ราคาส้ม

ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 38.00 บาท/กก.
(B) ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 30.00 บาท/กก.
(C) ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 20.00 บาท/กก.
(D) ส้มโชกุนเบอร์ 7 100.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ส้มโชกุนเบอร์ 5 70.00 บาท/กก.
(F) ส้มโชกุนเบอร์ 3 50.00 บาท/กก.
(G) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 115.00 บาท/กก.
(H) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 100.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 60.00 บาท/กก.
(J) ส้มเหนือเบอร์ 00 28.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 (B) ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 (C) ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 (D) ส้มโชกุนเบอร์ 7 (E) ส้มโชกุนเบอร์ 5 (F) ส้มโชกุนเบอร์ 3 (G) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 (H) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 (I) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 (J) ส้มเหนือเบอร์ 00
19/08/2561 38.00 30.00 20.00 100.00 70.00 50.00 115.00 100.00 60.00 28.00
18/08/2561 49.00 40.00 21.00 100.00 70.00 50.00 115.00 95.00 60.00 28.00
17/08/2561 47.50 40.00 21.00 110.00 70.00 45.00 107.50 95.00 60.00 30.00
16/08/2561 47.50 40.00 21.00 110.00 70.00 45.00 107.50 95.00 60.00 30.00
15/08/2561 35.00 28.00 20.00 100.00 70.00 40.00 115.00 100.00 55.00 28.00
14/08/2561 35.00 28.00 20.00 100.00 70.00 40.00 115.00 100.00 55.00 28.00
13/08/2561 42.00 35.00 20.00 100.00 70.00 35.00 105.00 95.00 55.00 28.00
12/08/2561 38.00 30.00 20.00 80.00 60.00 40.00 100.00 95.00 55.00 28.00
11/08/2561 52.00 44.00 26.00 80.00 60.00 40.00 97.50 90.00 55.00 28.00
10/08/2561 53.00 44.00 26.00 80.00 60.00 40.00 97.50 90.00 55.00 28.00
09/08/2561 50.50 40.50 26.00 90.00 65.00 40.00 95.00 85.00 50.00 25.00
08/08/2561 50.00 40.00 20.00 90.00 65.00 40.00 95.00 87.50 50.00 25.00
07/08/2561 50.00 42.33 27.50 77.50 60.00 35.00 97.50 76.67 50.00 28.00
06/08/2561 51.50 44.67 28.00 80.00 62.50 35.00 92.50 75.00 50.00 28.00
05/08/2561 35.00 30.00 20.00 85.00 60.00 35.00 95.00 80.00 50.00 28.00
04/08/2561 51.50 44.00 30.00 80.00 62.50 35.00 92.50 75.00 50.00 28.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาส้มที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาส้มรายวัน, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 00, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 1, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 3, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 7, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 5, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 3, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3, ราคาส้มเหนือเบอร์ 00,
bg product