ราคาแตงโม

ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(B) แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ 23.00 บาท/กก.
(C) แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ 23.67 บาท/กก.
(D) แตงโมซอนญ่าเบอร์ใหญ่ 32.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) แตงโมไดอาน่าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) แตงโมอ่อน 19.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ (B) แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ (C) แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ (D) แตงโมซอนญ่าเบอร์ใหญ่ (E) แตงโมไดอาน่าเบอร์ใหญ่ (F) แตงโมอ่อน
18/02/2562 20.00 23.00 23.67 32.00 - 19.00
17/02/2562 23.00 23.00 26.50 32.00 - 30.00
16/02/2562 18.00 18.00 18.00 - - 19.67
15/02/2562 21.33 23.00 23.67 32.00 - 20.33
14/02/2562 20.00 23.00 24.33 32.00 - 19.67
13/02/2562 21.00 23.00 24.33 32.00 - 19.67
12/02/2562 21.33 23.00 24.33 32.00 - 20.33
11/02/2562 21.33 23.00 23.67 32.00 - 19.33
10/02/2562 23.00 23.00 28.50 30.00 - -
09/02/2562 21.33 23.00 25.00 30.00 25.00 17.50
08/02/2562 18.00 18.00 18.50 - - 17.50
07/02/2562 21.33 23.00 22.33 30.00 - 17.00
06/02/2562 18.00 18.00 18.00 - - 17.50
05/02/2562 23.00 23.00 24.00 30.00 - 20.00
04/02/2562 20.67 22.50 21.67 30.00 - 20.00
03/02/2562 23.00 23.00 24.00 30.00 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงโมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงโมรายวัน, ราคาแตงโมกินรีเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมซอนญ่าเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมไดอาน่าเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมอ่อน,
bg product