ราคาส้มโอ

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ส้มโอขาวน้ำผึ้ง 80.00 บาท/ลูก
(B) ส้มโอขาวแป้น - บาท/ลูก
(C) ส้มโอขาวพวง - บาท/ลูก
(D) ส้มโอขาวใหญ่ - บาท/ลูก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ส้มโอขาวแตงกวา - บาท/ลูก
(F) ส้มโอทองดี 70.00 บาท/ลูก
     
     
วันที่ (A) ส้มโอขาวน้ำผึ้ง (B) ส้มโอขาวแป้น (C) ส้มโอขาวพวง (D) ส้มโอขาวใหญ่ (E) ส้มโอขาวแตงกวา (F) ส้มโอทองดี
25/06/2562 80.00 - - - - 70.00
24/06/2562 90.00 - - 100.00 - 60.00
23/06/2562 80.00 37.50 - - - 70.00
22/06/2562 90.00 - - - - 62.50
21/06/2562 85.00 - - 100.00 - 62.50
20/06/2562 85.00 - - - - 60.00
19/06/2562 91.25 - - - - 60.00
18/06/2562 91.25 - - - - 61.25
17/06/2562 90.00 - - - - 60.00
16/06/2562 90.00 - - - - 60.00
15/06/2562 90.00 - - - - 60.00
14/06/2562 90.00 - - - - 60.00
13/06/2562 80.00 - - - - 70.00
12/06/2562 85.00 - - - - 60.00
11/06/2562 80.00 - - - - 60.00
10/06/2562 85.00 - - - - 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาส้มโอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาส้มโอรายวัน, ราคาส้มโอขาวน้ำผึ้ง, ราคาส้มโอขาวแป้น, ราคาส้มโอขาวพวง, ราคาส้มโอขาวใหญ่, ราคาส้มโอขาวแตงกวา, ราคาส้มโอทองดี,
bg product