ราคาเสาวรส

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เสาวรส 80.00 บาท/กก.
วันที่ (A) เสาวรส
25/06/2562 80.00
24/06/2562 80.00
23/06/2562 80.00
22/06/2562 80.00
21/06/2562 80.00
20/06/2562 80.00
19/06/2562 80.00
18/06/2562 60.00
17/06/2562 60.00
16/06/2562 80.00
15/06/2562 80.00
14/06/2562 80.00
13/06/2562 80.00
12/06/2562 80.00
11/06/2562 80.00
10/06/2562 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเสาวรสที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเสาวรสรายวัน, ราคาเสาวรส,
bg product