ราคาแตงโม

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ 25.50 บาท/กก.
(B) แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ 23.00 บาท/กก.
(C) แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ 26.00 บาท/กก.
(D) แตงโมซอนญ่าเบอร์ใหญ่ 32.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) แตงโมไดอาน่าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) แตงโมอ่อน 17.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ (B) แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ (C) แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ (D) แตงโมซอนญ่าเบอร์ใหญ่ (E) แตงโมไดอาน่าเบอร์ใหญ่ (F) แตงโมอ่อน
25/04/2562 25.50 23.00 26.00 32.00 - 17.00
24/04/2562 16.50 18.00 18.00 - - 16.00
23/04/2562 15.00 - 15.00 - - 17.00
22/04/2562 23.00 25.00 24.33 32.00 25.00 15.67
21/04/2562 35.00 32.00 37.00 32.00 25.00 20.00
20/04/2562 23.00 25.00 24.33 32.00 - 17.67
19/04/2562 25.50 32.00 26.50 32.00 - 16.00
18/04/2562 18.00 18.00 20.00 - - 15.00
17/04/2562 23.00 25.00 24.67 32.00 - 14.00
16/04/2562 26.00 32.00 27.00 32.00 - 16.50
15/04/2562 23.33 25.00 24.67 32.00 - 14.33
14/04/2562 25.50 24.00 28.50 28.00 - 14.50
13/04/2562 25.50 24.00 28.50 28.00 25.00 14.50
12/04/2562 22.67 24.00 24.67 28.00 - 13.33
11/04/2562 22.33 24.00 24.33 28.00 25.00 14.33
10/04/2562 22.33 24.00 23.67 28.00 - 14.67
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงโมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงโมรายวัน, ราคาแตงโมกินรีเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมซอนญ่าเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมไดอาน่าเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมอ่อน,
bg product