ราคาองุ่น

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) องุ่นเขียวเบอร์ยอด 52.00 บาท/กก.
(B) องุ่นเขียวเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) องุ่นดำเบอร์ยอด - บาท/กก.
(D) องุ่นดำเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) องุ่นเขียวเบอร์ยอด (B) องุ่นเขียวเบอร์เล็ก (C) องุ่นดำเบอร์ยอด (D) องุ่นดำเบอร์เล็ก
23/03/2562 52.00 - - -
22/03/2562 46.67 - - -
21/03/2562 49.33 42.00 - -
20/03/2562 51.00 42.00 - -
19/03/2562 49.67 - - -
18/03/2562 48.00 - - -
17/03/2562 45.00 - - -
16/03/2562 43.50 38.00 - -
15/03/2562 46.67 40.00 - -
14/03/2562 44.67 38.00 - -
13/03/2562 43.33 40.00 - -
12/03/2562 46.00 28.00 - -
11/03/2562 46.00 28.00 - -
10/03/2562 45.00 - - -
09/03/2562 44.33 28.00 - -
08/03/2562 47.33 42.00 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาองุ่นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาองุ่นรายวัน, ราคาองุ่นเขียวเบอร์ยอด, ราคาองุ่นเขียวเบอร์เล็ก, ราคาองุ่นดำเบอร์ยอด, ราคาองุ่นดำเบอร์เล็ก,
bg product