ราคาโหระพา

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบโหระพา 30.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ใบโหระพา
23/03/2562 30.00
22/03/2562 32.50
21/03/2562 31.67
20/03/2562 36.67
19/03/2562 41.67
18/03/2562 42.50
16/03/2562 43.33
15/03/2562 45.00
14/03/2562 45.00
13/03/2562 44.17
12/03/2562 44.17
11/03/2562 46.67
10/03/2562 50.00
09/03/2562 43.33
08/03/2562 41.67
ข้อมูลนี้เป็นราคาโหระพาที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาโหระพารายวัน, ราคาใบโหระพา,
bg product