ราคาแก้วมังกร

ประจำวันที่ 25 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) แก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ 45.00 บาท/กก.
(B) แก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก.
(C) แก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ 420.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) แก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่ (B) แก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่ (C) แก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่
25/09/2560 45.00 25.00 420.00
24/09/2560 47.50 35.00 30.00
23/09/2560 49.00 35.00 420.00
22/09/2560 51.50 35.00 30.00
21/09/2560 42.50 - 420.00
20/09/2560 50.00 - 40.00
19/09/2560 50.00 - 45.00
18/09/2560 50.00 - 420.00
17/09/2560 50.00 - -
16/09/2560 45.00 - 30.00
15/09/2560 42.50 - -
14/09/2560 42.50 - 30.00
13/09/2560 44.50 28.00 26.00
12/09/2560 44.50 28.00 28.00
11/09/2560 40.00 28.00 28.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาแก้วมังกรที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาแก้วมังกรรายวัน, ราคาแก้วมังกรไทยเนื้อขาวเบอร์ใหญ่, ราคาแก้วมังกรไทยเนื้อแดงเบอร์ใหญ่, ราคาแก้วมังกรเวียดนามเนื้อขาวเบอร์ใหญ่,
bg product