ราคาสาลี่

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สาลี่หอม 590.00 บาท/กล่อง
(B) สาลี่น้ำผึ้ง - บาท/กล่อง
(C) สาลี่ญี่ปุ่น - บาท/กล่อง
(D) สาลี่ทอง - บาท/กล่อง
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) สาลี่หิมะ - บาท/กล่อง
     
     
     
วันที่ (A) สาลี่หอม (B) สาลี่น้ำผึ้ง (C) สาลี่ญี่ปุ่น (D) สาลี่ทอง (E) สาลี่หิมะ
25/06/2562 590.00 - - - -
24/06/2562 850.00 788.33 480.00 - 750.00
23/06/2562 850.00 785.00 480.00 - 500.00
22/06/2562 850.00 773.33 480.00 - 625.00
21/06/2562 850.00 783.33 480.00 550.00 570.00
20/06/2562 560.00 776.67 480.00 - 590.00
19/06/2562 160,430.00 776.67 480.00 - 590.00
18/06/2562 160.00 703.33 480.00 - 590.00
17/06/2562 - 750.00 480.00 - 750.00
16/06/2562 - 650.00 480.00 - -
15/06/2562 390.00 746.67 480.00 520.00 570.00
14/06/2562 - 750.00 480.00 550.00 570.00
13/06/2562 190.00 750.00 480.00 550.00 570.00
12/06/2562 190.00 750.00 480.00 550.00 570.00
11/06/2562 - 743.33 480.00 - 750.00
10/06/2562 - 790.00 - - 750.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสาลี่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสาลี่รายวัน, ราคาสาลี่หอม, ราคาสาลี่น้ำผึ้ง, ราคาสาลี่ญี่ปุ่น, ราคาสาลี่ทอง, ราคาสาลี่หิมะ,
bg product