ราคาเผือก

ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ 30.00 บาท/กก.
(B) เผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก 20.00 บาท/กก.
(C) เผือกหอมเบอร์ใหญ่ 30.00 บาท/กก.
(D) เผือกหอมเบอร์เล็ก 20.00 บาท/กก.
วันที่ (A) เผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ (B) เผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก (C) เผือกหอมเบอร์ใหญ่ (D) เผือกหอมเบอร์เล็ก
19/12/2561 30.00 20.00 30.00 20.00
18/12/2561 30.00 20.00 39.33 26.50
17/12/2561 30.00 20.00 39.33 26.50
16/12/2561 30.00 20.00 39.00 26.50
15/12/2561 - - 43.00 33.00
14/12/2561 30.00 20.00 38.67 26.50
13/12/2561 - - 43.00 33.00
12/12/2561 30.00 20.00 38.67 26.50
11/12/2561 30.00 20.00 38.67 26.50
10/12/2561 - - 48.00 33.00
09/12/2561 - - 48.00 33.00
08/12/2561 30.00 20.00 36.00 26.50
07/12/2561 30.00 20.00 36.00 26.50
06/12/2561 30.00 20.00 36.00 26.50
05/12/2561 30.00 20.00 39.00 26.50
04/12/2561 30.00 20.00 36.00 26.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาเผือกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเผือกรายวัน, ราคาเผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาเผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก, ราคาเผือกหอมเบอร์ใหญ่, ราคาเผือกหอมเบอร์เล็ก,
bg product