ราคาแตงโม

ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ 16.00 บาท/กก.
(B) แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ 16.00 บาท/กก.
(C) แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ 17.00 บาท/กก.
(D) แตงโมอ่อน - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ (B) แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ (C) แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ (D) แตงโมอ่อน
21/02/2561 16.00 16.00 17.00 -
20/02/2561 19.00 19.00 19.50 17.50
19/02/2561 16.00 16.00 18.00 19.50
18/02/2561 20.00 19.00 21.00 17.50
17/02/2561 16.00 16.00 18.00 20.00
16/02/2561 16.00 16.00 18.00 21.00
15/02/2561 16.00 16.00 18.00 20.00
14/02/2561 16.00 16.00 18.00 12.00
13/02/2561 19.00 18.00 20.00 12.00
12/02/2561 19.00 18.00 20.00 20.00
11/02/2561 19.00 18.00 20.00 12.00
10/02/2561 16.00 16.00 18.00 14.00
09/02/2561 17.00 17.00 18.00 15.00
08/02/2561 17.00 17.00 18.00 18.00
07/02/2561 19.50 15.50 20.00 17.50
06/02/2561 19.50 18.50 20.00 18.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงโมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงโมรายวัน, ราคาแตงโมกินรีเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมอ่อน,
bg product