ราคาส้ม

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 40.00 บาท/กก.
(B) ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 34.00 บาท/กก.
(C) ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 20.00 บาท/กก.
(D) ส้มโชกุนเบอร์ 7 55.00 บาท/กก.
(E) ส้มโชกุนเบอร์ 5 42.00 บาท/กก.
(F) ส้มโชกุนเบอร์ 3 25.00 บาท/กก.
(G) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 67.50 บาท/กก.
(H) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 50.00 บาท/กก.
(I) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 35.00 บาท/กก.
(J) ส้มเหนือเบอร์ 00 25.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
วันที่ (A) ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 (B) ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 (C) ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 (D) ส้มโชกุนเบอร์ 7 (E) ส้มโชกุนเบอร์ 5 (F) ส้มโชกุนเบอร์ 3 (G) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 (H) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 (I) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 (J) ส้มเหนือเบอร์ 00
25/07/2560 40.00 34.00 20.00 55.00 42.00 25.00 67.50 50.00 35.00 25.00
24/07/2560 40.00 34.00 18.00 55.00 40.00 25.00 66.50 50.00 35.00 25.00
23/07/2560 37.50 34.00 18.00 55.00 40.00 25.00 66.50 52.50 35.00 25.00
22/07/2560 37.50 34.00 20.00 55.00 40.00 25.00 65.00 53.50 35.00 25.00
21/07/2560 37.50 34.00 20.00 55.00 45.00 25.00 66.50 51.00 35.00 25.00
20/07/2560 41.00 36.50 20.00 55.00 43.00 30.00 66.50 53.50 35.00 28.00
19/07/2560 41.00 34.00 20.00 55.00 45.00 30.00 65.00 53.50 35.00 28.00
18/07/2560 41.00 34.00 20.00 55.00 45.00 30.00 65.00 53.50 35.00 28.00
17/07/2560 41.00 35.00 20.00 55.00 43.00 30.00 66.50 52.50 35.00 28.00
15/07/2560 41.00 33.50 18.00 55.00 42.00 28.00 66.50 52.00 35.00 25.00
14/07/2560 40.00 32.50 19.00 55.00 42.00 28.00 66.50 53.50 35.00 25.00
13/07/2560 40.00 32.50 19.00 50.00 35.00 25.00 65.00 55.00 35.00 25.00
12/07/2560 40.00 32.50 18.00 50.00 35.00 25.00 65.00 52.50 35.00 25.00
11/07/2560 40.00 32.50 100.00 50.00 30.00 20.00 65.00 52.50 28.00 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาส้มที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาส้มรายวัน, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 00, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 1, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 3, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 7, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 5, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 3, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3, ราคาส้มเหนือเบอร์ 00,
bg product