ราคาแตงไท

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ 10.00 บาท/กก.
(B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ 15.00 บาท/กก.
(D) แตงไทอ่อน 13.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ (B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ (C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ (D) แตงไทอ่อน
20/02/2561 10.00 - 15.00 13.00
19/02/2561 - - 15.00 15.00
18/02/2561 10.00 - 15.00 15.00
17/02/2561 - - 15.00 17.50
16/02/2561 - - 15.00 17.50
15/02/2561 - - 15.00 18.50
14/02/2561 - - 15.00 17.50
13/02/2561 10.00 - 15.00 20.50
12/02/2561 10.00 - 15.00 17.50
11/02/2561 10.00 - 15.00 13.00
10/02/2561 - - 15.00 14.00
09/02/2561 - - 15.00 13.00
08/02/2561 - - 15.00 16.00
07/02/2561 10.00 - 15.00 17.00
06/02/2561 10.00 - 15.00 17.00
05/02/2561 10.00 - 15.00 16.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงไทที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงไทรายวัน, ราคาแตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทอ่อน,
bg product