ราคาเงาะ

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เงาะโรงเรียน (ลัง) 50.00 บาท/กก.
(B) เงาะโรงเรียน (คละ) - บาท/กก.
(C) เงาะโรงเรียน (พวง) - บาท/กก.
(D) เงาะสีชมพู (คละ) - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เงาะสีทอง (ลัง) - บาท/กก.
     
     
     
วันที่ (A) เงาะโรงเรียน (ลัง) (B) เงาะโรงเรียน (คละ) (C) เงาะโรงเรียน (พวง) (D) เงาะสีชมพู (คละ) (E) เงาะสีทอง (ลัง)
24/01/2562 50.00 - - - -
23/01/2562 48.50 20.00 - - -
22/01/2562 48.00 - - - -
21/01/2562 47.00 - - - -
20/01/2562 55.00 - - - -
19/01/2562 51.50 - - - -
18/01/2562 50.00 - - - -
17/01/2562 55.00 - - - -
16/01/2562 45.00 - - - -
15/01/2562 45.00 - - - -
12/01/2562 56.50 - - - -
09/01/2562 43.00 - - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาเงาะที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาเงาะรายวัน, ราคาเงาะโรงเรียน (ลัง), ราคาเงาะโรงเรียน (คละ), ราคาเงาะโรงเรียน (พวง), ราคาเงาะสีชมพู (คละ), ราคาเงาะสีทอง (ลัง),
bg product