ราคาแครอท

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แครอทไทย - บาท/กก.
(B) แครอทนอก 20.00 บาท/กก.
(C) เบบี้แครอท 90.00 บาท/กก.
วันที่ (A) แครอทไทย (B) แครอทนอก (C) เบบี้แครอท
24/01/2562 - 20.00 90.00
23/01/2562 25.00 20.00 95.00
22/01/2562 25.00 20.00 95.00
21/01/2562 25.00 20.00 95.00
20/01/2562 25.00 20.00 90.00
19/01/2562 25.00 20.00 90.00
18/01/2562 25.00 20.00 90.00
17/01/2562 25.00 20.00 90.00
16/01/2562 25.00 20.00 90.00
15/01/2562 25.00 20.00 90.00
14/01/2562 25.00 20.00 90.00
13/01/2562 25.00 20.00 90.00
12/01/2562 25.00 20.00 95.00
11/01/2562 25.00 20.00 95.00
10/01/2562 25.00 20.00 95.00
09/01/2562 25.00 20.00 95.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแครอทที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแครอทรายวัน, ราคาแครอทไทย, ราคาแครอทนอก, ราคาเบบี้แครอท,
bg product