ราคาแครอท

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แครอทไทย 25.00 บาท/กก.
(B) แครอทนอก 28.33 บาท/กก.
(C) เบบี้แครอท 95.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แครอทไทย (B) แครอทนอก (C) เบบี้แครอท
25/06/2562 25.00 28.33 95.00
24/06/2562 25.00 28.33 95.00
23/06/2562 25.00 32.75 90.00
22/06/2562 25.00 28.50 100.00
21/06/2562 25.00 28.50 100.00
20/06/2562 25.00 28.50 100.00
19/06/2562 20.00 28.50 100.00
18/06/2562 25.00 28.50 100.00
17/06/2562 25.00 28.50 95.00
16/06/2562 25.00 32.50 120.00
15/06/2562 25.00 28.00 110.00
14/06/2562 25.00 28.00 110.00
13/06/2562 25.00 28.17 95.00
12/06/2562 25.00 27.17 110.00
11/06/2562 25.00 27.17 110.00
10/06/2562 25.00 27.17 110.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแครอทที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแครอทรายวัน, ราคาแครอทไทย, ราคาแครอทนอก, ราคาเบบี้แครอท,
bg product