ราคาเห็ด

ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เห็ดเป๋าฮื้อ 60.00 บาท/กก.
(B) เห็ดนางฟ้า 45.00 บาท/กก.
(C) เห็ดฟางเบอร์กลาง 120.00 บาท/กก.
(D) เห็ดหอมสด 160.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่ 350.00 บาท/กก.
(F) เห็ดหูหนู 59.00 บาท/กก.
(G) เห็ดหูหนูดำแห้ง 250.00 บาท/กก.
(H) เห็ดเข็มทอง 62.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ) 90.00 บาท/กก.
(J) เห็ดขอนขาว 110.00 บาท/กก.
(K) เห็ดโคนญี่ปุ่น 200.00 บาท/กก.
(L) เห็ดนางฟ้าภูฐาน 120.00 บาท/กก.
วันที่ (A) เห็ดเป๋าฮื้อ (B) เห็ดนางฟ้า (C) เห็ดฟางเบอร์กลาง (D) เห็ดหอมสด (E) เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่ (F) เห็ดหูหนู (G) เห็ดหูหนูดำแห้ง (H) เห็ดเข็มทอง (I) เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ) (J) เห็ดขอนขาว (K) เห็ดโคนญี่ปุ่น (L) เห็ดนางฟ้าภูฐาน
19/08/2561 60.00 45.00 120.00 160.00 350.00 59.00 250.00 62.50 90.00 110.00 200.00 120.00
18/08/2561 60.00 47.50 120.00 160.00 350.00 59.00 250.00 62.50 90.00 110.00 200.00 120.00
17/08/2561 60.00 45.00 120.00 160.00 350.00 61.00 250.00 62.50 90.00 110.00 200.00 120.00
16/08/2561 60.00 40.00 120.00 170.00 350.00 62.00 250.00 45.00 - 110.00 - 120.00
15/08/2561 55.00 40.00 120.00 160.00 350.00 63.00 250.00 66.25 90.00 110.00 200.00 120.00
14/08/2561 60.00 37.50 117.50 155.00 325.00 62.00 325.00 65.00 90.00 110.00 200.00 120.00
13/08/2561 40.00 35.00 117.50 155.00 325.00 54.00 325.00 65.00 90.00 110.00 200.00 120.00
12/08/2561 50.00 42.50 110.00 155.00 350.00 54.00 250.00 62.50 90.00 110.00 200.00 120.00
11/08/2561 50.00 50.00 110.00 145.00 350.00 50.00 250.00 66.25 90.00 110.00 200.00 120.00
10/08/2561 50.00 50.00 100.00 145.00 325.00 48.00 325.00 66.25 90.00 - 200.00 -
09/08/2561 50.00 60.00 105.00 145.00 325.00 54.00 325.00 66.25 90.00 110.00 200.00 120.00
08/08/2561 55.00 57.50 105.00 145.00 325.00 54.00 325.00 66.25 90.00 110.00 200.00 120.00
07/08/2561 50.00 40.00 100.00 143.33 325.00 47.00 325.00 60.00 90.00 - 200.00 -
06/08/2561 53.33 46.67 103.33 143.33 325.00 51.00 325.00 60.00 90.00 110.00 200.00 120.00
05/08/2561 50.00 45.00 105.00 145.00 325.00 51.00 325.00 60.00 90.00 110.00 200.00 120.00
04/08/2561 50.00 46.67 103.33 143.33 325.00 46.67 325.00 60.00 90.00 110.00 200.00 120.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเห็ดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเห็ดรายวัน, ราคาเห็ดเป๋าฮื้อ, ราคาเห็ดนางฟ้า, ราคาเห็ดฟางเบอร์กลาง, ราคาเห็ดหอมสด, ราคาเห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่, ราคาเห็ดหูหนู, ราคาเห็ดหูหนูดำแห้ง, ราคาเห็ดเข็มทอง, ราคาเห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ), ราคาเห็ดขอนขาว, ราคาเห็ดโคนญี่ปุ่น, ราคาเห็ดนางฟ้าภูฐาน,
bg product