ราคาเส้นกวยเตี๋ยว

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เส้นเล็ก 28.00 บาท/กก.
(B) เส้นใหญ่ 22.00 บาท/กก.
(C) เส้นหมี่ขาว 30.00 บาท/กก.
(D) บะหมี่ 42.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ก๋วยจั๊บ 28.00 บาท/กก.
(F) วุ้นเส้นสด 28.00 บาท/กก.
(G) วุ้นเส้น 65.00 บาท/ถุง
     
วันที่ (A) เส้นเล็ก (B) เส้นใหญ่ (C) เส้นหมี่ขาว (D) บะหมี่ (E) ก๋วยจั๊บ (F) วุ้นเส้นสด (G) วุ้นเส้น
25/06/2562 28.00 22.00 30.00 42.00 28.00 28.00 65.00
24/06/2562 28.00 22.00 30.00 42.00 28.00 28.00 65.00
23/06/2562 27.50 21.00 30.00 43.50 28.00 28.00 65.00
22/06/2562 27.50 21.00 30.00 43.50 28.00 28.00 65.00
21/06/2562 27.50 21.00 30.00 43.50 28.00 28.00 65.00
20/06/2562 28.00 22.00 30.00 42.00 28.00 28.00 65.00
19/06/2562 27.50 21.00 30.00 43.50 28.00 28.00 65.00
18/06/2562 27.50 21.00 30.00 43.50 28.00 28.00 65.00
17/06/2562 27.50 21.00 30.00 43.50 28.00 28.00 65.00
16/06/2562 27.50 21.00 30.00 43.50 28.00 28.00 65.00
15/06/2562 27.50 21.00 30.00 43.50 28.00 28.00 65.00
14/06/2562 27.50 21.00 30.00 43.50 28.00 28.00 65.00
13/06/2562 27.50 21.00 30.00 43.50 28.00 28.00 65.00
12/06/2562 28.00 22.00 30.00 42.00 28.00 28.00 65.00
11/06/2562 27.50 21.00 30.00 43.50 28.00 28.00 65.00
10/06/2562 27.50 21.00 30.00 43.50 28.00 28.00 65.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเส้นกวยเตี๋ยวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเส้นกวยเตี๋ยวรายวัน, ราคาเส้นเล็ก, ราคาเส้นใหญ่, ราคาเส้นหมี่ขาว, ราคาบะหมี่, ราคาก๋วยจั๊บ, ราคาวุ้นเส้นสด, ราคาวุ้นเส้น,
bg product