ราคาส้ม

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 32.50 บาท/กก.
(B) ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 21.67 บาท/กก.
(C) ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 13.00 บาท/กก.
(D) ส้มโชกุนเบอร์ 7 60.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ส้มโชกุนเบอร์ 5 36.50 บาท/กก.
(F) ส้มโชกุนเบอร์ 3 15.00 บาท/กก.
(G) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 61.50 บาท/กก.
(H) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 40.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 22.00 บาท/กก.
(J) ส้มเหนือเบอร์ 00 22.00 บาท/กก.
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
วันที่ (A) ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 (B) ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 (C) ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 (D) ส้มโชกุนเบอร์ 7 (E) ส้มโชกุนเบอร์ 5 (F) ส้มโชกุนเบอร์ 3 (G) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 (H) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 (I) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 (J) ส้มเหนือเบอร์ 00
21/11/2560 32.50 21.67 13.00 60.00 36.50 15.00 61.50 40.00 22.00 22.00
20/11/2560 32.50 22.67 13.00 60.00 36.50 15.00 57.50 40.00 22.00 22.00
19/11/2560 32.50 22.00 12.50 60.00 30.00 20.00 61.50 40.00 25.00 25.00
18/11/2560 32.50 22.00 12.50 65.00 45.00 20.00 61.50 46.67 25.00 25.00
17/11/2560 30.00 23.00 15.00 65.00 45.00 20.00 65.00 52.50 25.00 25.00
16/11/2560 32.50 21.67 12.50 60.00 35.00 16.00 61.50 40.00 20.00 25.00
15/11/2560 35.00 24.33 15.00 60.00 35.00 16.00 62.50 41.67 20.00 25.00
14/11/2560 37.50 26.00 17.50 62.50 40.00 20.00 65.00 45.00 25.00 25.00
13/11/2560 36.50 22.67 15.00 62.50 40.00 20.00 65.00 44.33 25.00 25.00
12/11/2560 37.50 28.00 17.50 60.00 30.00 20.00 65.00 42.50 25.00 25.00
11/11/2560 37.50 27.00 17.50 65.00 42.50 20.00 65.00 46.67 25.00 15.00
10/11/2560 36.00 27.00 16.50 67.50 42.50 20.00 67.50 48.33 25.00 25.00
09/11/2560 33.50 26.50 18.00 60.00 30.00 20.00 70.00 47.50 25.00 25.00
08/11/2560 33.50 26.50 18.00 60.00 30.00 20.00 70.00 47.50 25.00 25.00
07/11/2560 33.50 26.50 19.00 65.00 35.00 20.00 70.00 50.00 25.00 25.00
06/11/2560 33.50 26.50 19.00 65.00 35.00 20.00 70.00 50.00 25.00 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาส้มที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาส้มรายวัน, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 00, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 1, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 3, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 7, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 5, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 3, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3, ราคาส้มเหนือเบอร์ 00,
bg product