ราคาแตง

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงกวาทั่วไป 7.67 บาท/กก.
(B) แตงกวาอ่อน 11.00 บาท/กก.
(C) แตงร้าน 9.67 บาท/กก.
(D) แตงกวาญี่ปุ่น 40.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) แตงกวาทั่วไป (B) แตงกวาอ่อน (C) แตงร้าน (D) แตงกวาญี่ปุ่น
20/02/2561 7.67 11.00 9.67 40.00
19/02/2561 9.00 11.75 10.17 40.00
18/02/2561 7.00 11.50 11.25 40.00
17/02/2561 8.83 12.75 7.83 50.00
16/02/2561 11.50 13.75 9.00 50.00
15/02/2561 9.50 13.75 8.83 50.00
14/02/2561 10.50 16.75 8.83 50.00
13/02/2561 11.00 17.00 11.25 50.00
12/02/2561 13.00 18.75 12.50 50.00
11/02/2561 13.50 17.00 12.00 50.00
10/02/2561 11.00 17.00 12.00 50.00
09/02/2561 12.67 16.00 12.00 50.00
08/02/2561 15.67 18.00 13.67 50.00
07/02/2561 11.50 17.00 11.25 50.00
06/02/2561 15.33 17.00 11.67 50.00
05/02/2561 14.17 17.50 10.00 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงรายวัน, ราคาแตงกวาทั่วไป, ราคาแตงกวาอ่อน, ราคาแตงร้าน, ราคาแตงกวาญี่ปุ่น,
bg product