ราคาเนื้อวัว

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ขอบกระด้ง 135.00 บาท/กก.
(B) ขี้ริ้ว 220.00 บาท/กก.
(C) เครื่องใน 125.00 บาท/กก.
(D) ดอกจอก 125.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) น่อง 235.00 บาท/กก.
(F) ซี่โครง 215.00 บาท/กก.
(G) เนื้อแดง 245.00 บาท/กก.
(H) เนื้อปลีก 215.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) เศษเนื้อ 125.00 บาท/กก.
(J) สันคอ 225.00 บาท/กก.
(K) เนื้อวัวบด 225.00 บาท/กก.
(L) เนื้อก้อน - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) สันใน - บาท/กก.
(N) สันนอก - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ขอบกระด้ง (B) ขี้ริ้ว (C) เครื่องใน (D) ดอกจอก (E) น่อง (F) ซี่โครง (G) เนื้อแดง (H) เนื้อปลีก (I) เศษเนื้อ (J) สันคอ (K) เนื้อวัวบด (L) เนื้อก้อน (M) สันใน (N) สันนอก
25/06/2562 135.00 220.00 125.00 125.00 235.00 215.00 245.00 215.00 125.00 225.00 225.00 - - -
24/06/2562 135.00 220.00 125.00 125.00 235.00 215.00 245.00 215.00 125.00 225.00 225.00 - - -
23/06/2562 167.50 210.00 112.50 125.00 222.50 202.50 222.50 207.50 157.50 212.50 225.00 220.00 150.00 -
22/06/2562 167.50 210.00 112.50 125.00 222.50 202.50 222.50 207.50 157.50 212.50 225.00 220.00 150.00 -
21/06/2562 167.50 210.00 112.50 125.00 222.50 202.50 222.50 207.50 157.50 212.50 225.00 220.00 150.00 -
20/06/2562 135.00 220.00 125.00 125.00 235.00 215.00 245.00 215.00 125.00 225.00 225.00 - - -
19/06/2562 167.50 210.00 112.50 125.00 222.50 202.50 222.50 207.50 157.50 212.50 225.00 220.00 280.00 -
18/06/2562 167.50 210.00 112.50 125.00 222.50 202.50 222.50 207.50 157.50 212.50 225.00 220.00 280.00 -
17/06/2562 167.50 210.00 112.50 125.00 222.50 202.50 222.50 207.50 157.50 212.50 225.00 220.00 280.00 -
16/06/2562 167.50 210.00 112.50 125.00 222.50 202.50 222.50 207.50 157.50 212.50 225.00 220.00 280.00 -
15/06/2562 167.50 210.00 112.50 125.00 222.50 202.50 222.50 207.50 157.50 212.50 225.00 220.00 280.00 -
14/06/2562 167.50 210.00 112.50 125.00 222.50 202.50 222.50 207.50 157.50 212.50 225.00 220.00 280.00 -
13/06/2562 167.50 210.00 112.50 125.00 222.50 202.50 222.50 207.50 157.50 212.50 225.00 220.00 280.00 -
12/06/2562 135.00 220.00 125.00 125.00 235.00 215.00 245.00 215.00 125.00 225.00 225.00 - - -
11/06/2562 167.50 210.00 112.50 125.00 222.50 202.50 222.50 207.50 157.50 212.50 225.00 220.00 280.00 -
10/06/2562 167.50 210.00 112.50 125.00 222.50 202.50 222.50 207.50 157.50 212.50 225.00 220.00 280.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาเนื้อวัวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเนื้อวัวรายวัน, ราคาขอบกระด้ง, ราคาขี้ริ้ว, ราคาเครื่องใน, ราคาดอกจอก, ราคาน่อง, ราคาซี่โครง, ราคาเนื้อแดง, ราคาเนื้อปลีก, ราคาเศษเนื้อ, ราคาสันคอ, ราคาเนื้อวัวบด, ราคาเนื้อก้อน, ราคาสันใน, ราคาสันนอก,
bg product