ราคาแตง

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงกวาทั่วไป 7.50 บาท/กก.
(B) แตงกวาอ่อน 19.25 บาท/กก.
(C) แตงร้าน 21.00 บาท/กก.
(D) แตงกวาญี่ปุ่น - บาท/กก.
วันที่ (A) แตงกวาทั่วไป (B) แตงกวาอ่อน (C) แตงร้าน (D) แตงกวาญี่ปุ่น
25/04/2561 7.50 19.25 21.00 -
24/04/2561 11.33 19.00 21.67 -
23/04/2561 12.00 20.00 22.67 -
22/04/2561 10.00 20.00 25.00 -
21/04/2561 20.00 - 12.00 -
20/04/2561 18.00 - 10.00 -
19/04/2561 12.50 14.50 14.50 -
18/04/2561 10.50 11.00 12.00 -
17/04/2561 10.50 12.00 12.75 -
16/04/2561 12.00 9.00 15.25 30.00
15/04/2561 8.00 12.00 21.00 -
14/04/2561 14.50 14.00 18.50 -
13/04/2561 10.00 19.00 19.00 -
12/04/2561 19.00 18.00 21.50 -
11/04/2561 18.50 20.00 22.00 -
10/04/2561 22.00 26.00 23.33 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงรายวัน, ราคาแตงกวาทั่วไป, ราคาแตงกวาอ่อน, ราคาแตงร้าน, ราคาแตงกวาญี่ปุ่น,
bg product