ราคาเผือก

ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) เผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) เผือกหอมเบอร์ใหญ่ 45.00 บาท/กก.
(D) เผือกหอมเบอร์เล็ก 22.00 บาท/กก.
วันที่ (A) เผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ (B) เผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก (C) เผือกหอมเบอร์ใหญ่ (D) เผือกหอมเบอร์เล็ก
18/02/2562 - - 45.00 22.00
17/02/2562 - - 50.00 22.00
16/02/2562 24.00 10.00 34.00 10.00
15/02/2562 24.00 10.00 39.33 16.00
14/02/2562 24.00 10.00 39.33 16.00
13/02/2562 24.00 10.00 39.33 16.00
12/02/2562 24.00 10.00 39.33 16.00
11/02/2562 24.00 10.00 39.33 16.00
10/02/2562 - - 50.00 22.00
09/02/2562 24.00 10.00 39.33 16.00
08/02/2562 24.00 10.00 34.00 10.00
07/02/2562 24.00 10.00 39.33 16.00
06/02/2562 24.00 10.00 34.00 10.00
05/02/2562 24.00 10.00 37.00 16.00
04/02/2562 24.00 10.00 28.67 16.00
03/02/2562 - - 50.00 22.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเผือกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเผือกรายวัน, ราคาเผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาเผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก, ราคาเผือกหอมเบอร์ใหญ่, ราคาเผือกหอมเบอร์เล็ก,
bg product