ราคาส้มโอ
ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2562
ส้มโอขาวน้ำผึ้ง
80.00
บาท/ลูก
ส้มโอขาวแป้น
-
บาท/ลูก
ส้มโอขาวพวง
-
บาท/ลูก
ส้มโอขาวใหญ่
100.00
บาท/ลูก
ส้มโอขาวแตงกวา
90.00
บาท/ลูก
ส้มโอทองดี
45.00
บาท/ลูก
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ส้มโอ
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม