ราคาหน่อไม้

ประจำวันที่ 21 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หน่อไม้ไผ่หวาน 23.00 บาท/กก.
(B) หน่อไม้ไผ่ตง 22.50 บาท/กก.
(C) หน่อไม้ฝรั่ง 96.67 บาท/กก.
(D) หน่อไม้ดอง 30.00 บาท/กก.
วันที่ (A) หน่อไม้ไผ่หวาน (B) หน่อไม้ไผ่ตง (C) หน่อไม้ฝรั่ง (D) หน่อไม้ดอง
21/09/2561 23.00 22.50 96.67 30.00
20/09/2561 23.00 22.50 96.67 30.00
19/09/2561 23.00 22.50 96.67 30.00
18/09/2561 23.00 22.50 96.67 30.00
17/09/2561 22.75 22.50 100.00 30.00
16/09/2561 22.00 30.00 100.00 30.00
15/09/2561 22.00 22.50 100.00 30.00
14/09/2561 19.50 20.00 100.00 30.00
13/09/2561 19.50 20.00 100.00 30.00
12/09/2561 19.25 20.00 100.00 30.00
11/09/2561 19.75 20.00 106.67 30.00
10/09/2561 19.25 18.50 103.33 30.00
09/09/2561 19.50 25.00 97.50 30.00
08/09/2561 19.50 17.50 93.33 30.00
07/09/2561 19.00 17.50 96.67 30.00
06/09/2561 19.00 15.00 96.67 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาหน่อไม้ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาหน่อไม้รายวัน, ราคาหน่อไม้ไผ่หวาน, ราคาหน่อไม้ไผ่ตง, ราคาหน่อไม้ฝรั่ง, ราคาหน่อไม้ดอง,
bg product