ราคาส้มโอ

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ส้มโอขาวน้ำผึ้ง 70.00 บาท/ลูก
(B) ส้มโอขาวแป้น - บาท/ลูก
(C) ส้มโอขาวพวง - บาท/ลูก
(D) ส้มโอขาวใหญ่ - บาท/ลูก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ส้มโอขาวแตงกวา - บาท/ลูก
(F) ส้มโอทองดี 60.00 บาท/ลูก
     
     
วันที่ (A) ส้มโอขาวน้ำผึ้ง (B) ส้มโอขาวแป้น (C) ส้มโอขาวพวง (D) ส้มโอขาวใหญ่ (E) ส้มโอขาวแตงกวา (F) ส้มโอทองดี
23/03/2562 70.00 - - - - 60.00
22/03/2562 65.00 - - 60.00 60.00 50.00
21/03/2562 65.00 - - 60.00 60.00 50.00
20/03/2562 67.50 - - - 65.00 50.00
19/03/2562 70.00 - - - - 60.00
18/03/2562 67.50 - - - 65.00 50.00
17/03/2562 70.00 - - - 70.00 50.00
16/03/2562 67.50 - - - 65.00 50.00
15/03/2562 72.50 - - - 65.00 40.00
14/03/2562 75.00 - - 70.00 70.00 40.00
13/03/2562 75.00 - - 70.00 70.00 40.00
12/03/2562 70.00 - - 90.00 60.00 40.00
11/03/2562 80.00 - - - - 40.00
10/03/2562 70.00 - - - - 60.00
09/03/2562 65.00 - - - 60.00 50.00
08/03/2562 65.00 - - - 60.00 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาส้มโอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาส้มโอรายวัน, ราคาส้มโอขาวน้ำผึ้ง, ราคาส้มโอขาวแป้น, ราคาส้มโอขาวพวง, ราคาส้มโอขาวใหญ่, ราคาส้มโอขาวแตงกวา, ราคาส้มโอทองดี,
bg product