ราคาหมึก

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หมึกกระดองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) หมึกกระดองเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) หมึกกล้วยเบอร์ใหญ่ 225.00 บาท/กก.
(D) หมึกกล้วยเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) หมึกไข่เบอร์ใหญ่ 280.00 บาท/กก.
(F) หมึกไข่เบอร์เล็ก 195.00 บาท/กก.
(G) หมึกสายเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(H) หมึกสายเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) หมึกศอก - บาท/กก.
     
     
     
วันที่ (A) หมึกกระดองเบอร์ใหญ่ (B) หมึกกระดองเบอร์เล็ก (C) หมึกกล้วยเบอร์ใหญ่ (D) หมึกกล้วยเบอร์เล็ก (E) หมึกไข่เบอร์ใหญ่ (F) หมึกไข่เบอร์เล็ก (G) หมึกสายเบอร์ใหญ่ (H) หมึกสายเบอร์เล็ก (I) หมึกศอก
23/03/2562 - - 225.00 - 280.00 195.00 - - -
22/03/2562 270.00 200.00 252.50 230.00 280.00 195.00 160.00 130.00 1,200.00
21/03/2562 270.00 200.00 252.50 230.00 280.00 195.00 160.00 130.00 1,200.00
20/03/2562 270.00 200.00 252.50 230.00 280.00 195.00 160.00 - 1,200.00
19/03/2562 270.00 200.00 252.50 230.00 280.00 195.00 160.00 - 1,200.00
18/03/2562 270.00 200.00 280.00 230.00 - - 160.00 - 1,200.00
17/03/2562 270.00 200.00 280.00 230.00 - - 160.00 - 1,200.00
16/03/2562 - - 225.00 - 280.00 195.00 - - -
15/03/2562 270.00 200.00 252.50 230.00 280.00 195.00 160.00 130.00 1,200.00
14/03/2562 270.00 200.00 252.50 230.00 280.00 195.00 160.00 130.00 1,200.00
13/03/2562 270.00 200.00 252.50 230.00 280.00 195.00 160.00 - 1,200.00
12/03/2562 270.00 200.00 252.50 230.00 280.00 195.00 160.00 - 1,200.00
11/03/2562 270.00 200.00 252.50 230.00 280.00 195.00 160.00 - 1,200.00
10/03/2562 270.00 200.00 280.00 230.00 - - 160.00 - 1,200.00
09/03/2562 270.00 200.00 252.50 230.00 280.00 195.00 160.00 130.00 1,200.00
08/03/2562 270.00 200.00 252.50 230.00 280.00 195.00 160.00 130.00 1,200.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาหมึกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหมึกรายวัน, ราคาหมึกกระดองเบอร์ใหญ่, ราคาหมึกกระดองเบอร์เล็ก, ราคาหมึกกล้วยเบอร์ใหญ่, ราคาหมึกกล้วยเบอร์เล็ก, ราคาหมึกไข่เบอร์ใหญ่, ราคาหมึกไข่เบอร์เล็ก, ราคาหมึกสายเบอร์ใหญ่, ราคาหมึกสายเบอร์เล็ก, ราคาหมึกศอก,
bg product