ราคาแตง
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2562
แตงกวาทั่วไป
15.00
บาท/กก.
แตงกวาอ่อน
18.50
บาท/กก.
แตงร้าน
15.67
บาท/กก.
แตงกวาญี่ปุ่น
52.50
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
แตง
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม