ราคาแมงลัก

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แมงลัก - บาท/กก.
(B) ใบแมงลัก 37.50 บาท/กก.
วันที่ (A) แมงลัก (B) ใบแมงลัก
23/03/2562 - 37.50
22/03/2562 180.00 37.50
21/03/2562 180.00 35.00
20/03/2562 180.00 35.83
19/03/2562 180.00 36.67
18/03/2562 180.00 35.00
17/03/2562 180.00 -
16/03/2562 - 33.33
15/03/2562 180.00 36.67
14/03/2562 180.00 38.33
13/03/2562 180.00 35.83
12/03/2562 180.00 35.00
11/03/2562 180.00 35.00
10/03/2562 180.00 50.00
09/03/2562 180.00 38.33
08/03/2562 180.00 38.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาแมงลักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแมงลักรายวัน, ราคาแมงลัก, ราคาใบแมงลัก,
bg product