ราคาหน่อไม้

ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หน่อไม้ไผ่หวาน - บาท/กก.
(B) หน่อไม้ไผ่ตง - บาท/กก.
(C) หน่อไม้ฝรั่ง 135.00 บาท/กก.
(D) หน่อไม้ดอง 30.00 บาท/กก.
วันที่ (A) หน่อไม้ไผ่หวาน (B) หน่อไม้ไผ่ตง (C) หน่อไม้ฝรั่ง (D) หน่อไม้ดอง
19/12/2561 - - 135.00 30.00
18/12/2561 40.00 50.00 153.33 30.00
17/12/2561 35.00 50.00 150.00 30.00
16/12/2561 32.50 45.00 155.00 30.00
15/12/2561 35.00 45.00 145.00 30.00
14/12/2561 32.50 45.00 146.67 30.00
13/12/2561 35.00 45.00 160.00 30.00
12/12/2561 35.00 45.00 141.67 30.00
11/12/2561 32.50 45.00 160.00 30.00
10/12/2561 35.00 45.00 180.00 -
09/12/2561 35.00 45.00 160.00 -
08/12/2561 32.50 45.00 153.33 30.00
07/12/2561 32.50 45.00 153.33 30.00
06/12/2561 32.50 45.00 153.33 30.00
05/12/2561 32.50 45.00 170.00 30.00
04/12/2561 32.50 45.00 160.00 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาหน่อไม้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหน่อไม้รายวัน, ราคาหน่อไม้ไผ่หวาน, ราคาหน่อไม้ไผ่ตง, ราคาหน่อไม้ฝรั่ง, ราคาหน่อไม้ดอง,
bg product