ราคาเมล่อน-แคนตาลูป

ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เมล่อนญี่ปุ่น 550.00 บาท/กก.
(B) เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ 28.00 บาท/กก.
(D) แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก 15.00 บาท/กก.
วันที่ (A) เมล่อนญี่ปุ่น (B) เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ (C) แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ (D) แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก
19/08/2561 550.00 - 28.00 15.00
18/08/2561 - 45.00 28.50 16.00
17/08/2561 - 45.00 28.50 16.00
16/08/2561 450.00 45.00 28.00 15.00
15/08/2561 - 45.00 28.00 15.00
14/08/2561 550.00 45.00 28.00 15.00
13/08/2561 550.00 45.00 28.00 15.00
12/08/2561 550.00 - 28.00 15.00
11/08/2561 550.00 45.00 28.00 15.00
10/08/2561 550.00 45.00 28.00 15.00
09/08/2561 550.00 40.00 28.00 15.00
08/08/2561 550.00 40.00 28.00 15.00
07/08/2561 450.00 - 28.00 15.00
06/08/2561 450.00 - 28.00 15.00
05/08/2561 450.00 40.00 28.00 15.00
04/08/2561 600.00 40.00 28.00 13.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเมล่อน-แคนตาลูปที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเมล่อน-แคนตาลูปรายวัน, ราคาเมล่อนญี่ปุ่น, ราคาเมล่อนไทยเบอร์ใหญ่, ราคาแคนตาลูปเบอร์ใหญ่, ราคาแคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก,
bg product