ราคาเงาะ

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เงาะโรงเรียน (ลัง) 27.50 บาท/กก.
(B) เงาะโรงเรียน (คละ) - บาท/กก.
(C) เงาะโรงเรียน (พวง) - บาท/กก.
(D) เงาะสีชมพู (คละ) 27.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เงาะสีทอง (ลัง) - บาท/กก.
     
     
     
วันที่ (A) เงาะโรงเรียน (ลัง) (B) เงาะโรงเรียน (คละ) (C) เงาะโรงเรียน (พวง) (D) เงาะสีชมพู (คละ) (E) เงาะสีทอง (ลัง)
25/06/2562 27.50 - - 27.50 -
24/06/2562 41.00 28.00 47.50 45.00 28.00
23/06/2562 33.50 - - 30.00 -
22/06/2562 33.17 28.00 47.50 30.00 28.00
21/06/2562 31.83 28.00 40.00 26.50 -
20/06/2562 32.50 29.00 45.00 26.50 23.00
19/06/2562 34.50 27.00 40.00 30.00 30.00
18/06/2562 34.50 27.00 45.00 30.00 30.00
17/06/2562 41.00 30.00 45.00 45.00 30.00
16/06/2562 34.75 30.00 45.00 29.50 30.00
15/06/2562 36.50 30.00 51.50 29.00 32.00
14/06/2562 36.50 30.00 50.00 29.00 32.00
13/06/2562 35.75 - - 29.00 -
12/06/2562 36.50 30.00 45.00 29.00 32.00
11/06/2562 41.33 30.00 45.00 45.00 32.00
10/06/2562 35.17 30.00 45.00 29.00 32.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาเงาะที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเงาะรายวัน, ราคาเงาะโรงเรียน (ลัง), ราคาเงาะโรงเรียน (คละ), ราคาเงาะโรงเรียน (พวง), ราคาเงาะสีชมพู (คละ), ราคาเงาะสีทอง (ลัง),
bg product