ราคาเมล่อน-แคนตาลูป

ประจำวันที่ 25 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เมล่อนญี่ปุ่น 450.00 บาท/กก.
(B) เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ 32.00 บาท/กก.
(D) แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก 18.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) เมล่อนญี่ปุ่น (B) เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ (C) แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ (D) แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก
25/09/2560 450.00 - 32.00 18.00
24/09/2560 - - 32.00 18.00
23/09/2560 340.00 - 31.00 18.00
22/09/2560 350.00 - 32.00 17.00
21/09/2560 450.00 - 32.00 18.00
20/09/2560 - - 32.00 18.00
19/09/2560 - - 30.00 18.00
18/09/2560 450.00 - 30.00 17.00
17/09/2560 550.00 - 30.00 17.00
16/09/2560 350.00 - 30.00 17.00
15/09/2560 500.00 - 30.00 17.00
14/09/2560 - - 28.00 15.00
13/09/2560 - - 28.00 15.00
12/09/2560 - - 28.00 15.00
11/09/2560 - - 28.00 15.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเมล่อน-แคนตาลูปที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเมล่อน-แคนตาลูปรายวัน, ราคาเมล่อนญี่ปุ่น, ราคาเมล่อนไทยเบอร์ใหญ่, ราคาแคนตาลูปเบอร์ใหญ่, ราคาแคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก,
bg product