ราคาเนื้อหมู

ประจำวันที่ 25 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขาหมู 62.50 บาท/กก.
(B) ซี่โครงหมู 123.75 บาท/กก.
(C) ตับหมู 91.50 บาท/กก.
(D) เนื้อก้อน 105.00 บาท/กก.
(E) เนื้อแดง 115.00 บาท/กก.
(F) เนื้อไหล่ 90.00 บาท/กก.
(G) สะโพกหมู 105.00 บาท/กก.
(H) สันนอก 123.33 บาท/กก.
(I) สันใน 128.33 บาท/กก.
(J) สามชั้น 126.67 บาท/กก.
(K) ไส้ตันหมู 150.00 บาท/กก.
(L) ไส้ใหญ่หมู 35.00 บาท/กก.
(M) ไส้อ่อนหมู 130.50 บาท/กก.
(N) หมูบด 100.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
วันที่ (A) ขาหมู (B) ซี่โครงหมู (C) ตับหมู (D) เนื้อก้อน (E) เนื้อแดง (F) เนื้อไหล่ (G) สะโพกหมู (H) สันนอก (I) สันใน (J) สามชั้น (K) ไส้ตันหมู (L) ไส้ใหญ่หมู (M) ไส้อ่อนหมู (N) หมูบด
25/09/2560 62.50 123.75 91.50 105.00 115.00 90.00 105.00 123.33 128.33 126.67 150.00 35.00 130.50 100.00
24/09/2560 62.50 123.75 91.50 105.00 280.00 90.00 105.00 123.33 128.33 126.67 150.00 35.00 130.50 100.00
23/09/2560 62.50 123.75 91.50 105.00 280.00 90.00 105.00 123.33 128.33 126.67 150.00 35.00 130.50 100.00
22/09/2560 62.50 123.75 91.50 105.00 280.00 90.00 105.00 123.33 128.33 126.67 150.00 35.00 130.50 100.00
21/09/2560 65.00 126.25 91.50 110.00 118.33 100.00 110.00 128.33 130.67 126.67 150.00 45.00 133.00 100.00
20/09/2560 65.00 126.25 91.50 110.00 118.33 100.00 110.00 128.33 130.67 126.67 150.00 45.00 133.00 100.00
19/09/2560 65.00 126.25 91.50 110.00 118.33 100.00 110.00 128.33 130.67 126.67 150.00 45.00 133.00 100.00
18/09/2560 65.00 126.25 91.50 110.00 118.33 100.00 110.00 128.33 130.67 126.67 150.00 45.00 133.00 100.00
17/09/2560 65.00 126.25 91.50 110.00 118.33 100.00 110.00 128.33 130.67 126.67 150.00 45.00 133.00 100.00
16/09/2560 65.00 126.25 91.50 110.00 118.33 100.00 110.00 128.33 130.67 126.67 150.00 45.00 133.00 99.00
15/09/2560 65.00 126.25 91.50 110.00 118.33 100.00 110.00 128.33 130.67 126.67 150.00 45.00 133.00 99.00
14/09/2560 65.00 126.25 91.50 110.00 118.33 100.00 110.00 128.33 130.67 126.67 150.00 45.00 133.00 99.00
13/09/2560 65.00 126.25 91.50 110.00 118.33 100.00 110.00 128.33 130.67 126.67 150.00 45.00 133.00 99.00
12/09/2560 65.00 126.25 91.50 110.00 118.33 100.00 110.00 128.33 130.67 126.67 150.00 45.00 133.00 99.00
11/09/2560 65.00 126.25 91.50 110.00 118.33 100.00 110.00 128.33 130.67 126.67 150.00 45.00 133.00 99.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อหมูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อหมูรายวัน, ราคาขาหมู, ราคาซี่โครงหมู, ราคาตับหมู, ราคาเนื้อก้อน, ราคาเนื้อแดง, ราคาเนื้อไหล่, ราคาสะโพกหมู, ราคาสันนอก, ราคาสันใน, ราคาสามชั้น, ราคาไส้ตันหมู, ราคาไส้ใหญ่หมู, ราคาไส้อ่อนหมู, ราคาหมูบด,
bg product