ราคาเห็ด

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เห็ดเป๋าฮื้อ 40.00 บาท/กก.
(B) เห็ดนางฟ้า 20.00 บาท/กก.
(C) เห็ดฟางเบอร์กลาง 100.00 บาท/กก.
(D) เห็ดหอมสด 172.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่ 325.00 บาท/กก.
(F) เห็ดหูหนู 54.00 บาท/กก.
(G) เห็ดหูหนูดำแห้ง 325.00 บาท/กก.
(H) เห็ดเข็มทอง 67.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ) 90.00 บาท/กก.
(J) เห็ดขอนขาว - บาท/กก.
(K) เห็ดโคนญี่ปุ่น 200.00 บาท/กก.
(L) เห็ดนางฟ้าภูฐาน - บาท/กก.
วันที่ (A) เห็ดเป๋าฮื้อ (B) เห็ดนางฟ้า (C) เห็ดฟางเบอร์กลาง (D) เห็ดหอมสด (E) เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่ (F) เห็ดหูหนู (G) เห็ดหูหนูดำแห้ง (H) เห็ดเข็มทอง (I) เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ) (J) เห็ดขอนขาว (K) เห็ดโคนญี่ปุ่น (L) เห็ดนางฟ้าภูฐาน
27/05/2561 40.00 20.00 100.00 172.50 325.00 54.00 325.00 67.50 90.00 - 200.00 -
26/05/2561 55.00 40.00 100.00 170.00 325.00 54.00 325.00 67.50 90.00 120.00 200.00 140.00
25/05/2561 40.00 42.50 100.00 167.50 300.00 55.00 400.00 90.00 90.00 120.00 200.00 140.00
24/05/2561 50.00 40.00 100.00 170.00 325.00 60.00 325.00 67.50 90.00 120.00 200.00 140.00
23/05/2561 47.50 42.50 100.00 158.33 325.00 57.67 325.00 66.25 90.00 120.00 200.00 120.00
22/05/2561 50.00 55.83 113.33 158.33 325.00 47.33 325.00 66.25 90.00 150.00 200.00 140.00
21/05/2561 55.00 60.00 106.67 158.33 325.00 46.33 325.00 66.25 90.00 120.00 200.00 140.00
20/05/2561 55.00 65.00 107.50 155.00 325.00 47.50 325.00 66.25 90.00 120.00 200.00 150.00
19/05/2561 60.00 65.00 111.67 158.33 325.00 42.67 325.00 66.25 90.00 120.00 200.00 140.00
18/05/2561 55.00 51.67 106.67 148.33 325.00 42.67 325.00 66.25 90.00 120.00 200.00 120.00
17/05/2561 40.00 50.00 105.00 140.00 325.00 45.00 325.00 67.50 90.00 120.00 200.00 120.00
16/05/2561 40.00 31.25 95.00 145.00 325.00 45.00 325.00 67.50 90.00 100.00 200.00 120.00
15/05/2561 45.00 33.33 103.33 151.67 325.00 42.67 325.00 67.50 90.00 - 200.00 120.00
14/05/2561 51.67 43.33 106.67 151.67 325.00 42.67 325.00 67.50 90.00 120.00 - 140.00
13/05/2561 55.00 51.25 110.00 145.00 325.00 45.00 325.00 67.50 90.00 120.00 - 140.00
12/05/2561 53.33 48.33 106.67 151.67 325.00 40.00 325.00 67.50 90.00 120.00 200.00 140.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเห็ดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเห็ดรายวัน, ราคาเห็ดเป๋าฮื้อ, ราคาเห็ดนางฟ้า, ราคาเห็ดฟางเบอร์กลาง, ราคาเห็ดหอมสด, ราคาเห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่, ราคาเห็ดหูหนู, ราคาเห็ดหูหนูดำแห้ง, ราคาเห็ดเข็มทอง, ราคาเห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ), ราคาเห็ดขอนขาว, ราคาเห็ดโคนญี่ปุ่น, ราคาเห็ดนางฟ้าภูฐาน,
bg product