ราคาแก้วมังกร

ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก.
(B) แก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
วันที่ (A) แก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ (B) แก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่ (C) แก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่
19/08/2561 25.00 - -
18/08/2561 22.50 12.00 -
17/08/2561 25.00 - -
16/08/2561 27.50 18.00 -
15/08/2561 30.00 - -
14/08/2561 26.50 - -
13/08/2561 26.50 - -
12/08/2561 26.50 - -
11/08/2561 22.50 - -
10/08/2561 21.50 20.00 -
09/08/2561 23.50 - -
08/08/2561 25.00 - -
07/08/2561 25.00 - -
06/08/2561 23.83 18.00 -
05/08/2561 26.50 - -
04/08/2561 25.50 23.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาแก้วมังกรที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแก้วมังกรรายวัน, ราคาแก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่, ราคาแก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่, ราคาแก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่,
bg product