ราคาเห็ด

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เห็ดเป๋าฮื้อ 45.00 บาท/กก.
(B) เห็ดนางฟ้า 30.00 บาท/กก.
(C) เห็ดฟางเบอร์กลาง 100.00 บาท/กก.
(D) เห็ดหอมสด 140.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) เห็ดหูหนู 50.00 บาท/กก.
(G) เห็ดหูหนูดำแห้ง - บาท/กก.
(H) เห็ดเข็มทอง - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ) - บาท/กก.
(J) เห็ดขอนขาว - บาท/กก.
(K) เห็ดโคนญี่ปุ่น - บาท/กก.
(L) เห็ดนางฟ้าภูฐาน - บาท/กก.
วันที่ (A) เห็ดเป๋าฮื้อ (B) เห็ดนางฟ้า (C) เห็ดฟางเบอร์กลาง (D) เห็ดหอมสด (E) เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่ (F) เห็ดหูหนู (G) เห็ดหูหนูดำแห้ง (H) เห็ดเข็มทอง (I) เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ) (J) เห็ดขอนขาว (K) เห็ดโคนญี่ปุ่น (L) เห็ดนางฟ้าภูฐาน
19/11/2561 45.00 30.00 100.00 140.00 - 50.00 - - - - - -
18/11/2561 50.00 60.00 110.00 150.00 320.00 70.00 120.00 70.00 90.00 110.00 200.00 120.00
17/11/2561 45.00 41.25 105.00 132.50 335.00 65.00 185.00 57.50 100.00 110.00 200.00 120.00
16/11/2561 43.33 27.50 100.00 130.00 335.00 61.67 185.00 55.00 70.00 110.00 200.00 80.00
15/11/2561 45.00 25.83 100.00 130.00 335.00 61.33 185.00 57.50 70.00 110.00 200.00 80.00
14/11/2561 45.00 32.50 100.00 135.00 320.00 62.50 120.00 70.00 70.00 110.00 200.00 77.50
13/11/2561 45.00 30.00 100.00 140.00 320.00 62.00 120.00 70.00 70.00 110.00 200.00 77.50
12/11/2561 45.00 30.00 105.00 140.00 320.00 60.00 120.00 70.00 70.00 110.00 200.00 80.00
11/11/2561 50.00 43.75 97.50 127.50 335.00 56.00 185.00 57.50 75.00 110.00 200.00 120.00
10/11/2561 50.00 45.00 105.00 140.00 320.00 52.50 120.00 70.00 70.00 110.00 200.00 80.00
09/11/2561 48.33 38.33 105.00 131.67 335.00 50.00 185.00 57.50 70.00 110.00 200.00 75.00
08/11/2561 50.00 41.67 100.00 130.00 335.00 53.33 185.00 57.50 70.00 110.00 200.00 72.50
07/11/2561 51.67 32.50 106.67 130.00 335.00 52.33 185.00 57.50 60.00 110.00 200.00 67.50
06/11/2561 53.33 32.50 106.67 130.00 335.00 53.33 185.00 57.50 60.00 100.00 200.00 82.50
05/11/2561 51.67 32.50 106.67 130.00 335.00 54.67 185.00 57.50 60.00 100.00 200.00 82.50
04/11/2561 60.00 38.75 97.50 125.00 335.00 56.00 185.00 57.50 60.00 100.00 200.00 130.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเห็ดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเห็ดรายวัน, ราคาเห็ดเป๋าฮื้อ, ราคาเห็ดนางฟ้า, ราคาเห็ดฟางเบอร์กลาง, ราคาเห็ดหอมสด, ราคาเห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่, ราคาเห็ดหูหนู, ราคาเห็ดหูหนูดำแห้ง, ราคาเห็ดเข็มทอง, ราคาเห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ), ราคาเห็ดขอนขาว, ราคาเห็ดโคนญี่ปุ่น, ราคาเห็ดนางฟ้าภูฐาน,
bg product