ราคาแตง

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงกวาทั่วไป 8.50 บาท/กก.
(B) แตงกวาอ่อน 12.00 บาท/กก.
(C) แตงร้าน 12.00 บาท/กก.
(D) แตงกวาญี่ปุ่น - บาท/กก.
วันที่ (A) แตงกวาทั่วไป (B) แตงกวาอ่อน (C) แตงร้าน (D) แตงกวาญี่ปุ่น
23/03/2562 8.50 12.00 12.00 -
22/03/2562 13.17 13.50 13.33 50.00
21/03/2562 13.17 12.50 13.33 50.00
20/03/2562 13.17 13.50 13.17 50.00
19/03/2562 13.17 13.00 13.00 50.00
18/03/2562 16.50 28.00 16.00 50.00
16/03/2562 17.33 23.50 15.67 -
15/03/2562 17.33 19.50 16.00 50.00
14/03/2562 18.00 19.50 16.00 50.00
13/03/2562 17.67 19.00 15.33 50.00
12/03/2562 17.33 19.00 13.67 50.00
11/03/2562 17.00 19.50 14.33 50.00
10/03/2562 17.00 20.00 17.00 50.00
09/03/2562 16.33 20.00 14.33 50.00
08/03/2562 15.33 17.50 15.00 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงรายวัน, ราคาแตงกวาทั่วไป, ราคาแตงกวาอ่อน, ราคาแตงร้าน, ราคาแตงกวาญี่ปุ่น,
bg product