ราคาอาโวคาโด

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) อาโวคาโด 60.00 บาท/กก.
(B) อะโวคาโดนิวซีแลนด์ 46.43 บาท/ลูก
วันที่ (A) อาโวคาโด (B) อะโวคาโดนิวซีแลนด์
23/01/2562 60.00 46.43
22/01/2562 60.00 46.43
21/01/2562 55.00 46.43
20/01/2562 55.00 -
19/01/2562 55.00 -
18/01/2562 55.00 46.43
17/01/2562 55.00 -
16/01/2562 60.00 46.43
15/01/2562 60.00 46.43
14/01/2562 60.00 46.43
13/01/2562 60.00 46.43
12/01/2562 60.00 -
11/01/2562 60.00 46.43
10/01/2562 60.00 -
09/01/2562 60.00 -
08/01/2562 60.00 46.43
ข้อมูลนี้เป็นราคาอาโวคาโดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาอาโวคาโดรายวัน, ราคาอาโวคาโด, ราคาอะโวคาโดนิวซีแลนด์,
bg product