ราคาเยอบีร่า
ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
เยอบีร่า
6.00
บาท/ดอก
เยอบีร่ามาเลย์
8.00
บาท/ดอก
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
เยอบีร่า
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม