ราคาแมงลัก

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แมงลัก - บาท/กก.
(B) ใบแมงลัก 20.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แมงลัก (B) ใบแมงลัก
24/01/2562 - 20.00
23/01/2562 180.00 35.83
22/01/2562 180.00 38.33
21/01/2562 18.00 38.33
20/01/2562 180.00 53.75
19/01/2562 180.00 40.83
18/01/2562 180.00 40.83
17/01/2562 180.00 35.00
16/01/2562 180.00 37.50
15/01/2562 180.00 34.17
14/01/2562 180.00 43.33
13/01/2562 180.00 50.00
12/01/2562 180.00 41.67
11/01/2562 180.00 40.00
10/01/2562 180.00 43.33
09/01/2562 180.00 39.17
ข้อมูลนี้เป็นราคาแมงลักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแมงลักรายวัน, ราคาแมงลัก, ราคาใบแมงลัก,
bg product