ราคาแตงไท

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/กก.
(D) แตงไทอ่อน 12.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ (B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ (C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ (D) แตงไทอ่อน
25/06/2561 - - 18.00 12.00
24/06/2561 10.00 - 18.00 12.00
23/06/2561 10.00 - 18.00 14.00
22/06/2561 10.00 - 18.00 14.00
21/06/2561 - - 18.00 12.00
20/06/2561 10.00 - 18.00 86.00
19/06/2561 10.00 - 18.00 15.00
18/06/2561 10.00 - 18.00 14.00
17/06/2561 10.00 - 18.00 14.00
16/06/2561 10.00 - 18.00 12.00
15/06/2561 10.00 - 18.00 17.00
14/06/2561 10.00 - 18.00 17.00
13/06/2561 10.00 - 18.00 17.00
12/06/2561 10.00 - 18.00 17.00
11/06/2561 10.00 - 18.00 17.00
10/06/2561 - - 18.00 17.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงไทที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงไทรายวัน, ราคาแตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทอ่อน,
bg product