ราคาส้ม

ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 30.00 บาท/กก.
(B) ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 24.00 บาท/กก.
(C) ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 15.00 บาท/กก.
(D) ส้มโชกุนเบอร์ 7 70.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ส้มโชกุนเบอร์ 5 55.00 บาท/กก.
(F) ส้มโชกุนเบอร์ 3 30.00 บาท/กก.
(G) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 70.00 บาท/กก.
(H) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 55.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 30.00 บาท/กก.
(J) ส้มเหนือเบอร์ 00 35.00 บาท/กก.
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
วันที่ (A) ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 (B) ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 (C) ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 (D) ส้มโชกุนเบอร์ 7 (E) ส้มโชกุนเบอร์ 5 (F) ส้มโชกุนเบอร์ 3 (G) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 (H) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 (I) ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 (J) ส้มเหนือเบอร์ 00
21/02/2561 30.00 24.00 15.00 70.00 55.00 30.00 70.00 55.00 30.00 35.00
20/02/2561 32.50 28.00 15.50 65.00 50.00 30.00 65.00 50.00 30.00 30.00
19/02/2561 32.50 28.33 16.00 65.00 50.00 20.00 62.50 53.33 30.00 25.00
18/02/2561 37.50 27.50 15.50 60.00 40.00 20.00 65.00 52.50 30.00 28.00
17/02/2561 30.00 30.00 15.00 57.50 45.00 20.00 65.00 50.00 30.00 28.00
16/02/2561 29.00 23.50 12.50 60.00 40.00 20.00 60.00 50.00 30.00 28.00
15/02/2561 31.50 29.00 15.00 60.00 47.50 20.00 67.50 55.00 30.00 30.00
14/02/2561 35.00 32.67 15.00 62.50 47.50 20.00 75.00 59.00 30.00 30.00
13/02/2561 33.50 25.50 14.00 45.00 28.00 18.00 55.00 45.00 25.00 26.00
12/02/2561 35.00 28.00 15.00 60.00 45.00 22.00 65.00 55.00 30.00 35.00
11/02/2561 35.00 28.00 16.00 65.00 45.00 25.00 75.00 60.00 30.00 35.00
10/02/2561 37.50 30.00 18.50 65.00 45.00 25.00 70.00 57.50 30.00 35.00
09/02/2561 35.00 29.00 15.00 60.00 41.50 20.00 56.00 47.67 30.00 30.00
08/02/2561 35.00 28.33 15.00 57.50 44.00 20.00 56.00 49.33 30.00 30.00
07/02/2561 32.50 26.50 17.50 55.00 38.00 20.00 55.00 49.00 30.00 30.00
06/02/2561 32.50 26.33 17.50 50.00 39.00 20.00 55.00 46.00 30.00 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาส้มที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาส้มรายวัน, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 00, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 1, ราคาส้มเขียวหวานเบอร์ 3, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 7, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 5, ราคาส้มโชกุนเบอร์ 3, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5, ราคาส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3, ราคาส้มเหนือเบอร์ 00,
bg product