ราคาเผือก

ประจำวันที่ 21 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ 28.00 บาท/กก.
(B) เผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก 10.00 บาท/กก.
(C) เผือกหอมเบอร์ใหญ่ 32.00 บาท/กก.
(D) เผือกหอมเบอร์เล็ก 10.00 บาท/กก.
วันที่ (A) เผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ (B) เผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก (C) เผือกหอมเบอร์ใหญ่ (D) เผือกหอมเบอร์เล็ก
21/09/2561 28.00 10.00 32.00 10.00
20/09/2561 28.00 10.00 36.33 20.00
19/09/2561 28.00 10.00 36.33 20.00
18/09/2561 28.00 10.00 36.33 20.00
17/09/2561 28.00 10.00 36.33 20.00
16/09/2561 28.00 10.00 36.50 20.00
15/09/2561 28.00 10.00 37.67 20.00
14/09/2561 28.00 10.00 37.67 20.00
13/09/2561 28.00 10.00 37.67 20.00
12/09/2561 28.00 10.00 37.67 20.00
11/09/2561 28.00 10.00 37.67 20.00
10/09/2561 36.00 28.00 40.33 29.00
09/09/2561 36.00 28.00 40.50 29.00
08/09/2561 36.00 28.00 41.00 29.00
07/09/2561 36.00 28.00 41.00 29.00
06/09/2561 36.00 28.00 40.00 29.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเผือกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเผือกรายวัน, ราคาเผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาเผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก, ราคาเผือกหอมเบอร์ใหญ่, ราคาเผือกหอมเบอร์เล็ก,
bg product