ราคาแตงโม

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ 15.00 บาท/กก.
(B) แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ 15.00 บาท/กก.
(C) แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ 16.00 บาท/กก.
(D) แตงโมซอนญ่าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) แตงโมไดอาน่าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) แตงโมอ่อน 9.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ (B) แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ (C) แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ (D) แตงโมซอนญ่าเบอร์ใหญ่ (E) แตงโมไดอาน่าเบอร์ใหญ่ (F) แตงโมอ่อน
25/06/2561 15.00 15.00 16.00 - - 9.00
24/06/2561 18.50 18.50 19.00 - - 10.00
23/06/2561 18.50 18.50 19.00 - - 6.50
22/06/2561 18.50 18.50 19.00 - - 7.50
21/06/2561 16.00 16.00 18.00 - - 9.00
20/06/2561 18.50 18.50 19.00 20.00 25.00 10.00
19/06/2561 18.50 18.50 19.00 - - 10.00
18/06/2561 19.00 19.00 19.00 - - 9.50
17/06/2561 19.00 19.00 19.00 - - 9.50
16/06/2561 19.00 19.00 19.00 20.00 25.00 10.00
15/06/2561 19.50 19.50 20.00 20.00 25.00 11.00
14/06/2561 19.50 19.50 20.00 - - 11.00
13/06/2561 19.50 19.50 20.00 - - 12.00
12/06/2561 19.50 19.50 20.00 - - 15.00
11/06/2561 19.50 19.50 17.00 - - 15.00
10/06/2561 17.00 17.00 17.00 - - 13.75
ข้อมูลนี้เป็นราคาแตงโมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแตงโมรายวัน, ราคาแตงโมกินรีเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมซอนญ่าเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมไดอาน่าเบอร์ใหญ่, ราคาแตงโมอ่อน,
bg product