ราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ด

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เป็ดสดทั้งตัว 97.50 บาท/กก.
(B) เศษเนื้อแดง 70.00 บาท/กก.
(C) เศษมันเป็ด 50.00 บาท/กก.
(D) ไข่เป็ดเบอร์ใหญ่ 4.58 บาท/ฟอง
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ไข่เป็ดเบอร์เล็ก 3.90 บาท/ฟอง
     
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
วันที่ (A) เป็ดสดทั้งตัว (B) เศษเนื้อแดง (C) เศษมันเป็ด (D) ไข่เป็ดเบอร์ใหญ่ (E) ไข่เป็ดเบอร์เล็ก
21/11/2560 97.50 70.00 50.00 4.58 3.90
20/11/2560 97.50 70.00 50.00 4.58 3.90
19/11/2560 97.50 70.00 50.00 4.58 3.90
18/11/2560 97.50 70.00 50.00 4.58 3.90
17/11/2560 97.50 70.00 50.00 4.58 3.90
16/11/2560 97.50 70.00 50.00 4.58 3.90
15/11/2560 97.50 70.00 50.00 4.58 3.90
14/11/2560 97.50 70.00 50.00 4.58 3.90
13/11/2560 97.50 70.00 50.00 4.58 3.90
12/11/2560 97.50 70.00 50.00 4.58 3.90
11/11/2560 97.50 70.00 50.00 4.58 3.90
10/11/2560 97.50 70.00 50.00 4.58 3.90
09/11/2560 97.50 70.00 50.00 4.58 3.90
08/11/2560 97.50 70.00 50.00 4.58 3.90
07/11/2560 97.50 70.00 50.00 4.58 3.90
06/11/2560 97.50 70.00 50.00 4.55 3.90
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ดรายวัน, ราคาเป็ดสดทั้งตัว, ราคาเศษเนื้อแดง, ราคาเศษมันเป็ด, ราคาไข่เป็ดเบอร์ใหญ่, ราคาไข่เป็ดเบอร์เล็ก,
bg product