ราคาหน่อไม้

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หน่อไม้ไผ่หวาน 32.50 บาท/กก.
(B) หน่อไม้ไผ่ตง 60.00 บาท/กก.
(C) หน่อไม้ฝรั่ง 140.00 บาท/กก.
(D) หน่อไม้ดอง 30.00 บาท/กก.
วันที่ (A) หน่อไม้ไผ่หวาน (B) หน่อไม้ไผ่ตง (C) หน่อไม้ฝรั่ง (D) หน่อไม้ดอง
25/04/2562 32.50 60.00 140.00 30.00
24/04/2562 36.00 60.00 126.67 30.00
23/04/2562 40.00 60.00 130.00 30.00
22/04/2562 36.00 60.00 116.67 30.00
21/04/2562 40.00 50.00 120.00 -
20/04/2562 36.00 50.00 113.33 30.00
19/04/2562 40.00 50.00 120.00 30.00
18/04/2562 36.25 - 110.00 30.00
17/04/2562 37.50 50.00 116.67 30.00
16/04/2562 40.00 - 87.50 30.00
15/04/2562 38.75 50.00 115.00 30.00
14/04/2562 37.50 50.00 115.00 -
13/04/2562 39.00 50.00 110.00 30.00
12/04/2562 40.00 50.00 113.33 30.00
11/04/2562 40.00 50.00 113.33 30.00
10/04/2562 40.00 50.00 113.33 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาหน่อไม้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหน่อไม้รายวัน, ราคาหน่อไม้ไผ่หวาน, ราคาหน่อไม้ไผ่ตง, ราคาหน่อไม้ฝรั่ง, ราคาหน่อไม้ดอง,
bg product