ราคาแตงไท

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ 10.00 บาท/กก.
(B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ 12.00 บาท/กก.
(C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ 13.00 บาท/กก.
(D) แตงไทอ่อน 19.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ (B) แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ (C) แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ (D) แตงไทอ่อน
25/07/2560 10.00 12.00 13.00 19.00
24/07/2560 10.00 12.00 13.00 18.00
23/07/2560 10.00 12.00 14.00 18.00
22/07/2560 10.00 12.00 14.00 17.00
21/07/2560 10.00 12.00 14.00 19.50
20/07/2560 10.00 12.00 14.00 20.50
19/07/2560 10.00 12.00 14.00 20.50
18/07/2560 10.00 12.00 14.00 20.50
17/07/2560 10.00 12.00 14.00 19.50
16/07/2560 10.00 - - 30.00
15/07/2560 10.00 12.00 14.00 22.00
14/07/2560 10.00 12.00 14.00 22.00
13/07/2560 10.00 12.00 14.00 22.00
12/07/2560 10.00 12.00 14.00 23.00
11/07/2560 10.00 12.00 14.00 21.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงไทที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงไทรายวัน, ราคาแตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาแตงไทอ่อน,
bg product