ราคาแตงโม

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ 16.00 บาท/กก.
(B) แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ 16.00 บาท/กก.
(C) แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ 17.33 บาท/กก.
(D) แตงโมอ่อน 21.50 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ (B) แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ (C) แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ (D) แตงโมอ่อน
25/07/2560 16.00 16.00 17.33 21.50
24/07/2560 15.00 15.00 16.00 19.50
23/07/2560 14.50 15.00 16.50 20.50
22/07/2560 15.00 16.00 16.00 19.50
21/07/2560 15.33 16.00 16.00 22.00
20/07/2560 15.33 16.00 16.00 22.00
19/07/2560 14.67 15.00 16.33 22.00
18/07/2560 15.33 16.00 16.67 20.00
17/07/2560 15.33 16.00 17.00 20.50
16/07/2560 16.00 17.00 17.00 25.00
15/07/2560 15.67 16.00 17.00 18.50
14/07/2560 15.33 16.00 16.67 20.00
13/07/2560 15.50 16.00 17.50 21.00
12/07/2560 15.67 16.00 17.00 20.00
11/07/2560 15.67 16.00 17.33 20.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงโมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงโมรายวัน, ราคาแตงโมกินรีเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมอ่อน,
bg product