ราคาแตง

ประจำวันที่ 25 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงกวาทั่วไป 8.00 บาท/กก.
(B) แตงกวาอ่อน 15.00 บาท/กก.
(C) แตงร้าน 14.00 บาท/กก.
(D) แตงกวาญี่ปุ่น 40.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) แตงกวาทั่วไป (B) แตงกวาอ่อน (C) แตงร้าน (D) แตงกวาญี่ปุ่น
25/09/2560 8.00 15.00 14.00 40.00
24/09/2560 9.00 16.00 14.00 40.00
23/09/2560 9.00 13.75 13.00 40.00
22/09/2560 9.50 14.50 13.00 40.00
21/09/2560 11.00 17.50 11.00 40.00
20/09/2560 9.25 15.50 10.50 40.00
19/09/2560 9.25 16.00 12.50 40.00
18/09/2560 9.25 17.00 13.50 40.00
17/09/2560 10.00 15.50 14.25 40.00
16/09/2560 10.00 15.50 18.00 40.00
15/09/2560 11.00 14.50 14.00 40.00
14/09/2560 11.00 14.50 12.50 40.00
13/09/2560 12.50 17.00 14.00 40.00
12/09/2560 12.50 17.00 13.50 40.00
11/09/2560 10.00 17.00 13.50 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงรายวัน, ราคาแตงกวาทั่วไป, ราคาแตงกวาอ่อน, ราคาแตงร้าน, ราคาแตงกวาญี่ปุ่น,
bg product