ราคาหน่อไม้
ประจำวันที่ 22 กันยายน 2562
หน่อไม้ไผ่หวาน
14.00
บาท/กก.
หน่อไม้ไผ่ตง
15.00
บาท/กก.
หน่อไม้ฝรั่ง
100.00
บาท/กก.
หน่อไม้ดอง
30.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
หน่อไม้
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม