ราคาเนื้อหมู

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขาหมู 72.50 บาท/กก.
(B) ซี่โครงหมู 141.00 บาท/กก.
(C) ตับหมู 95.00 บาท/กก.
(D) เนื้อก้อน 125.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เนื้อแดง 135.00 บาท/กก.
(F) เนื้อไหล่ 130.00 บาท/กก.
(G) สะโพกหมู 120.00 บาท/กก.
(H) สันนอก 131.25 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) สันใน 131.25 บาท/กก.
(J) สามชั้น 138.50 บาท/กก.
(K) ไส้ตันหมู 155.00 บาท/กก.
(L) ไส้ใหญ่หมู 40.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) ไส้อ่อนหมู 137.50 บาท/กก.
(N) หมูบด 120.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ขาหมู (B) ซี่โครงหมู (C) ตับหมู (D) เนื้อก้อน (E) เนื้อแดง (F) เนื้อไหล่ (G) สะโพกหมู (H) สันนอก (I) สันใน (J) สามชั้น (K) ไส้ตันหมู (L) ไส้ใหญ่หมู (M) ไส้อ่อนหมู (N) หมูบด
25/04/2562 72.50 141.00 95.00 125.00 135.00 130.00 120.00 131.25 131.25 138.50 155.00 40.00 137.50 120.00
24/04/2562 72.50 141.00 95.00 125.00 135.00 130.00 120.00 131.25 131.25 138.50 155.00 40.00 137.50 120.00
23/04/2562 80.00 135.00 90.00 125.00 130.00 130.00 120.00 120.00 120.00 130.00 140.00 40.00 140.00 120.00
22/04/2562 72.50 141.00 95.00 125.00 135.00 130.00 120.00 132.50 132.50 138.50 155.00 40.00 137.50 120.00
21/04/2562 80.00 135.00 80.00 125.00 130.00 130.00 120.00 120.00 120.00 130.00 140.00 40.00 140.00 120.00
20/04/2562 72.50 130.50 90.00 125.00 135.00 130.00 120.00 131.25 131.25 138.50 155.00 40.00 137.50 120.00
19/04/2562 80.00 135.00 80.00 125.00 130.00 130.00 120.00 120.00 120.00 130.00 140.00 40.00 140.00 120.00
18/04/2562 70.00 130.50 90.00 125.00 135.00 130.00 120.00 131.25 131.25 138.50 152.50 40.00 137.50 120.00
17/04/2562 70.00 130.50 90.00 125.00 135.00 130.00 120.00 131.25 131.25 138.50 152.50 40.00 137.50 120.00
16/04/2562 80.00 135.00 80.00 125.00 130.00 130.00 120.00 120.00 120.00 130.00 140.00 40.00 140.00 120.00
15/04/2562 70.00 130.50 90.00 125.00 135.00 130.00 120.00 131.25 131.25 138.50 152.50 40.00 137.50 120.00
14/04/2562 70.00 130.50 90.00 120.00 135.00 130.00 120.00 131.25 131.25 138.50 152.50 40.00 137.50 120.00
13/04/2562 70.00 130.50 90.00 120.00 135.00 130.00 120.00 131.25 131.25 138.50 152.50 40.00 137.50 120.00
12/04/2562 70.00 130.50 90.00 120.00 135.00 130.00 120.00 131.25 131.25 138.50 152.50 40.00 137.50 120.00
11/04/2562 70.00 130.50 90.00 120.00 135.00 130.00 120.00 131.25 131.25 138.50 152.50 40.00 137.50 120.00
10/04/2562 70.00 130.50 90.00 120.00 135.00 130.00 120.00 131.25 131.25 138.50 152.50 40.00 137.50 120.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อหมูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อหมูรายวัน, ราคาขาหมู, ราคาซี่โครงหมู, ราคาตับหมู, ราคาเนื้อก้อน, ราคาเนื้อแดง, ราคาเนื้อไหล่, ราคาสะโพกหมู, ราคาสันนอก, ราคาสันใน, ราคาสามชั้น, ราคาไส้ตันหมู, ราคาไส้ใหญ่หมู, ราคาไส้อ่อนหมู, ราคาหมูบด,
bg product