ราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ด

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เป็ดสดทั้งตัว 97.50 บาท/กก.
(B) เศษเนื้อแดง 70.00 บาท/กก.
(C) เศษมันเป็ด 50.00 บาท/กก.
(D) ไข่เป็ดเบอร์ใหญ่ 4.67 บาท/ฟอง
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ไข่เป็ดเบอร์เล็ก 3.98 บาท/ฟอง
     
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
วันที่ (A) เป็ดสดทั้งตัว (B) เศษเนื้อแดง (C) เศษมันเป็ด (D) ไข่เป็ดเบอร์ใหญ่ (E) ไข่เป็ดเบอร์เล็ก
20/02/2561 97.50 70.00 50.00 4.67 3.98
19/02/2561 97.50 70.00 50.00 4.67 3.98
18/02/2561 97.50 70.00 50.00 4.67 3.98
17/02/2561 97.50 70.00 50.00 4.67 3.98
16/02/2561 97.50 70.00 50.00 4.67 3.98
15/02/2561 97.50 70.00 50.00 4.67 3.98
14/02/2561 97.50 70.00 50.00 4.67 3.98
13/02/2561 97.50 70.00 50.00 4.67 3.98
12/02/2561 97.50 70.00 50.00 4.67 3.98
11/02/2561 97.50 70.00 50.00 4.67 3.98
10/02/2561 97.50 70.00 50.00 4.67 3.98
09/02/2561 97.50 70.00 50.00 4.67 3.98
08/02/2561 97.50 70.00 50.00 4.67 3.98
07/02/2561 97.50 70.00 50.00 4.33 3.98
06/02/2561 97.50 70.00 50.00 4.67 3.98
05/02/2561 97.50 70.00 50.00 4.67 3.98
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ดรายวัน, ราคาเป็ดสดทั้งตัว, ราคาเศษเนื้อแดง, ราคาเศษมันเป็ด, ราคาไข่เป็ดเบอร์ใหญ่, ราคาไข่เป็ดเบอร์เล็ก,
bg product