ราคาเนื้อหมู

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขาหมู 55.00 บาท/กก.
(B) ซี่โครงหมู 93.75 บาท/กก.
(C) ตับหมู 80.00 บาท/กก.
(D) เนื้อก้อน 110.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เนื้อแดง 92.50 บาท/กก.
(F) เนื้อไหล่ 95.00 บาท/กก.
(G) สะโพกหมู 110.00 บาท/กก.
(H) สันนอก 106.25 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) สันใน 108.75 บาท/กก.
(J) สามชั้น 100.00 บาท/กก.
(K) ไส้ตันหมู 152.50 บาท/กก.
(L) ไส้ใหญ่หมู 35.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) ไส้อ่อนหมู 130.00 บาท/กก.
(N) หมูบด 97.50 บาท/กก.
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
วันที่ (A) ขาหมู (B) ซี่โครงหมู (C) ตับหมู (D) เนื้อก้อน (E) เนื้อแดง (F) เนื้อไหล่ (G) สะโพกหมู (H) สันนอก (I) สันใน (J) สามชั้น (K) ไส้ตันหมู (L) ไส้ใหญ่หมู (M) ไส้อ่อนหมู (N) หมูบด
20/02/2561 55.00 93.75 80.00 110.00 92.50 95.00 110.00 106.25 108.75 100.00 152.50 35.00 130.00 97.50
19/02/2561 55.00 93.75 80.00 110.00 92.50 95.00 110.00 106.25 108.75 100.00 152.50 35.00 130.00 97.50
18/02/2561 55.00 93.75 80.00 110.00 92.50 95.00 110.00 106.25 108.75 100.00 152.50 35.00 130.00 97.50
17/02/2561 55.00 93.75 80.00 110.00 92.50 95.00 110.00 106.25 108.75 100.00 152.50 35.00 130.00 97.50
16/02/2561 55.00 93.75 80.00 110.00 92.50 95.00 110.00 106.25 108.75 100.00 152.50 35.00 130.00 97.50
15/02/2561 55.00 93.75 80.00 110.00 92.50 95.00 110.00 106.25 108.75 100.00 152.50 35.00 130.00 97.50
14/02/2561 55.00 93.75 80.00 110.00 92.50 95.00 110.00 106.25 108.75 100.00 152.50 35.00 130.00 97.50
13/02/2561 55.00 93.75 80.00 110.00 92.50 95.00 110.00 106.25 108.75 100.00 152.50 35.00 130.00 97.50
12/02/2561 55.00 93.75 80.00 110.00 92.50 95.00 110.00 106.25 108.75 100.00 152.50 35.00 130.00 97.50
11/02/2561 55.00 93.75 80.00 110.00 92.50 95.00 110.00 106.25 108.75 100.00 152.50 35.00 130.00 97.50
10/02/2561 55.00 93.75 80.00 110.00 92.50 95.00 110.00 106.25 108.75 100.00 152.50 35.00 130.00 97.50
09/02/2561 55.00 93.75 80.00 110.00 92.50 95.00 110.00 106.25 108.75 100.00 152.50 35.00 130.00 97.50
08/02/2561 55.00 93.75 80.00 110.00 92.50 95.00 110.00 106.25 108.75 100.00 152.50 35.00 130.00 97.50
07/02/2561 55.00 93.75 80.00 110.00 92.50 95.00 110.00 106.25 108.75 100.00 152.50 35.00 130.00 97.50
06/02/2561 55.00 93.75 80.00 110.00 92.50 95.00 110.00 106.25 108.75 100.00 152.50 35.00 130.00 97.50
05/02/2561 55.00 93.75 80.00 110.00 92.50 95.00 110.00 106.25 108.75 100.00 152.50 35.00 130.00 97.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อหมูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อหมูรายวัน, ราคาขาหมู, ราคาซี่โครงหมู, ราคาตับหมู, ราคาเนื้อก้อน, ราคาเนื้อแดง, ราคาเนื้อไหล่, ราคาสะโพกหมู, ราคาสันนอก, ราคาสันใน, ราคาสามชั้น, ราคาไส้ตันหมู, ราคาไส้ใหญ่หมู, ราคาไส้อ่อนหมู, ราคาหมูบด,
bg product