ราคาเนื้อหมู

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขาหมู 57.00 บาท/กก.
(B) ซี่โครงหมู 130.00 บาท/กก.
(C) ตับหมู 98.00 บาท/กก.
(D) เนื้อก้อน - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เนื้อแดง 110.00 บาท/กก.
(F) เนื้อไหล่ - บาท/กก.
(G) สะโพกหมู - บาท/กก.
(H) สันนอก 120.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) สันใน 120.00 บาท/กก.
(J) สามชั้น 130.00 บาท/กก.
(K) ไส้ตันหมู 165.00 บาท/กก.
(L) ไส้ใหญ่หมู - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) ไส้อ่อนหมู 140.00 บาท/กก.
(N) หมูบด 85.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ขาหมู (B) ซี่โครงหมู (C) ตับหมู (D) เนื้อก้อน (E) เนื้อแดง (F) เนื้อไหล่ (G) สะโพกหมู (H) สันนอก (I) สันใน (J) สามชั้น (K) ไส้ตันหมู (L) ไส้ใหญ่หมู (M) ไส้อ่อนหมู (N) หมูบด
25/06/2561 57.00 130.00 98.00 - 110.00 - - 120.00 120.00 130.00 165.00 - 140.00 85.00
24/06/2561 58.50 131.50 89.00 120.00 110.00 110.00 120.00 125.00 125.00 130.00 150.00 30.00 130.00 92.50
23/06/2561 58.50 129.00 84.00 115.00 107.50 105.00 115.00 122.50 122.50 127.50 150.00 30.00 130.00 92.50
22/06/2561 58.50 129.00 84.00 115.00 107.50 105.00 115.00 122.50 122.50 127.50 150.00 30.00 130.00 92.50
21/06/2561 57.00 130.00 98.00 - 110.00 - - 120.00 120.00 130.00 165.00 - 140.00 85.00
20/06/2561 58.50 129.00 84.00 115.00 107.50 105.00 115.00 122.50 122.50 127.50 150.00 30.00 130.00 92.50
19/06/2561 58.50 129.00 84.00 115.00 107.50 105.00 115.00 122.50 122.50 127.50 150.00 30.00 130.00 92.50
18/06/2561 58.50 129.00 84.00 115.00 107.50 105.00 115.00 122.50 122.50 127.50 150.00 30.00 130.00 92.50
17/06/2561 57.00 130.00 98.00 - 110.00 - - 120.00 120.00 130.00 165.00 - 140.00 85.00
16/06/2561 57.00 130.00 98.00 - 110.00 - - 120.00 120.00 130.00 165.00 - 140.00 85.00
15/06/2561 56.00 129.00 84.00 115.00 107.50 105.00 115.00 122.50 122.50 127.50 150.00 30.00 130.00 92.50
14/06/2561 57.00 130.00 98.00 - 110.00 - - 120.00 120.00 130.00 165.00 - 140.00 85.00
13/06/2561 61.00 129.00 84.00 125.00 112.50 115.00 125.00 125.00 125.00 130.00 152.50 30.00 132.50 92.50
12/06/2561 61.00 129.00 84.00 125.00 112.50 115.00 125.00 125.00 125.00 130.00 152.50 30.00 132.50 92.50
11/06/2561 61.00 129.00 84.00 125.00 112.50 115.00 125.00 125.00 125.00 130.00 152.50 30.00 132.50 92.50
10/06/2561 61.00 129.00 84.00 125.00 112.50 115.00 125.00 125.00 125.00 130.00 152.50 30.00 132.50 92.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อหมูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อหมูรายวัน, ราคาขาหมู, ราคาซี่โครงหมู, ราคาตับหมู, ราคาเนื้อก้อน, ราคาเนื้อแดง, ราคาเนื้อไหล่, ราคาสะโพกหมู, ราคาสันนอก, ราคาสันใน, ราคาสามชั้น, ราคาไส้ตันหมู, ราคาไส้ใหญ่หมู, ราคาไส้อ่อนหมู, ราคาหมูบด,
bg product