ราคาแก้วมังกร

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ 35.00 บาท/กก.
(B) แก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ 450.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) แก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ (B) แก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่ (C) แก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่
20/02/2561 35.00 - 450.00
19/02/2561 35.00 - -
18/02/2561 - - 390.00
17/02/2561 50.00 - 390.00
15/02/2561 45.00 - 45.00
14/02/2561 50.00 - 40.00
13/02/2561 - - 40.00
12/02/2561 - - 40.00
11/02/2561 - - 38.00
10/02/2561 - - 35.00
09/02/2561 40.00 - 35.00
08/02/2561 45.00 - 38.00
07/02/2561 - - 37.00
06/02/2561 45.00 - 35.00
05/02/2561 45.00 - 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแก้วมังกรที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแก้วมังกรรายวัน, ราคาแก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่, ราคาแก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่, ราคาแก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่,
bg product