ราคาแตง

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงกวาทั่วไป 10.00 บาท/กก.
(B) แตงกวาอ่อน 16.00 บาท/กก.
(C) แตงร้าน 12.00 บาท/กก.
(D) แตงกวาญี่ปุ่น - บาท/กก.
วันที่ (A) แตงกวาทั่วไป (B) แตงกวาอ่อน (C) แตงร้าน (D) แตงกวาญี่ปุ่น
24/01/2562 10.00 16.00 12.00 -
23/01/2562 14.00 18.00 12.67 50.00
22/01/2562 15.00 19.00 11.67 50.00
21/01/2562 16.67 22.00 12.00 60.00
20/01/2562 13.00 19.00 11.75 60.00
19/01/2562 14.00 17.75 11.33 60.00
18/01/2562 13.33 17.25 11.17 60.00
17/01/2562 15.33 20.00 12.33 60.00
16/01/2562 16.00 17.25 11.67 50.00
15/01/2562 14.00 18.00 12.00 50.00
14/01/2562 14.00 18.25 11.33 50.00
13/01/2562 12.50 17.25 9.75 50.00
12/01/2562 14.67 17.75 10.33 50.00
11/01/2562 13.00 13.25 11.50 50.00
10/01/2562 12.67 18.00 12.67 50.00
09/01/2562 16.33 21.50 15.33 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงรายวัน, ราคาแตงกวาทั่วไป, ราคาแตงกวาอ่อน, ราคาแตงร้าน, ราคาแตงกวาญี่ปุ่น,
bg product