ราคาแตง

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงกวาทั่วไป 9.25 บาท/กก.
(B) แตงกวาอ่อน 10.00 บาท/กก.
(C) แตงร้าน 7.25 บาท/กก.
(D) แตงกวาญี่ปุ่น - บาท/กก.
วันที่ (A) แตงกวาทั่วไป (B) แตงกวาอ่อน (C) แตงร้าน (D) แตงกวาญี่ปุ่น
25/06/2561 9.25 10.00 7.25 -
24/06/2561 8.00 11.00 6.50 40.00
23/06/2561 11.00 15.50 8.25 40.00
22/06/2561 11.33 16.00 10.17 -
21/06/2561 8.00 12.00 6.50 40.00
20/06/2561 12.00 17.50 10.83 40.00
19/06/2561 10.67 18.50 9.83 40.00
18/06/2561 10.83 17.50 8.83 40.00
17/06/2561 10.00 18.50 10.75 40.00
16/06/2561 11.00 19.50 11.00 40.00
15/06/2561 13.33 17.00 11.50 40.00
14/06/2561 10.75 17.00 12.50 40.00
13/06/2561 13.50 18.00 12.00 40.00
12/06/2561 12.33 18.50 10.67 40.00
11/06/2561 11.33 17.50 10.17 40.00
10/06/2561 9.25 17.00 10.00 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงรายวัน, ราคาแตงกวาทั่วไป, ราคาแตงกวาอ่อน, ราคาแตงร้าน, ราคาแตงกวาญี่ปุ่น,
bg product