ราคาอาโวคาโด

ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) อาโวคาโด 60.00 บาท/กก.
(B) อะโวคาโดนิวซีแลนด์ 46.43 บาท/ลูก
วันที่ (A) อาโวคาโด (B) อะโวคาโดนิวซีแลนด์
22/03/2562 60.00 46.43
21/03/2562 60.00 41.79
20/03/2562 60.00 41.79
19/03/2562 60.00 41.79
18/03/2562 60.00 41.79
17/03/2562 - 41.79
15/03/2562 60.00 41.79
14/03/2562 60.00 41.79
13/03/2562 60.00 41.79
12/03/2562 60.00 41.79
11/03/2562 60.00 41.79
10/03/2562 60.00 41.79
09/03/2562 60.00 41.79
08/03/2562 60.00 41.79
07/03/2562 60.00 45.71
ข้อมูลนี้เป็นราคาอาโวคาโดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาอาโวคาโดรายวัน, ราคาอาโวคาโด, ราคาอะโวคาโดนิวซีแลนด์,
bg product