ราคาแตงไท

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ 15.00 บาท/กก.
(D) แตงไทอ่อน 14.50 บาท/กก.
วันที่ (A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ (B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ (C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ (D) แตงไทอ่อน
25/04/2561 - - 15.00 14.50
24/04/2561 10.00 - 15.00 15.00
23/04/2561 10.00 - 15.00 17.50
22/04/2561 10.00 - - 15.00
19/04/2561 - - 15.00 14.00
18/04/2561 - - 15.00 14.00
17/04/2561 - - 15.00 16.00
16/04/2561 - - 15.00 12.00
15/04/2561 - - 15.00 14.00
14/04/2561 - - 15.00 14.00
13/04/2561 - - 15.00 14.00
12/04/2561 - - 15.00 14.00
11/04/2561 - - 15.00 15.00
10/04/2561 10.00 - 15.00 16.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงไทที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงไทรายวัน, ราคาแตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทอ่อน,
bg product