ราคาหัวหอม

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หอมแดงไม่ตัดหมวด - บาท/กก.
(B) หอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง - บาท/กก.
(C) หอมแขก 17.00 บาท/กก.
(D) หอมหัวใหญ่ 15.00 บาท/กก.
วันที่ (A) หอมแดงไม่ตัดหมวด (B) หอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง (C) หอมแขก (D) หอมหัวใหญ่
23/03/2562 - - 17.00 15.00
22/03/2562 47.50 - 23.50 20.00
21/03/2562 47.50 - 23.50 20.00
20/03/2562 47.50 - 23.50 20.00
19/03/2562 47.50 - 23.50 20.00
18/03/2562 47.50 - 30.00 25.00
16/03/2562 35.00 - 17.00 15.00
15/03/2562 42.50 - 23.50 27.50
14/03/2562 42.50 - 23.50 27.50
13/03/2562 42.50 - 23.50 27.50
12/03/2562 30.00 - 16.50 17.50
11/03/2562 30.00 - 16.50 17.50
10/03/2562 25.00 - 16.00 20.00
09/03/2562 31.50 - 16.50 17.50
08/03/2562 31.50 - 16.50 17.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาหัวหอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหัวหอมรายวัน, ราคาหอมแดงไม่ตัดหมวด, ราคาหอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง, ราคาหอมแขก, ราคาหอมหัวใหญ่,
bg product