ราคาเนื้อไก่

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ไก่บ้าน 120.00 บาท/กก.
(B) ไก่ทั้งตัว 65.00 บาท/กก.
(C) ไก่ผ่าซีก 82.50 บาท/กก.
(D) อกไก่ 77.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ซี่โครงไก่ 27.50 บาท/กก.
(F) ปีกบนไก่ 75.00 บาท/กก.
(G) ปีกกลางไก่ 120.00 บาท/กก.
(H) ปีกไก่เต็ม 82.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) น่องไก่ 75.00 บาท/กก.
(J) สะโพกไก่ 95.00 บาท/กก.
(K) เครื่องในไก่ 80.00 บาท/กก.
(L) ตีนไก่ 77.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) เนื้อไก่บด 70.00 บาท/กก.
(N) ไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม 34.00 บาท/กก.
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
วันที่ (A) ไก่บ้าน (B) ไก่ทั้งตัว (C) ไก่ผ่าซีก (D) อกไก่ (E) ซี่โครงไก่ (F) ปีกบนไก่ (G) ปีกกลางไก่ (H) ปีกไก่เต็ม (I) น่องไก่ (J) สะโพกไก่ (K) เครื่องในไก่ (L) ตีนไก่ (M) เนื้อไก่บด (N) ไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม
20/02/2561 120.00 65.00 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 82.50 75.00 95.00 80.00 77.50 70.00 34.00
19/02/2561 120.00 65.00 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 82.50 75.00 95.00 80.00 77.50 70.00 34.00
18/02/2561 120.00 65.00 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 82.50 75.00 95.00 80.00 77.50 70.00 -
17/02/2561 120.00 65.00 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 82.50 75.00 95.00 80.00 77.50 70.00 -
16/02/2561 120.00 65.00 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 82.50 75.00 95.00 80.00 77.50 70.00 34.00
15/02/2561 120.00 65.00 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 82.50 75.00 95.00 80.00 77.50 70.00 34.00
14/02/2561 120.00 65.00 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 82.50 75.00 95.00 80.00 77.50 70.00 -
13/02/2561 121.67 65.00 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 82.50 75.00 95.00 80.00 77.50 70.00 -
12/02/2561 120.00 65.00 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 82.50 75.00 95.00 80.00 77.50 70.00 34.00
11/02/2561 120.00 65.00 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 82.50 75.00 95.00 80.00 77.50 70.00 -
10/02/2561 120.00 65.00 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 82.50 75.00 95.00 80.00 77.50 70.00 -
09/02/2561 120.00 65.00 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 82.50 75.00 95.00 80.00 77.50 70.00 -
08/02/2561 120.00 65.00 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 82.50 75.00 95.00 80.00 75.00 70.00 33.00
07/02/2561 120.00 65.00 82.50 75.00 27.50 75.00 120.00 82.50 75.00 - 80.00 75.00 70.00 33.00
06/02/2561 120.00 65.00 82.50 77.50 27.50 75.00 120.00 82.50 75.00 95.00 80.00 75.00 70.00 -
05/02/2561 120.00 65.00 80.00 77.50 27.50 75.00 120.00 85.00 75.00 95.00 80.00 77.50 70.00 33.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อไก่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (CP จ.ชลบุรี)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ฟาร์มคุณณรงค์ จ.นครปฐม)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อไก่รายวัน, ราคาไก่บ้าน, ราคาไก่ทั้งตัว, ราคาไก่ผ่าซีก, ราคาอกไก่, ราคาซี่โครงไก่, ราคาปีกบนไก่, ราคาปีกกลางไก่, ราคาปีกไก่เต็ม, ราคาน่องไก่, ราคาสะโพกไก่, ราคาเครื่องในไก่, ราคาตีนไก่, ราคาเนื้อไก่บด, ราคาไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม,
bg product