ราคาหอย

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หอยแครง 170.00 บาท/กก.
(B) หอยลาย 115.00 บาท/กก.
(C) หอยขม 82.50 บาท/กก.
(D) หอยหวาน 160.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) หอยตลับ 60.00 บาท/กก.
(F) หอยเชลล์ 220.00 บาท/กก.
(G) หอยแมลงภู่ 70.00 บาท/กก.
     
วันที่ (A) หอยแครง (B) หอยลาย (C) หอยขม (D) หอยหวาน (E) หอยตลับ (F) หอยเชลล์ (G) หอยแมลงภู่
25/04/2562 170.00 115.00 82.50 160.00 60.00 220.00 70.00
24/04/2562 172.50 117.50 82.50 160.00 60.00 220.00 70.00
23/04/2562 - - 100.00 - - - -
22/04/2562 172.50 117.50 82.50 160.00 60.00 220.00 70.00
21/04/2562 180.00 100.00 100.00 160.00 60.00 220.00 70.00
20/04/2562 162.50 117.50 82.50 160.00 60.00 220.00 70.00
19/04/2562 175.00 100.00 100.00 160.00 60.00 220.00 70.00
18/04/2562 165.00 120.00 80.00 160.00 60.00 220.00 70.00
17/04/2562 165.00 130.00 80.00 160.00 60.00 220.00 70.00
16/04/2562 175.00 120.00 100.00 160.00 60.00 220.00 70.00
15/04/2562 165.00 130.00 80.00 160.00 60.00 220.00 70.00
14/04/2562 172.50 150.00 80.00 190.00 60.00 220.00 70.00
13/04/2562 172.50 150.00 80.00 190.00 60.00 220.00 70.00
12/04/2562 172.50 150.00 80.00 190.00 60.00 220.00 70.00
11/04/2562 172.50 150.00 80.00 190.00 60.00 220.00 70.00
10/04/2562 172.50 130.00 80.00 190.00 60.00 220.00 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาหอยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหอยรายวัน, ราคาหอยแครง, ราคาหอยลาย, ราคาหอยขม, ราคาหอยหวาน, ราคาหอยตลับ, ราคาหอยเชลล์, ราคาหอยแมลงภู่,
bg product