ราคาเนื้อไก่

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ไก่บ้าน 120.00 บาท/กก.
(B) ไก่ทั้งตัว 65.00 บาท/กก.
(C) ไก่ผ่าซีก 90.00 บาท/กก.
(D) อกไก่ 60.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ซี่โครงไก่ 25.00 บาท/กก.
(F) ปีกบนไก่ 68.00 บาท/กก.
(G) ปีกกลางไก่ - บาท/กก.
(H) ปีกไก่เต็ม - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) น่องไก่ - บาท/กก.
(J) สะโพกไก่ 65.00 บาท/กก.
(K) เครื่องในไก่ 65.00 บาท/กก.
(L) ตีนไก่ 75.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) เนื้อไก่บด 50.00 บาท/กก.
(N) ไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ไก่บ้าน (B) ไก่ทั้งตัว (C) ไก่ผ่าซีก (D) อกไก่ (E) ซี่โครงไก่ (F) ปีกบนไก่ (G) ปีกกลางไก่ (H) ปีกไก่เต็ม (I) น่องไก่ (J) สะโพกไก่ (K) เครื่องในไก่ (L) ตีนไก่ (M) เนื้อไก่บด (N) ไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม
23/03/2562 120.00 65.00 90.00 60.00 25.00 68.00 - - - 65.00 65.00 75.00 50.00 -
22/03/2562 120.00 67.50 85.00 65.00 25.00 71.50 130.00 85.00 70.00 65.00 65.00 77.50 50.00 35.00
21/03/2562 120.00 67.50 85.00 65.00 25.00 71.50 130.00 85.00 70.00 65.00 65.00 77.50 50.00 35.00
20/03/2562 120.00 67.50 85.00 65.00 25.00 71.50 130.00 85.00 70.00 65.00 65.00 77.50 50.00 35.00
19/03/2562 120.00 67.50 85.00 65.00 25.00 71.50 130.00 85.00 70.00 65.00 65.00 77.50 50.00 35.00
18/03/2562 120.00 70.00 80.00 70.00 25.00 75.00 130.00 85.00 70.00 - - 80.00 - 35.00
17/03/2562 120.00 70.00 80.00 70.00 25.00 75.00 130.00 85.00 70.00 - - 80.00 - -
16/03/2562 120.00 65.00 90.00 60.00 25.00 68.00 - - - 65.00 65.00 75.00 50.00 -
15/03/2562 120.00 67.50 85.00 65.00 25.00 71.50 130.00 85.00 70.00 65.00 65.00 77.50 50.00 35.00
14/03/2562 120.00 67.50 85.00 65.00 25.00 71.50 130.00 85.00 70.00 65.00 65.00 77.50 50.00 35.00
13/03/2562 120.00 67.50 85.00 65.00 25.00 71.50 130.00 85.00 70.00 65.00 65.00 77.50 50.00 35.00
12/03/2562 120.00 67.50 85.00 65.00 25.00 71.50 130.00 85.00 70.00 65.00 65.00 77.50 50.00 35.00
11/03/2562 120.00 67.50 85.00 65.00 25.00 71.50 130.00 85.00 70.00 65.00 65.00 77.50 50.00 35.00
10/03/2562 120.00 70.00 80.00 70.00 25.00 75.00 130.00 85.00 70.00 - - 80.00 - -
09/03/2562 120.00 67.50 85.00 65.00 25.00 71.50 130.00 85.00 70.00 65.00 65.00 77.50 50.00 -
08/03/2562 120.00 67.50 85.00 65.00 25.00 71.50 130.00 85.00 70.00 65.00 65.00 77.50 50.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อไก่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (CP จ.ชลบุรี)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ฟาร์มคุณณรงค์ จ.นครปฐม)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อไก่รายวัน, ราคาไก่บ้าน, ราคาไก่ทั้งตัว, ราคาไก่ผ่าซีก, ราคาอกไก่, ราคาซี่โครงไก่, ราคาปีกบนไก่, ราคาปีกกลางไก่, ราคาปีกไก่เต็ม, ราคาน่องไก่, ราคาสะโพกไก่, ราคาเครื่องในไก่, ราคาตีนไก่, ราคาเนื้อไก่บด, ราคาไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม,
bg product