ราคาเนื้อไก่

ประจำวันที่ 21 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ไก่บ้าน 117.50 บาท/กก.
(B) ไก่ทั้งตัว 66.25 บาท/กก.
(C) ไก่ผ่าซีก 71.00 บาท/กก.
(D) อกไก่ 67.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ซี่โครงไก่ 26.50 บาท/กก.
(F) ปีกบนไก่ 72.50 บาท/กก.
(G) ปีกกลางไก่ 130.00 บาท/กก.
(H) ปีกไก่เต็ม 85.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) น่องไก่ 75.00 บาท/กก.
(J) สะโพกไก่ 60.00 บาท/กก.
(K) เครื่องในไก่ 65.00 บาท/กก.
(L) ตีนไก่ 77.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) เนื้อไก่บด 60.00 บาท/กก.
(N) ไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม 34.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ไก่บ้าน (B) ไก่ทั้งตัว (C) ไก่ผ่าซีก (D) อกไก่ (E) ซี่โครงไก่ (F) ปีกบนไก่ (G) ปีกกลางไก่ (H) ปีกไก่เต็ม (I) น่องไก่ (J) สะโพกไก่ (K) เครื่องในไก่ (L) ตีนไก่ (M) เนื้อไก่บด (N) ไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม
21/09/2561 117.50 66.25 71.00 67.50 26.50 72.50 130.00 85.00 75.00 60.00 65.00 77.50 60.00 34.00
20/09/2561 117.50 66.25 71.00 67.50 26.50 72.50 130.00 85.00 75.00 60.00 65.00 77.50 60.00 34.00
19/09/2561 117.50 66.25 72.50 67.50 26.50 72.50 130.00 85.00 75.00 60.00 65.00 77.50 60.00 34.00
18/09/2561 117.50 66.25 72.50 67.50 26.50 72.50 130.00 85.00 75.00 60.00 65.00 77.50 60.00 34.00
17/09/2561 117.50 66.25 72.50 67.50 26.50 72.50 130.00 85.00 75.00 60.00 65.00 77.50 60.00 34.00
16/09/2561 117.50 66.25 72.50 67.50 26.50 72.50 130.00 85.00 75.00 60.00 65.00 77.50 60.00 -
15/09/2561 117.50 66.25 72.50 67.50 26.50 72.50 130.00 85.00 75.00 60.00 65.00 77.50 60.00 -
14/09/2561 117.50 66.25 72.50 67.50 26.50 72.50 130.00 85.00 75.00 60.00 65.00 77.50 60.00 35.00
13/09/2561 117.50 66.25 72.50 67.50 26.50 72.50 130.00 85.00 75.00 60.00 65.00 77.50 60.00 35.00
12/09/2561 117.50 66.25 72.50 67.50 26.50 72.50 130.00 85.00 75.00 60.00 65.00 77.50 60.00 35.00
11/09/2561 117.50 66.25 72.50 67.50 26.50 72.50 130.00 85.00 75.00 60.00 65.00 77.50 60.00 35.00
10/09/2561 117.50 66.25 72.50 67.50 26.50 72.50 130.00 85.00 75.00 60.00 65.00 77.50 60.00 35.00
09/09/2561 117.50 66.25 72.50 67.50 26.50 72.50 130.00 85.00 75.00 60.00 65.00 77.50 60.00 -
08/09/2561 117.50 66.25 72.50 67.50 26.50 72.50 130.00 85.00 75.00 60.00 65.00 77.50 60.00 -
07/09/2561 117.50 66.25 72.50 67.50 26.50 72.50 130.00 85.00 75.00 60.00 65.00 77.50 60.00 37.50
06/09/2561 117.50 66.25 72.50 67.50 26.50 72.50 130.00 85.00 75.00 60.00 65.00 77.50 60.00 37.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อไก่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (CP จ.ชลบุรี)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ฟาร์มคุณณรงค์ จ.นครปฐม)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อไก่รายวัน, ราคาไก่บ้าน, ราคาไก่ทั้งตัว, ราคาไก่ผ่าซีก, ราคาอกไก่, ราคาซี่โครงไก่, ราคาปีกบนไก่, ราคาปีกกลางไก่, ราคาปีกไก่เต็ม, ราคาน่องไก่, ราคาสะโพกไก่, ราคาเครื่องในไก่, ราคาตีนไก่, ราคาเนื้อไก่บด, ราคาไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม,
bg product