ราคาเผือก

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ 26.00 บาท/กก.
(B) เผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก 8.00 บาท/กก.
(C) เผือกหอมเบอร์ใหญ่ 26.00 บาท/กก.
(D) เผือกหอมเบอร์เล็ก 8.00 บาท/กก.
วันที่ (A) เผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ (B) เผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก (C) เผือกหอมเบอร์ใหญ่ (D) เผือกหอมเบอร์เล็ก
25/06/2562 26.00 8.00 26.00 8.00
24/06/2562 26.00 8.00 40.33 17.50
23/06/2562 26.00 8.00 41.50 17.50
22/06/2562 26.00 8.00 40.33 17.50
21/06/2562 26.00 8.00 40.33 17.50
20/06/2562 26.00 8.00 40.33 17.50
19/06/2562 26.00 8.00 40.33 17.50
18/06/2562 26.00 8.00 40.33 17.50
17/06/2562 26.00 8.00 32.00 8.00
16/06/2562 26.00 8.00 41.50 17.50
15/06/2562 26.00 8.00 40.33 17.50
14/06/2562 26.00 8.00 39.67 17.50
13/06/2562 26.00 8.00 39.67 17.50
12/06/2562 26.00 8.00 39.67 17.50
11/06/2562 26.00 8.00 39.67 17.50
10/06/2562 26.00 8.00 32.00 8.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเผือกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเผือกรายวัน, ราคาเผือกพื้นเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาเผือกพื้นเมืองเบอร์เล็ก, ราคาเผือกหอมเบอร์ใหญ่, ราคาเผือกหอมเบอร์เล็ก,
bg product