ราคาเยอบีร่า

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เยอบีร่า 4.00 บาท/ดอก
(B) เยอบีร่ามาเลย์ 8.00 บาท/ดอก
วันที่ (A) เยอบีร่า (B) เยอบีร่ามาเลย์
25/06/2562 4.00 8.00
24/06/2562 6.00 8.00
23/06/2562 4.00 8.00
22/06/2562 6.00 8.00
21/06/2562 6.00 8.00
20/06/2562 6.00 8.00
19/06/2562 6.00 8.00
18/06/2562 6.00 8.00
17/06/2562 6.00 8.00
16/06/2562 4.00 8.00
15/06/2562 6.00 8.00
14/06/2562 6.00 8.00
13/06/2562 6.00 8.00
12/06/2562 6.00 8.00
11/06/2562 6.00 8.00
10/06/2562 4.00 8.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเยอบีร่าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเยอบีร่ารายวัน, ราคาเยอบีร่า, ราคาเยอบีร่ามาเลย์,
bg product