ราคาหอย

ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หอยแครง 200.00 บาท/กก.
(B) หอยลาย 100.00 บาท/กก.
(C) หอยขม 100.00 บาท/กก.
(D) หอยหวาน 170.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) หอยตลับ 60.00 บาท/กก.
(F) หอยเชลล์ 200.00 บาท/กก.
(G) หอยแมลงภู่ 70.00 บาท/กก.
     
วันที่ (A) หอยแครง (B) หอยลาย (C) หอยขม (D) หอยหวาน (E) หอยตลับ (F) หอยเชลล์ (G) หอยแมลงภู่
15/07/2562 200.00 100.00 100.00 170.00 60.00 200.00 70.00
14/07/2562 200.00 100.00 100.00 170.00 60.00 200.00 70.00
13/07/2562 200.00 100.00 100.00 170.00 60.00 200.00 70.00
12/07/2562 200.00 100.00 100.00 170.00 60.00 200.00 70.00
11/07/2562 200.00 100.00 100.00 170.00 60.00 200.00 70.00
10/07/2562 200.00 100.00 100.00 170.00 60.00 200.00 70.00
09/07/2562 200.00 100.00 100.00 170.00 60.00 200.00 70.00
08/07/2562 200.00 100.00 100.00 170.00 60.00 200.00 70.00
07/07/2562 200.00 100.00 100.00 170.00 60.00 200.00 70.00
06/07/2562 200.00 100.00 100.00 170.00 60.00 - 70.00
05/07/2562 200.00 100.00 100.00 160.00 60.00 200.00 70.00
04/07/2562 200.00 100.00 100.00 160.00 60.00 200.00 70.00
03/07/2562 200.00 100.00 100.00 160.00 60.00 200.00 70.00
02/07/2562 200.00 100.00 100.00 160.00 60.00 200.00 70.00
01/07/2562 200.00 100.00 100.00 160.00 60.00 200.00 70.00
30/06/2562 200.00 100.00 100.00 160.00 60.00 200.00 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาหอยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหอยรายวัน, ราคาหอยแครง, ราคาหอยลาย, ราคาหอยขม, ราคาหอยหวาน, ราคาหอยตลับ, ราคาหอยเชลล์, ราคาหอยแมลงภู่,
bg product