ราคาแตงไท

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ 12.00 บาท/กก.
(D) แตงไทอ่อน 16.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ (B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ (C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ (D) แตงไทอ่อน
24/01/2562 - - 12.00 16.00
23/01/2562 - - 12.00 23.00
22/01/2562 13.00 - 12.00 23.00
21/01/2562 13.00 - 12.00 19.50
20/01/2562 13.00 - 12.00 20.00
19/01/2562 13.00 - 12.00 18.00
18/01/2562 13.00 - 12.00 18.00
17/01/2562 13.00 - 12.00 20.50
16/01/2562 13.00 - 12.00 20.00
15/01/2562 13.00 - 12.00 18.00
14/01/2562 - - 12.00 17.00
13/01/2562 13.00 - 12.00 18.00
12/01/2562 13.00 - 12.00 14.00
11/01/2562 13.00 - 12.00 18.00
10/01/2562 13.00 - 12.00 17.00
09/01/2562 13.00 - 12.00 18.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงไทที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงไทรายวัน, ราคาแตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทอ่อน,
bg product