ราคาแตง

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงกวาทั่วไป 15.50 บาท/กก.
(B) แตงกวาอ่อน 16.00 บาท/กก.
(C) แตงร้าน 15.00 บาท/กก.
(D) แตงกวาญี่ปุ่น 50.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แตงกวาทั่วไป (B) แตงกวาอ่อน (C) แตงร้าน (D) แตงกวาญี่ปุ่น
25/06/2562 15.50 16.00 15.00 50.00
24/06/2562 17.67 22.00 17.33 40.00
23/06/2562 14.00 20.00 19.00 40.00
22/06/2562 15.67 20.50 18.33 40.00
21/06/2562 16.00 20.50 18.33 50.00
20/06/2562 14.67 20.00 19.17 50.00
19/06/2562 14.67 19.00 18.67 40.00
18/06/2562 14.17 18.75 18.67 50.00
17/06/2562 15.00 21.00 20.00 50.00
16/06/2562 13.00 19.00 20.00 50.00
15/06/2562 14.67 19.00 19.00 50.00
14/06/2562 15.67 19.00 18.67 50.00
13/06/2562 17.00 19.00 19.00 50.00
12/06/2562 18.67 19.00 20.00 50.00
11/06/2562 18.00 19.00 21.33 50.00
10/06/2562 19.00 23.00 19.00 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงรายวัน, ราคาแตงกวาทั่วไป, ราคาแตงกวาอ่อน, ราคาแตงร้าน, ราคาแตงกวาญี่ปุ่น,
bg product