03/2562 70.00 -
16/03/2562 70.00 80.00
15/03/2562 75.00 100.00
14/03/2562 75.00 100.00
13/03/2562 75.00 100.00
12/03/2562 75.00 100.00
11/03/2562 75.00 100.00
10/03/2562 70.00 -
09/03/2562 75.00 100.00
08/03/2562 75.00 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาใบพลูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาใบพลูรายวัน, ราคาใบพลูจีบ (10 ใบ), ราคาใบพลูเขียว,
bg product