ราคาแตงไท

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ 15.00 บาท/กก.
(D) แตงไทอ่อน 16.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ (B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ (C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ (D) แตงไทอ่อน
25/06/2562 - - 15.00 16.00
24/06/2562 17.00 - 15.00 19.00
23/06/2562 15.00 - 15.00 18.00
22/06/2562 15.00 - 15.00 19.00
21/06/2562 15.00 - 15.00 17.00
20/06/2562 15.00 - 15.00 18.00
19/06/2562 15.00 - 15.00 18.00
18/06/2562 15.00 - 15.00 17.00
17/06/2562 - - 15.00 18.00
16/06/2562 15.00 - 15.00 17.00
15/06/2562 15.00 - 15.00 18.00
14/06/2562 15.00 - 15.00 18.00
13/06/2562 15.00 - 15.00 19.00
12/06/2562 15.00 - 15.00 18.00
11/06/2562 15.00 - 15.00 18.00
10/06/2562 - - 15.00 19.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงไทที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงไทรายวัน, ราคาแตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทอ่อน,
bg product