ราคาเบญจมาศ

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เบญจมาศ 8.00 บาท/ดอก
(B) เบญจมาศมาเลย์ 16.00 บาท/ดอก
วันที่ (A) เบญจมาศ (B) เบญจมาศมาเลย์
25/06/2561 8.00 16.00
24/06/2561 8.00 16.00
23/06/2561 8.00 16.00
22/06/2561 8.00 16.00
21/06/2561 8.00 16.00
20/06/2561 8.00 16.00
19/06/2561 8.50 16.00
18/06/2561 8.50 16.00
17/06/2561 8.50 16.00
16/06/2561 8.50 16.00
15/06/2561 8.50 16.00
14/06/2561 8.50 16.00
13/06/2561 8.50 16.00
12/06/2561 8.00 16.00
11/06/2561 8.50 16.00
10/06/2561 8.50 16.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเบญจมาศที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเบญจมาศรายวัน, ราคาเบญจมาศ, ราคาเบญจมาศมาเลย์,
bg product