ราคาอาโวคาโด

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) อาโวคาโด 70.00 บาท/กก.
(B) อะโวคาโดนิวซีแลนด์ - บาท/ลูก
วันที่ (A) อาโวคาโด (B) อะโวคาโดนิวซีแลนด์
25/06/2562 70.00 -
24/06/2562 70.00 61.43
23/06/2562 70.00 61.43
22/06/2562 70.00 -
21/06/2562 70.00 -
20/06/2562 70.00 61.43
19/06/2562 70.00 -
18/06/2562 50.00 -
17/06/2562 50.00 61.43
16/06/2562 70.00 -
15/06/2562 70.00 -
14/06/2562 70.00 -
13/06/2562 70.00 -
12/06/2562 70.00 -
11/06/2562 70.00 -
10/06/2562 60.00 61.43
ข้อมูลนี้เป็นราคาอาโวคาโดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาอาโวคาโดรายวัน, ราคาอาโวคาโด, ราคาอะโวคาโดนิวซีแลนด์,
bg product