ราคาหน่อไม้

ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หน่อไม้ไผ่หวาน 40.00 บาท/กก.
(B) หน่อไม้ไผ่ตง 50.00 บาท/กก.
(C) หน่อไม้ฝรั่ง 115.00 บาท/กก.
(D) หน่อไม้ดอง 30.00 บาท/กก.
วันที่ (A) หน่อไม้ไผ่หวาน (B) หน่อไม้ไผ่ตง (C) หน่อไม้ฝรั่ง (D) หน่อไม้ดอง
18/02/2562 40.00 50.00 115.00 30.00
17/02/2562 40.00 50.00 150.00 -
16/02/2562 40.00 - 116.67 30.00
15/02/2562 40.00 - 116.67 30.00
14/02/2562 40.00 - 116.67 30.00
13/02/2562 40.00 - 116.67 30.00
12/02/2562 40.00 - 120.00 30.00
11/02/2562 40.00 50.00 111.67 30.00
09/02/2562 40.00 - 110.00 30.00
08/02/2562 40.00 - 113.33 30.00
07/02/2562 40.00 50.00 116.67 30.00
06/02/2562 40.00 - 110.00 30.00
05/02/2562 40.00 - 140.00 30.00
04/02/2562 40.00 50.00 126.67 30.00
03/02/2562 40.00 - 140.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาหน่อไม้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหน่อไม้รายวัน, ราคาหน่อไม้ไผ่หวาน, ราคาหน่อไม้ไผ่ตง, ราคาหน่อไม้ฝรั่ง, ราคาหน่อไม้ดอง,
bg product