ราคาหน่อไม้

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หน่อไม้ไผ่หวาน 8.00 บาท/กก.
(B) หน่อไม้ไผ่ตง - บาท/กก.
(C) หน่อไม้ฝรั่ง 115.00 บาท/กก.
(D) หน่อไม้ดอง 30.00 บาท/กก.
วันที่ (A) หน่อไม้ไผ่หวาน (B) หน่อไม้ไผ่ตง (C) หน่อไม้ฝรั่ง (D) หน่อไม้ดอง
25/06/2561 8.00 - 115.00 30.00
24/06/2561 8.00 - 120.00 30.00
23/06/2561 10.00 12.00 110.00 30.00
22/06/2561 10.00 12.00 116.67 30.00
21/06/2561 8.00 - 120.00 30.00
20/06/2561 10.00 12.00 116.67 30.00
19/06/2561 10.00 12.00 116.67 30.00
18/06/2561 9.50 12.00 116.67 30.00
17/06/2561 10.00 12.00 120.00 30.00
16/06/2561 10.00 12.00 110.00 30.00
15/06/2561 10.00 12.00 116.67 30.00
14/06/2561 10.00 12.00 120.00 30.00
13/06/2561 10.50 14.00 110.00 29.00
12/06/2561 10.50 14.00 106.67 30.00
11/06/2561 10.50 - 106.67 30.00
10/06/2561 10.50 14.00 105.00 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาหน่อไม้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหน่อไม้รายวัน, ราคาหน่อไม้ไผ่หวาน, ราคาหน่อไม้ไผ่ตง, ราคาหน่อไม้ฝรั่ง, ราคาหน่อไม้ดอง,
bg product