ราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ด

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เป็ดสดทั้งตัว 97.50 บาท/กก.
(B) เศษเนื้อแดง 70.00 บาท/กก.
(C) เศษมันเป็ด 50.00 บาท/กก.
(D) ไข่เป็ดเบอร์ใหญ่ 4.58 บาท/ฟอง
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ไข่เป็ดเบอร์เล็ก 4.07 บาท/ฟอง
     
     
     
วันที่ (A) เป็ดสดทั้งตัว (B) เศษเนื้อแดง (C) เศษมันเป็ด (D) ไข่เป็ดเบอร์ใหญ่ (E) ไข่เป็ดเบอร์เล็ก
25/04/2561 97.50 70.00 50.00 4.58 4.07
24/04/2561 97.50 70.00 50.00 4.58 4.07
23/04/2561 97.50 70.00 50.00 4.75 4.15
22/04/2561 95.00 70.00 50.00 4.50 3.50
19/04/2561 100.00 - - 5.00 4.80
18/04/2561 100.00 - - 5.00 4.80
17/04/2561 100.00 - - 5.00 4.80
16/04/2561 100.00 - - 5.00 4.80
15/04/2561 100.00 - - 5.00 4.80
14/04/2561 100.00 - - 5.00 4.80
13/04/2561 100.00 - - 5.00 4.80
12/04/2561 100.00 - - 5.00 4.80
11/04/2561 100.00 - - 5.00 4.80
10/04/2561 97.50 70.00 50.00 4.58 3.73
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อเป็ด-ไข่เป็ดรายวัน, ราคาเป็ดสดทั้งตัว, ราคาเศษเนื้อแดง, ราคาเศษมันเป็ด, ราคาไข่เป็ดเบอร์ใหญ่, ราคาไข่เป็ดเบอร์เล็ก,
bg product