ราคาเผือก

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ 24.00 บาท/กก.
(B) เผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก 10.00 บาท/กก.
(C) เผือกหอมเบอร์ใหญ่ 38.00 บาท/กก.
(D) เผือกหอมเบอร์เล็ก 17.50 บาท/กก.
วันที่ (A) เผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ (B) เผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก (C) เผือกหอมเบอร์ใหญ่ (D) เผือกหอมเบอร์เล็ก
25/04/2562 24.00 10.00 38.00 17.50
24/04/2562 30.00 10.00 30.00 10.00
23/04/2562 - - 30.00 -
22/04/2562 30.00 10.00 37.33 17.50
21/04/2562 - - 52.00 25.00
20/04/2562 30.00 10.00 38.00 17.50
19/04/2562 - - 42.00 25.00
18/04/2562 30.00 10.00 30.00 10.00
17/04/2562 30.00 10.00 38.00 17.50
16/04/2562 - - 42.00 25.00
15/04/2562 30.00 10.00 38.00 17.50
14/04/2562 - - 52.00 25.00
13/04/2562 30.00 10.00 30.00 10.00
12/04/2562 30.00 10.00 36.67 17.50
11/04/2562 30.00 10.00 36.67 17.50
10/04/2562 30.00 10.00 36.67 17.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาเผือกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเผือกรายวัน, ราคาเผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาเผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก, ราคาเผือกหอมเบอร์ใหญ่, ราคาเผือกหอมเบอร์เล็ก,
bg product