ราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ด

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เป็ดสดทั้งตัว 100.00 บาท/กก.
(B) เศษเนื้อแดง - บาท/กก.
(C) เศษมันเป็ด - บาท/กก.
(D) ไข่เป็ดเบอร์ใหญ่ 4.80 บาท/ฟอง
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ไข่เป็ดเบอร์เล็ก 4.00 บาท/ฟอง
     
     
     
วันที่ (A) เป็ดสดทั้งตัว (B) เศษเนื้อแดง (C) เศษมันเป็ด (D) ไข่เป็ดเบอร์ใหญ่ (E) ไข่เป็ดเบอร์เล็ก
25/06/2562 100.00 - - 4.80 4.00
24/06/2562 100.00 - - 4.80 4.00
23/06/2562 175.00 70.00 55.00 4.65 4.00
22/06/2562 175.00 70.00 55.00 4.65 4.00
21/06/2562 175.00 70.00 55.00 4.65 4.00
20/06/2562 100.00 - - 4.80 4.00
19/06/2562 175.00 70.00 55.00 4.65 4.00
18/06/2562 175.00 70.00 55.00 4.65 4.00
17/06/2562 175.00 70.00 55.00 4.65 4.00
16/06/2562 175.00 70.00 55.00 4.65 4.00
15/06/2562 175.00 70.00 55.00 4.65 4.00
14/06/2562 175.00 70.00 55.00 4.65 4.00
13/06/2562 175.00 70.00 55.00 4.65 4.00
12/06/2562 100.00 - - 4.80 4.00
11/06/2562 175.00 70.00 55.00 4.65 4.00
10/06/2562 175.00 70.00 55.00 4.65 4.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ดรายวัน, ราคาเป็ดสดทั้งตัว, ราคาเศษเนื้อแดง, ราคาเศษมันเป็ด, ราคาไข่เป็ดเบอร์ใหญ่, ราคาไข่เป็ดเบอร์เล็ก,
bg product