ราคาองุ่น

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) องุ่นเขียวเบอร์ยอด 60.00 บาท/กก.
(B) องุ่นเขียวเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) องุ่นดำเบอร์ยอด 30.00 บาท/กก.
(D) องุ่นดำเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) องุ่นเขียวเบอร์ยอด (B) องุ่นเขียวเบอร์เล็ก (C) องุ่นดำเบอร์ยอด (D) องุ่นดำเบอร์เล็ก
23/01/2562 60.00 - 30.00 -
22/01/2562 52.00 - 30.00 -
19/01/2562 55.00 - - -
18/01/2562 55.00 - - -
16/01/2562 55.00 - - -
15/01/2562 52.00 - - -
14/01/2562 42.50 - - -
13/01/2562 30.00 - - -
12/01/2562 30.00 - - -
11/01/2562 30.00 - - -
10/01/2562 41.00 - - -
09/01/2562 30.00 - - -
08/01/2562 35.00 - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาองุ่นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาองุ่นรายวัน, ราคาองุ่นเขียวเบอร์ยอด, ราคาองุ่นเขียวเบอร์เล็ก, ราคาองุ่นดำเบอร์ยอด, ราคาองุ่นดำเบอร์เล็ก,
bg product