ราคาแมงลัก

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แมงลัก - บาท/กก.
(B) ใบแมงลัก 21.25 บาท/กก.
วันที่ (A) แมงลัก (B) ใบแมงลัก
25/06/2562 - 21.25
24/06/2562 - 30.00
23/06/2562 180.00 31.25
22/06/2562 180.00 30.00
21/06/2562 180.00 26.67
20/06/2562 - 25.83
19/06/2562 180.00 22.50
18/06/2562 180.00 25.83
17/06/2562 180.00 28.33
16/06/2562 180.00 30.00
15/06/2562 180.00 26.67
14/06/2562 180.00 29.17
13/06/2562 180.00 25.00
12/06/2562 - 25.83
11/06/2562 180.00 25.00
10/06/2562 180.00 24.17
ข้อมูลนี้เป็นราคาแมงลักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแมงลักรายวัน, ราคาแมงลัก, ราคาใบแมงลัก,
bg product