ราคาแตงไท

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ 13.00 บาท/กก.
(D) แตงไทอ่อน 14.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ (B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ (C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ (D) แตงไทอ่อน
23/03/2562 - - 13.00 14.00
22/03/2562 13.00 - 13.00 16.50
21/03/2562 13.00 - 13.00 14.50
20/03/2562 13.00 - 13.00 16.00
19/03/2562 13.00 - 13.00 15.00
18/03/2562 13.00 - - 18.00
17/03/2562 13.00 - - -
16/03/2562 13.00 - 13.00 19.00
15/03/2562 13.00 - 13.00 18.00
14/03/2562 13.00 - 15.00 18.00
13/03/2562 13.00 - 15.00 18.00
12/03/2562 13.00 - 15.00 16.00
11/03/2562 13.00 - 15.00 16.00
10/03/2562 13.00 - - 16.00
09/03/2562 13.00 - 15.00 16.00
08/03/2562 - - 15.00 15.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงไทที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงไทรายวัน, ราคาแตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทอ่อน,
bg product