ราคาเห็ด

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เห็ดเป๋าฮื้อ 42.50 บาท/กก.
(B) เห็ดนางฟ้า 30.00 บาท/กก.
(C) เห็ดฟางเบอร์กลาง 90.00 บาท/กก.
(D) เห็ดหอมสด 188.33 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่ 315.00 บาท/กก.
(F) เห็ดหูหนู 38.67 บาท/กก.
(G) เห็ดหูหนูดำแห้ง 325.00 บาท/กก.
(H) เห็ดเข็มทอง 62.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ) 90.00 บาท/กก.
(J) เห็ดขอนขาว 110.00 บาท/กก.
(K) เห็ดโคนญี่ปุ่น 200.00 บาท/กก.
(L) เห็ดนางฟ้าภูฐาน 110.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
วันที่ (A) เห็ดเป๋าฮื้อ (B) เห็ดนางฟ้า (C) เห็ดฟางเบอร์กลาง (D) เห็ดหอมสด (E) เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่ (F) เห็ดหูหนู (G) เห็ดหูหนูดำแห้ง (H) เห็ดเข็มทอง (I) เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ) (J) เห็ดขอนขาว (K) เห็ดโคนญี่ปุ่น (L) เห็ดนางฟ้าภูฐาน
20/02/2561 42.50 30.00 90.00 188.33 315.00 38.67 325.00 62.50 90.00 110.00 200.00 110.00
19/02/2561 40.00 26.67 96.67 188.33 315.00 38.67 325.00 62.50 90.00 110.00 200.00 110.00
18/02/2561 40.00 25.00 95.00 200.00 315.00 44.00 325.00 65.00 90.00 110.00 200.00 110.00
17/02/2561 40.00 30.00 93.33 180.00 315.00 38.67 325.00 65.00 90.00 120.00 200.00 120.00
16/02/2561 50.00 40.00 100.00 185.00 315.00 42.00 325.00 65.00 90.00 120.00 200.00 120.00
15/02/2561 45.00 30.00 85.00 173.33 315.00 32.00 325.00 58.75 90.00 - 200.00 -
14/02/2561 45.00 47.50 93.33 173.33 315.00 38.00 325.00 58.75 90.00 120.00 200.00 120.00
13/02/2561 50.00 57.50 95.00 175.00 315.00 42.00 325.00 57.50 90.00 120.00 200.00 120.00
12/02/2561 50.00 55.00 97.50 175.00 315.00 42.00 325.00 57.50 90.00 120.00 200.00 120.00
11/02/2561 50.00 45.00 95.00 175.00 315.00 42.00 325.00 60.00 90.00 120.00 200.00 120.00
10/02/2561 50.00 50.00 95.00 170.00 315.00 43.00 325.00 57.50 90.00 120.00 200.00 120.00
09/02/2561 50.00 41.67 93.33 143.33 315.00 37.33 325.00 58.75 90.00 120.00 200.00 120.00
08/02/2561 50.00 48.33 96.67 133.33 315.00 37.33 325.00 57.50 90.00 100.00 200.00 120.00
07/02/2561 50.00 60.00 90.00 135.00 315.00 41.00 325.00 57.50 90.00 100.00 200.00 120.00
06/02/2561 52.50 56.67 93.33 133.33 315.00 36.67 325.00 58.75 90.00 100.00 200.00 120.00
05/02/2561 52.50 56.67 93.33 133.33 315.00 36.67 325.00 58.75 90.00 110.00 200.00 160.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเห็ดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเห็ดรายวัน, ราคาเห็ดเป๋าฮื้อ, ราคาเห็ดนางฟ้า, ราคาเห็ดฟางเบอร์กลาง, ราคาเห็ดหอมสด, ราคาเห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่, ราคาเห็ดหูหนู, ราคาเห็ดหูหนูดำแห้ง, ราคาเห็ดเข็มทอง, ราคาเห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ), ราคาเห็ดขอนขาว, ราคาเห็ดโคนญี่ปุ่น, ราคาเห็ดนางฟ้าภูฐาน,
bg product