ราคาแตงโม

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/กก.
(B) แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/กก.
(C) แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(D) แตงโมซอนญ่าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) แตงโมไดอาน่าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) แตงโมอ่อน 15.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ (B) แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ (C) แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ (D) แตงโมซอนญ่าเบอร์ใหญ่ (E) แตงโมไดอาน่าเบอร์ใหญ่ (F) แตงโมอ่อน
25/04/2561 18.00 18.00 20.00 - - 15.00
24/04/2561 20.00 20.00 1,168.00 - - 20.00
23/04/2561 20.00 20.00 18.00 - - 15.00
22/04/2561 22.00 22.00 23.00 - - -
21/04/2561 - - - 25.00 25.00 -
20/04/2561 - - - - - 25.00
19/04/2561 15.00 15.00 18.00 - - 10.00
18/04/2561 15.00 15.00 18.00 - - 14.00
17/04/2561 15.00 15.00 16.00 - - 15.50
16/04/2561 15.00 15.00 16.00 - - 14.00
15/04/2561 15.00 15.00 16.00 - - 16.00
14/04/2561 15.00 15.00 16.00 - - 16.00
13/04/2561 15.00 15.00 16.00 - - 16.00
12/04/2561 15.00 15.00 16.00 - - 16.00
11/04/2561 15.00 15.00 16.00 - - 14.00
10/04/2561 18.50 17.50 19.00 - - 18.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงโมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงโมรายวัน, ราคาแตงโมกินรีเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมซอนญ่าเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมไดอาน่าเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมอ่อน,
bg product