ราคาองุ่น

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) องุ่นเขียวเบอร์ยอด 52.00 บาท/กก.
(B) องุ่นเขียวเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) องุ่นดำเบอร์ยอด - บาท/กก.
(D) องุ่นดำเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) องุ่นเขียวเบอร์ยอด (B) องุ่นเขียวเบอร์เล็ก (C) องุ่นดำเบอร์ยอด (D) องุ่นดำเบอร์เล็ก
25/06/2562 52.00 - - -
24/06/2562 52.00 - - -
23/06/2562 52.00 - - -
22/06/2562 52.00 - - -
21/06/2562 52.00 - - -
20/06/2562 52.00 - 33.00 -
19/06/2562 52.00 - 33.00 -
18/06/2562 52.00 - 33.00 -
17/06/2562 52.00 - - -
16/06/2562 57.00 - 35.00 -
15/06/2562 57.00 - - -
14/06/2562 52.00 - - -
13/06/2562 52.00 - - -
12/06/2562 52.00 - - -
11/06/2562 52.00 - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาองุ่นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาองุ่นรายวัน, ราคาองุ่นเขียวเบอร์ยอด, ราคาองุ่นเขียวเบอร์เล็ก, ราคาองุ่นดำเบอร์ยอด, ราคาองุ่นดำเบอร์เล็ก,
bg product