ราคาเนื้อหมู

ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขาหมู 70.00 บาท/กก.
(B) ซี่โครงหมู 123.75 บาท/กก.
(C) ตับหมู 90.00 บาท/กก.
(D) เนื้อก้อน 145.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เนื้อแดง 140.00 บาท/กก.
(F) เนื้อไหล่ 145.00 บาท/กก.
(G) สะโพกหมู 130.00 บาท/กก.
(H) สันนอก 150.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) สันใน 140.00 บาท/กก.
(J) สามชั้น 150.00 บาท/กก.
(K) ไส้ตันหมู 125.00 บาท/กก.
(L) ไส้ใหญ่หมู 35.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) ไส้อ่อนหมู 140.00 บาท/กก.
(N) หมูบด 110.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ขาหมู (B) ซี่โครงหมู (C) ตับหมู (D) เนื้อก้อน (E) เนื้อแดง (F) เนื้อไหล่ (G) สะโพกหมู (H) สันนอก (I) สันใน (J) สามชั้น (K) ไส้ตันหมู (L) ไส้ใหญ่หมู (M) ไส้อ่อนหมู (N) หมูบด
18/02/2562 70.00 123.75 90.00 145.00 140.00 145.00 130.00 150.00 140.00 150.00 125.00 35.00 140.00 110.00
17/02/2562 80.00 130.00 80.00 145.00 145.00 145.00 130.00 150.00 140.00 150.00 125.00 35.00 140.00 110.00
16/02/2562 70.00 123.75 90.00 145.00 140.00 145.00 130.00 138.75 133.75 142.50 142.50 35.00 135.00 115.00
15/02/2562 70.00 123.75 90.00 145.00 140.00 145.00 140.00 138.75 133.75 145.00 142.50 35.00 135.00 115.00
14/02/2562 70.00 123.75 90.00 145.00 140.00 145.00 140.00 138.75 133.75 145.00 142.50 35.00 135.00 115.00
13/02/2562 70.00 123.75 90.00 145.00 140.00 145.00 140.00 138.75 133.75 145.00 142.50 35.00 135.00 115.00
12/02/2562 70.00 123.75 90.00 145.00 140.00 145.00 140.00 138.75 133.75 145.00 142.50 35.00 135.00 115.00
11/02/2562 70.00 123.75 90.00 145.00 140.00 145.00 140.00 138.75 133.75 145.00 142.50 35.00 135.00 145.00
10/02/2562 80.00 130.00 80.00 145.00 145.00 145.00 140.00 150.00 140.00 155.00 125.00 35.00 140.00 170.00
09/02/2562 70.00 126.25 90.00 145.00 140.00 145.00 145.00 138.75 138.75 145.00 142.50 35.00 135.00 130.00
08/02/2562 70.00 126.25 90.00 145.00 140.00 145.00 145.00 137.50 137.50 145.00 142.50 35.00 135.00 130.00
07/02/2562 60.00 117.50 100.00 - 135.00 - - 127.50 127.50 135.00 160.00 - 130.00 120.00
06/02/2562 70.00 125.00 90.00 145.00 141.50 145.00 145.00 138.75 138.75 145.00 142.50 35.00 135.00 130.00
05/02/2562 70.00 125.00 90.00 145.00 141.50 145.00 145.00 138.75 138.75 145.00 142.50 35.00 135.00 130.00
04/02/2562 60.00 117.50 100.00 - 135.00 - - 127.50 127.50 135.00 160.00 - 130.00 120.00
03/02/2562 80.00 135.00 80.00 145.00 148.00 145.00 145.00 150.00 150.00 155.00 125.00 35.00 140.00 140.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อหมูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อหมูรายวัน, ราคาขาหมู, ราคาซี่โครงหมู, ราคาตับหมู, ราคาเนื้อก้อน, ราคาเนื้อแดง, ราคาเนื้อไหล่, ราคาสะโพกหมู, ราคาสันนอก, ราคาสันใน, ราคาสามชั้น, ราคาไส้ตันหมู, ราคาไส้ใหญ่หมู, ราคาไส้อ่อนหมู, ราคาหมูบด,
bg product