ราคาเนื้อไก่

ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ไก่บ้าน 120.00 บาท/กก.
(B) ไก่ทั้งตัว 70.00 บาท/กก.
(C) ไก่ผ่าซีก - บาท/กก.
(D) อกไก่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ซี่โครงไก่ - บาท/กก.
(F) ปีกบนไก่ - บาท/กก.
(G) ปีกกลางไก่ - บาท/กก.
(H) ปีกไก่เต็ม 85.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) น่องไก่ - บาท/กก.
(J) สะโพกไก่ - บาท/กก.
(K) เครื่องในไก่ - บาท/กก.
(L) ตีนไก่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) เนื้อไก่บด - บาท/กก.
(N) ไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม - บาท/กก.
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
วันที่ (A) ไก่บ้าน (B) ไก่ทั้งตัว (C) ไก่ผ่าซีก (D) อกไก่ (E) ซี่โครงไก่ (F) ปีกบนไก่ (G) ปีกกลางไก่ (H) ปีกไก่เต็ม (I) น่องไก่ (J) สะโพกไก่ (K) เครื่องในไก่ (L) ตีนไก่ (M) เนื้อไก่บด (N) ไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม
22/11/2560 120.00 70.00 - - - - - 85.00 - - - - - -
21/11/2560 120.00 65.00 80.00 77.50 27.50 77.50 120.00 82.50 75.00 95.00 80.00 75.00 70.00 35.00
20/11/2560 120.00 65.00 80.00 77.50 27.50 77.50 120.00 82.50 75.00 95.00 80.00 75.00 70.00 -
19/11/2560 120.00 65.00 80.00 77.50 27.50 77.50 120.00 82.50 75.00 95.00 80.00 75.00 70.00 -
18/11/2560 120.00 65.00 80.00 77.50 27.50 77.50 120.00 82.50 75.00 95.00 80.00 75.00 70.00 -
17/11/2560 120.00 65.00 80.00 77.50 27.50 77.50 120.00 82.50 75.00 95.00 80.00 75.00 70.00 35.00
16/11/2560 120.00 65.00 80.00 77.50 27.50 77.50 120.00 82.50 75.00 95.00 80.00 75.00 70.00 35.00
15/11/2560 118.33 63.33 80.00 77.50 27.50 75.00 120.00 82.50 75.00 90.00 80.00 77.50 75.00 35.00
14/11/2560 118.33 63.33 80.00 77.50 27.50 75.00 120.00 82.50 75.00 90.00 80.00 77.50 75.00 35.00
13/11/2560 118.33 63.33 80.00 77.50 27.50 75.00 120.00 82.50 75.00 90.00 80.00 75.00 50.00 -
12/11/2560 118.33 63.33 80.00 77.50 27.50 75.00 120.00 82.50 75.00 90.00 80.00 75.00 50.00 -
11/11/2560 118.33 63.33 80.00 77.50 27.50 75.00 120.00 82.50 75.00 90.00 80.00 75.00 50.00 -
10/11/2560 118.33 63.33 80.00 77.50 27.50 75.00 120.00 82.50 75.00 90.00 80.00 75.00 50.00 34.00
09/11/2560 118.33 63.33 80.00 77.50 27.50 75.00 120.00 82.50 75.00 90.00 80.00 75.00 50.00 34.00
08/11/2560 118.33 63.33 80.00 77.50 27.50 75.00 120.00 82.50 75.00 90.00 80.00 75.00 50.00 34.00
07/11/2560 118.33 61.67 80.00 77.50 27.50 75.00 120.00 82.50 75.00 90.00 80.00 75.00 50.00 34.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อไก่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (CP จ.ชลบุรี)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ฟาร์มคุณณรงค์ จ.นครปฐม)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อไก่รายวัน, ราคาไก่บ้าน, ราคาไก่ทั้งตัว, ราคาไก่ผ่าซีก, ราคาอกไก่, ราคาซี่โครงไก่, ราคาปีกบนไก่, ราคาปีกกลางไก่, ราคาปีกไก่เต็ม, ราคาน่องไก่, ราคาสะโพกไก่, ราคาเครื่องในไก่, ราคาตีนไก่, ราคาเนื้อไก่บด, ราคาไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม,
bg product