ราคาส้ม
ประจำวันที่ 22 กันยายน 2562
ส้มเขียวหวานเบอร์ 00
49.33
บาท/กก.
ส้มเขียวหวานเบอร์ 1
37.50
บาท/กก.
ส้มเขียวหวานเบอร์ 3
27.50
บาท/กก.
ส้มโชกุนเบอร์ 7
35.00
บาท/กก.
ส้มโชกุนเบอร์ 5
50.00
บาท/กก.
ส้มโชกุนเบอร์ 3
85.00
บาท/กก.
ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7
48.33
บาท/กก.
ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5
57.50
บาท/กก.
ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3
85.00
บาท/กก.
ส้มเหนือเบอร์ 00
-
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ส้ม
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม