ราคาเห็ด

ประจำวันที่ 25 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เห็ดเป๋าฮื้อ 50.00 บาท/กก.
(B) เห็ดนางฟ้า 60.00 บาท/กก.
(C) เห็ดฟางเบอร์กลาง 93.75 บาท/กก.
(D) เห็ดหอมสด 142.50 บาท/กก.
(E) เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่ 315.00 บาท/กก.
(F) เห็ดหูหนู 55.00 บาท/กก.
(G) เห็ดหูหนูดำแห้ง 325.00 บาท/กก.
(H) เห็ดเข็มทอง 67.50 บาท/กก.
(I) เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ) 70.00 บาท/กก.
(J) เห็ดขอนขาว 110.00 บาท/กก.
(K) เห็ดโคนญี่ปุ่น 200.00 บาท/กก.
(L) เห็ดนางฟ้าภูฐาน 110.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
วันที่ (A) เห็ดเป๋าฮื้อ (B) เห็ดนางฟ้า (C) เห็ดฟางเบอร์กลาง (D) เห็ดหอมสด (E) เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่ (F) เห็ดหูหนู (G) เห็ดหูหนูดำแห้ง (H) เห็ดเข็มทอง (I) เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ) (J) เห็ดขอนขาว (K) เห็ดโคนญี่ปุ่น (L) เห็ดนางฟ้าภูฐาน
25/09/2560 50.00 60.00 93.75 142.50 315.00 55.00 325.00 67.50 70.00 110.00 200.00 110.00
24/09/2560 50.00 55.00 95.00 142.50 315.00 59.00 325.00 67.50 70.00 110.00 200.00 110.00
23/09/2560 50.00 45.00 95.00 141.25 315.00 55.00 325.00 67.50 70.00 100.00 200.00 110.00
22/09/2560 50.00 45.00 95.00 141.25 315.00 54.00 325.00 67.50 70.00 100.00 200.00 110.00
21/09/2560 50.00 47.50 95.00 140.00 315.00 54.00 325.00 67.50 70.00 100.00 200.00 100.00
20/09/2560 50.00 56.25 100.00 140.00 315.00 53.00 325.00 67.50 70.00 110.00 200.00 100.00
19/09/2560 50.00 57.50 95.00 140.00 315.00 51.00 325.00 67.50 70.00 110.00 200.00 120.00
18/09/2560 50.00 55.00 100.00 145.00 315.00 52.00 325.00 67.50 80.00 110.00 200.00 120.00
17/09/2560 50.00 40.00 100.00 150.00 315.00 54.00 325.00 62.50 80.00 100.00 200.00 120.00
16/09/2560 45.00 42.50 100.00 150.00 315.00 55.00 325.00 62.50 80.00 100.00 200.00 120.00
15/09/2560 45.00 57.50 100.00 150.00 315.00 53.00 325.00 62.50 80.00 100.00 200.00 120.00
14/09/2560 45.00 57.50 95.00 147.50 315.00 50.00 325.00 62.50 80.00 120.00 200.00 120.00
13/09/2560 45.00 57.50 95.00 147.50 315.00 50.00 325.00 67.50 80.00 120.00 200.00 120.00
12/09/2560 50.00 62.50 97.50 147.50 315.00 55.00 325.00 67.50 80.00 120.00 200.00 120.00
11/09/2560 50.00 60.00 97.50 147.50 315.00 50.00 325.00 67.50 80.00 120.00 200.00 120.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเห็ดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเห็ดรายวัน, ราคาเห็ดเป๋าฮื้อ, ราคาเห็ดนางฟ้า, ราคาเห็ดฟางเบอร์กลาง, ราคาเห็ดหอมสด, ราคาเห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่, ราคาเห็ดหูหนู, ราคาเห็ดหูหนูดำแห้ง, ราคาเห็ดเข็มทอง, ราคาเห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ), ราคาเห็ดขอนขาว, ราคาเห็ดโคนญี่ปุ่น, ราคาเห็ดนางฟ้าภูฐาน,
bg product