ราคาหัวหอม

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หอมแดงไม่ตัดหมวด 40.00 บาท/กก.
(B) หอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง 30.00 บาท/กก.
(C) หอมแขก 22.00 บาท/กก.
(D) หอมหัวใหญ่ 22.00 บาท/กก.
วันที่ (A) หอมแดงไม่ตัดหมวด (B) หอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง (C) หอมแขก (D) หอมหัวใหญ่
25/04/2561 40.00 30.00 22.00 22.00
24/04/2561 33.33 30.00 19.50 18.50
23/04/2561 36.00 30.00 20.00 17.50
22/04/2561 40.00 - 18.00 13.00
21/04/2561 30.00 - - -
20/04/2561 30.00 - - -
19/04/2561 35.00 30.00 22.00 22.00
18/04/2561 35.00 30.00 22.00 22.00
17/04/2561 35.00 30.00 22.00 22.00
16/04/2561 35.00 30.00 22.00 22.00
15/04/2561 40.00 30.00 22.00 22.00
14/04/2561 34.00 30.00 22.00 22.00
13/04/2561 40.00 30.00 22.00 22.00
12/04/2561 34.00 30.00 22.00 22.00
11/04/2561 34.00 30.00 22.00 22.00
10/04/2561 31.00 30.00 21.00 23.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาหัวหอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหัวหอมรายวัน, ราคาหอมแดงไม่ตัดหมวด, ราคาหอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง, ราคาหอมแขก, ราคาหอมหัวใหญ่,
bg product