ราคาเนื้อหมู

ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขาหมู 57.00 บาท/กก.
(B) ซี่โครงหมู 118.75 บาท/กก.
(C) ตับหมู 95.00 บาท/กก.
(D) เนื้อก้อน 120.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เนื้อแดง 122.50 บาท/กก.
(F) เนื้อไหล่ 130.00 บาท/กก.
(G) สะโพกหมู 120.00 บาท/กก.
(H) สันนอก 127.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) สันใน 127.50 บาท/กก.
(J) สามชั้น 135.00 บาท/กก.
(K) ไส้ตันหมู 140.00 บาท/กก.
(L) ไส้ใหญ่หมู 30.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) ไส้อ่อนหมู 137.50 บาท/กก.
(N) หมูบด 95.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ขาหมู (B) ซี่โครงหมู (C) ตับหมู (D) เนื้อก้อน (E) เนื้อแดง (F) เนื้อไหล่ (G) สะโพกหมู (H) สันนอก (I) สันใน (J) สามชั้น (K) ไส้ตันหมู (L) ไส้ใหญ่หมู (M) ไส้อ่อนหมู (N) หมูบด
19/12/2561 57.00 118.75 95.00 120.00 122.50 130.00 120.00 127.50 127.50 135.00 140.00 30.00 137.50 95.00
18/12/2561 57.00 118.75 95.00 120.00 122.50 130.00 120.00 127.50 127.50 135.00 140.00 30.00 137.50 95.00
17/12/2561 57.00 118.75 95.00 120.00 122.50 130.00 120.00 127.50 127.50 135.00 140.00 30.00 137.50 95.00
16/12/2561 57.00 118.75 95.00 120.00 122.50 130.00 120.00 127.50 127.50 135.00 140.00 30.00 137.50 95.00
15/12/2561 60.00 120.00 90.00 120.00 115.00 130.00 120.00 125.00 125.00 135.00 120.00 30.00 130.00 105.00
14/12/2561 57.00 118.75 95.00 120.00 122.50 130.00 120.00 127.50 127.50 135.00 140.00 30.00 137.50 95.00
13/12/2561 60.00 120.00 90.00 120.00 115.00 130.00 120.00 125.00 125.00 135.00 120.00 30.00 130.00 105.00
12/12/2561 57.00 118.75 95.00 120.00 122.50 130.00 120.00 127.50 127.50 135.00 140.00 30.00 137.50 95.00
11/12/2561 57.00 118.75 95.00 120.00 122.50 130.00 120.00 127.50 127.50 135.00 140.00 30.00 137.50 95.00
10/12/2561 60.00 120.00 90.00 120.00 115.00 130.00 120.00 125.00 125.00 135.00 120.00 30.00 130.00 105.00
09/12/2561 60.00 120.00 90.00 120.00 115.00 130.00 120.00 125.00 125.00 135.00 120.00 30.00 130.00 105.00
08/12/2561 57.00 118.75 95.00 120.00 122.50 130.00 120.00 127.50 127.50 135.00 140.00 30.00 137.50 95.00
07/12/2561 57.00 122.75 95.00 120.00 122.50 130.00 120.00 127.50 127.50 135.00 140.00 30.00 137.50 95.00
06/12/2561 57.00 122.75 95.00 120.00 122.50 130.00 120.00 127.50 127.50 135.00 140.00 30.00 137.50 95.00
05/12/2561 57.00 121.25 90.00 120.00 120.00 110.00 120.00 132.50 127.50 135.00 147.50 30.00 135.00 97.50
04/12/2561 57.00 121.25 90.00 120.00 120.00 110.00 120.00 132.50 127.50 135.00 147.50 30.00 135.00 97.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อหมูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อหมูรายวัน, ราคาขาหมู, ราคาซี่โครงหมู, ราคาตับหมู, ราคาเนื้อก้อน, ราคาเนื้อแดง, ราคาเนื้อไหล่, ราคาสะโพกหมู, ราคาสันนอก, ราคาสันใน, ราคาสามชั้น, ราคาไส้ตันหมู, ราคาไส้ใหญ่หมู, ราคาไส้อ่อนหมู, ราคาหมูบด,
bg product