ราคาเสาวรส

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เสาวรส 50.00 บาท/กก.
วันที่ (A) เสาวรส
23/01/2562 50.00
22/01/2562 50.00
21/01/2562 50.00
20/01/2562 50.00
19/01/2562 50.00
18/01/2562 50.00
17/01/2562 50.00
16/01/2562 55.00
15/01/2562 55.00
14/01/2562 55.00
13/01/2562 55.00
12/01/2562 55.00
11/01/2562 55.00
10/01/2562 55.00
09/01/2562 55.00
08/01/2562 55.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเสาวรสที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเสาวรสรายวัน, ราคาเสาวรส,
bg product