ราคาใบตอง
ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562
ใบตองตานี (10 ก.ก.)
180.00
บาท/มัด
ใบตอง
25.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ใบตอง
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม