ราคาเนื้อไก่
ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2562
ไก่บ้าน
115.00
บาท/กก.
ไก่ทั้งตัว
70.00
บาท/กก.
ไก่ผ่าซีก
90.00
บาท/กก.
อกไก่
70.00
บาท/กก.
ซี่โครงไก่
27.50
บาท/กก.
ปีกบนไก่
75.00
บาท/กก.
ปีกกลางไก่
120.00
บาท/กก.
ปีกไก่เต็ม
85.00
บาท/กก.
น่องไก่
70.00
บาท/กก.
สะโพกไก่
70.00
บาท/กก.
เครื่องในไก่
70.00
บาท/กก.
ตีนไก่
85.00
บาท/กก.
เนื้อไก่บด
55.00
บาท/กก.
ไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม
-
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
เนื้อไก่
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม