ราคาหัวหอม

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หอมแดงไม่ตัดหมวด 29.33 บาท/กก.
(B) หอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง 30.00 บาท/กก.
(C) หอมแขก 25.00 บาท/กก.
(D) หอมหัวใหญ่ 18.50 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) หอมแดงไม่ตัดหมวด (B) หอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง (C) หอมแขก (D) หอมหัวใหญ่
20/02/2561 29.33 30.00 25.00 18.50
19/02/2561 29.33 30.00 21.00 20.00
18/02/2561 32.50 30.00 21.00 20.00
17/02/2561 30.00 30.00 21.00 20.00
16/02/2561 32.50 30.00 21.00 20.00
15/02/2561 29.33 30.00 21.00 20.00
14/02/2561 29.33 30.00 21.00 20.00
13/02/2561 32.50 30.00 21.00 20.00
12/02/2561 32.50 30.00 26.00 23.50
11/02/2561 32.50 30.00 26.00 23.50
10/02/2561 32.50 30.00 26.00 23.50
09/02/2561 29.33 30.00 26.00 23.50
08/02/2561 29.33 30.00 26.00 23.00
07/02/2561 32.50 30.00 26.00 23.00
06/02/2561 29.33 30.00 26.00 23.00
05/02/2561 30.00 30.00 26.00 23.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาหัวหอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหัวหอมรายวัน, ราคาหอมแดงไม่ตัดหมวด, ราคาหอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง, ราคาหอมแขก, ราคาหอมหัวใหญ่,
bg product