ราคาอ้อยโรงงาน

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) อ้อยโรงงาน 682.93 บาท/ตัน
วันที่ (A) อ้อยโรงงาน
23/01/2562 682.93
22/01/2562 674.74
21/01/2562 669.70
18/01/2562 672.85
17/01/2562 666.55
16/01/2562 665.29
15/01/2562 660.88
14/01/2562 657.73
11/01/2562 643.87
10/01/2562 633.79
09/01/2562 635.05
08/01/2562 650.80
ข้อมูลนี้เป็นราคาอ้อยโรงงานที่ได้จากเว็บไซต์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (บ.ไทยเอกลักษณ์)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (บ.น้ำตาลนครเพชร)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาอ้อยโรงงานรายวัน, ราคาอ้อยโรงงาน,
bg product