ราคาเมล่อน-แคนตาลูป

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เมล่อนญี่ปุ่น 550.00 บาท/กก.
(B) เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ 33.00 บาท/กก.
(D) แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก 16.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) เมล่อนญี่ปุ่น (B) เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ (C) แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ (D) แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก
21/11/2560 550.00 - 33.00 16.00
20/11/2560 600.00 - 33.00 15.00
19/11/2560 450.00 - 33.00 15.00
18/11/2560 350.00 - 33.00 15.00
17/11/2560 510.00 - 33.00 15.00
16/11/2560 - - 33.00 18.00
15/11/2560 600.00 - 35.00 17.00
14/11/2560 - - 35.00 17.00
13/11/2560 - - 35.00 17.00
12/11/2560 600.00 - 35.00 20.00
11/11/2560 550.00 - 35.00 20.00
10/11/2560 - - 35.00 20.00
09/11/2560 450.00 - 36.00 20.00
08/11/2560 500.00 - 35.00 18.00
07/11/2560 600.00 - 33.00 18.00
06/11/2560 - - 31.00 20.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเมล่อน-แคนตาลูปที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเมล่อน-แคนตาลูปรายวัน, ราคาเมล่อนญี่ปุ่น, ราคาเมล่อนไทยเบอร์ใหญ่, ราคาแคนตาลูปเบอร์ใหญ่, ราคาแคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก,
bg product