ราคาเนื้อหมู

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขาหมู 61.00 บาท/กก.
(B) ซี่โครงหมู 135.00 บาท/กก.
(C) ตับหมู 84.00 บาท/กก.
(D) เนื้อก้อน 140.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เนื้อแดง 120.00 บาท/กก.
(F) เนื้อไหล่ 130.00 บาท/กก.
(G) สะโพกหมู 140.00 บาท/กก.
(H) สันนอก 130.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) สันใน 132.50 บาท/กก.
(J) สามชั้น 135.00 บาท/กก.
(K) ไส้ตันหมู 152.50 บาท/กก.
(L) ไส้ใหญ่หมู 30.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) ไส้อ่อนหมู 132.50 บาท/กก.
(N) หมูบด 92.50 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ขาหมู (B) ซี่โครงหมู (C) ตับหมู (D) เนื้อก้อน (E) เนื้อแดง (F) เนื้อไหล่ (G) สะโพกหมู (H) สันนอก (I) สันใน (J) สามชั้น (K) ไส้ตันหมู (L) ไส้ใหญ่หมู (M) ไส้อ่อนหมู (N) หมูบด
25/04/2561 61.00 135.00 84.00 140.00 120.00 130.00 140.00 130.00 132.50 135.00 152.50 30.00 132.50 92.50
24/04/2561 61.00 135.00 84.00 140.00 120.00 130.00 140.00 130.00 132.50 135.00 152.50 30.00 132.50 92.50
23/04/2561 61.00 135.00 84.00 140.00 70.00 130.00 140.00 130.00 132.50 135.00 152.50 30.00 132.50 92.50
22/04/2561 65.00 140.00 70.00 140.00 130.00 130.00 140.00 140.00 145.00 140.00 140.00 30.00 125.00 100.00
19/04/2561 57.00 130.00 98.00 - 110.00 - - 120.00 120.00 130.00 165.00 - 140.00 85.00
18/04/2561 57.00 130.00 98.00 - 110.00 - - 120.00 120.00 130.00 165.00 - 140.00 85.00
17/04/2561 57.00 130.00 98.00 - 110.00 - - 120.00 120.00 130.00 165.00 - 140.00 85.00
16/04/2561 57.00 130.00 98.00 - 110.00 - - 120.00 120.00 130.00 165.00 - 140.00 85.00
15/04/2561 57.00 130.00 98.00 - 110.00 - - 120.00 120.00 130.00 165.00 - 140.00 85.00
14/04/2561 57.00 130.00 98.00 - 110.00 - - 120.00 120.00 130.00 165.00 - 140.00 85.00
13/04/2561 57.00 130.00 98.00 - 110.00 - - 120.00 120.00 130.00 165.00 - 140.00 85.00
12/04/2561 57.00 130.00 98.00 - 110.00 - - 120.00 120.00 130.00 165.00 - 140.00 85.00
11/04/2561 57.00 130.00 98.00 - 110.00 - - 120.00 120.00 130.00 165.00 - 140.00 85.00
10/04/2561 59.50 132.50 84.00 135.00 117.50 125.00 135.00 130.00 132.50 132.50 152.50 30.00 132.50 92.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อหมูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อหมูรายวัน, ราคาขาหมู, ราคาซี่โครงหมู, ราคาตับหมู, ราคาเนื้อก้อน, ราคาเนื้อแดง, ราคาเนื้อไหล่, ราคาสะโพกหมู, ราคาสันนอก, ราคาสันใน, ราคาสามชั้น, ราคาไส้ตันหมู, ราคาไส้ใหญ่หมู, ราคาไส้อ่อนหมู, ราคาหมูบด,
bg product