ราคาใบตอง

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบตอง - บาท/กก.
(B) ใบตองตานี (10 ก.ก.) 200.00 บาท/มัด
วันที่ (A) ใบตอง (B) ใบตองตานี (10 ก.ก.)
25/06/2562 - 200.00
24/06/2562 25.00 200.00
23/06/2562 30.00 200.00
22/06/2562 30.00 200.00
21/06/2562 30.00 200.00
20/06/2562 30.00 200.00
19/06/2562 30.00 200.00
18/06/2562 30.00 200.00
17/06/2562 30.00 200.00
16/06/2562 30.00 200.00
15/06/2562 30.00 200.00
14/06/2562 30.00 200.00
13/06/2562 30.00 200.00
12/06/2562 30.00 200.00
11/06/2562 30.00 205.00
10/06/2562 30.00 210.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาใบตองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาใบตองรายวัน, ราคาใบตอง, ราคาใบตองตานี (10 ก.ก.),
bg product