ราคาหมึก

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หมึกกระดองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) หมึกกระดองเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) หมึกกล้วยเบอร์ใหญ่ 250.00 บาท/กก.
(D) หมึกกล้วยเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) หมึกไข่เบอร์ใหญ่ 320.00 บาท/กก.
(F) หมึกไข่เบอร์เล็ก 220.00 บาท/กก.
(G) หมึกสายเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(H) หมึกสายเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) หมึกศอก - บาท/กก.
     
     
     
วันที่ (A) หมึกกระดองเบอร์ใหญ่ (B) หมึกกระดองเบอร์เล็ก (C) หมึกกล้วยเบอร์ใหญ่ (D) หมึกกล้วยเบอร์เล็ก (E) หมึกไข่เบอร์ใหญ่ (F) หมึกไข่เบอร์เล็ก (G) หมึกสายเบอร์ใหญ่ (H) หมึกสายเบอร์เล็ก (I) หมึกศอก
25/06/2562 - - 250.00 - 320.00 220.00 - - -
24/06/2562 - - 250.00 - 320.00 220.00 - - -
23/06/2562 - - 250.00 - 320.00 220.00 - - 1,800.00
22/06/2562 300.00 230.00 265.00 230.00 320.00 220.00 160.00 140.00 1,800.00
21/06/2562 300.00 230.00 265.00 230.00 320.00 220.00 160.00 140.00 1,800.00
20/06/2562 - - 250.00 - 320.00 220.00 - - -
19/06/2562 300.00 230.00 265.00 230.00 320.00 220.00 160.00 140.00 1,800.00
18/06/2562 300.00 230.00 265.00 230.00 320.00 220.00 160.00 140.00 1,800.00
17/06/2562 300.00 230.00 265.00 230.00 320.00 220.00 160.00 140.00 1,800.00
16/06/2562 300.00 230.00 265.00 230.00 320.00 220.00 160.00 140.00 1,800.00
15/06/2562 300.00 230.00 265.00 230.00 320.00 220.00 160.00 140.00 1,800.00
14/06/2562 300.00 230.00 265.00 230.00 320.00 220.00 160.00 140.00 1,800.00
13/06/2562 300.00 230.00 265.00 230.00 320.00 220.00 160.00 140.00 1,800.00
12/06/2562 - - 250.00 - 320.00 220.00 - - -
11/06/2562 300.00 230.00 265.00 230.00 320.00 220.00 160.00 140.00 1,800.00
10/06/2562 300.00 230.00 265.00 230.00 320.00 220.00 160.00 140.00 1,800.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาหมึกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหมึกรายวัน, ราคาหมึกกระดองเบอร์ใหญ่, ราคาหมึกกระดองเบอร์เล็ก, ราคาหมึกกล้วยเบอร์ใหญ่, ราคาหมึกกล้วยเบอร์เล็ก, ราคาหมึกไข่เบอร์ใหญ่, ราคาหมึกไข่เบอร์เล็ก, ราคาหมึกสายเบอร์ใหญ่, ราคาหมึกสายเบอร์เล็ก, ราคาหมึกศอก,
bg product