ราคาหัวหอม

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หอมแดงไม่ตัดหมวด 59.97 บาท/กก.
(B) หอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง - บาท/กก.
(C) หอมแขก 17.49 บาท/กก.
(D) หอมหัวใหญ่ 23.50 บาท/กก.
วันที่ (A) หอมแดงไม่ตัดหมวด (B) หอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง (C) หอมแขก (D) หอมหัวใหญ่
25/06/2562 59.97 - 17.49 23.50
24/06/2562 57.50 - 17.50 22.50
23/06/2562 60.00 - 17.50 22.50
22/06/2562 57.50 - 17.50 22.50
21/06/2562 57.50 - 23.50 23.50
20/06/2562 57.50 - 23.50 23.50
19/06/2562 57.50 - 17.50 22.50
18/06/2562 52.50 - 18.50 20.00
17/06/2562 52.50 - 18.50 20.00
16/06/2562 60.00 - 17.50 22.50
15/06/2562 57.50 - 17.50 22.50
14/06/2562 57.50 - 17.00 27.50
13/06/2562 57.50 - 23.50 27.50
12/06/2562 52.50 - 17.50 21.00
11/06/2562 52.50 - 17.50 23.50
10/06/2562 52.50 - 17.50 20.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาหัวหอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหัวหอมรายวัน, ราคาหอมแดงไม่ตัดหมวด, ราคาหอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง, ราคาหอมแขก, ราคาหอมหัวใหญ่,
bg product