ราคาเห็ด

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เห็ดเป๋าฮื้อ 70.00 บาท/กก.
(B) เห็ดนางฟ้า 50.00 บาท/กก.
(C) เห็ดฟางเบอร์กลาง 110.00 บาท/กก.
(D) เห็ดหอมสด 140.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) เห็ดหูหนู 60.00 บาท/กก.
(G) เห็ดหูหนูดำแห้ง - บาท/กก.
(H) เห็ดเข็มทอง 45.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ) 60.00 บาท/กก.
(J) เห็ดขอนขาว 120.00 บาท/กก.
(K) เห็ดโคนญี่ปุ่น 220.00 บาท/กก.
(L) เห็ดนางฟ้าภูฐาน 120.00 บาท/กก.
วันที่ (A) เห็ดเป๋าฮื้อ (B) เห็ดนางฟ้า (C) เห็ดฟางเบอร์กลาง (D) เห็ดหอมสด (E) เห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่ (F) เห็ดหูหนู (G) เห็ดหูหนูดำแห้ง (H) เห็ดเข็มทอง (I) เห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ) (J) เห็ดขอนขาว (K) เห็ดโคนญี่ปุ่น (L) เห็ดนางฟ้าภูฐาน
16/07/2562 70.00 50.00 110.00 140.00 - 60.00 - 45.00 60.00 120.00 220.00 120.00
15/07/2562 65.00 40.00 100.00 135.00 320.00 48.00 200.00 70.00 90.00 120.00 200.00 85.00
14/07/2562 80.00 60.00 110.00 150.00 320.00 60.00 200.00 70.00 90.00 120.00 200.00 120.00
13/07/2562 65.00 50.00 100.00 117.50 320.00 48.00 200.00 80.00 90.00 120.00 200.00 85.00
12/07/2562 62.50 50.00 105.00 117.50 320.00 50.00 200.00 80.00 90.00 120.00 200.00 87.50
11/07/2562 60.00 47.50 100.00 117.50 320.00 50.00 200.00 70.00 66.00 120.00 200.00 85.00
10/07/2562 60.00 40.00 100.00 112.50 320.00 50.00 200.00 80.00 60.00 120.00 200.00 85.00
09/07/2562 60.00 40.00 100.00 112.50 320.00 50.00 200.00 70.00 90.00 120.00 200.00 82.50
08/07/2562 60.00 40.00 100.00 112.50 320.00 50.00 200.00 70.00 90.00 120.00 200.00 85.00
07/07/2562 70.00 50.00 110.00 140.00 320.00 60.00 200.00 60.00 90.00 120.00 200.00 120.00
06/07/2562 70.00 50.00 110.00 140.00 320.00 60.00 200.00 60.00 90.00 120.00 200.00 120.00
05/07/2562 70.00 57.50 100.00 115.00 320.00 50.00 200.00 70.00 60.00 120.00 220.00 90.00
04/07/2562 67.50 57.50 100.00 115.00 320.00 50.00 200.00 70.00 60.00 120.00 220.00 87.50
03/07/2562 67.50 52.50 100.00 115.00 320.00 49.00 200.00 70.00 60.00 120.00 220.00 87.50
02/07/2562 65.00 50.00 95.00 115.00 320.00 47.00 200.00 70.00 60.00 120.00 220.00 85.00
01/07/2562 50.00 30.00 90.00 110.00 320.00 38.00 200.00 40.00 50.00 - 200.00 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเห็ดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเห็ดรายวัน, ราคาเห็ดเป๋าฮื้อ, ราคาเห็ดนางฟ้า, ราคาเห็ดฟางเบอร์กลาง, ราคาเห็ดหอมสด, ราคาเห็ดหอมแห้งเบอร์ใหญ่, ราคาเห็ดหูหนู, ราคาเห็ดหูหนูดำแห้ง, ราคาเห็ดเข็มทอง, ราคาเห็ดนางรมหลวง (เห็ดออรินจิ), ราคาเห็ดขอนขาว, ราคาเห็ดโคนญี่ปุ่น, ราคาเห็ดนางฟ้าภูฐาน,
bg product