ราคาสาลี่

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สาลี่หอม 480.00 บาท/กล่อง
(B) สาลี่น้ำผึ้ง 450.00 บาท/กล่อง
(C) สาลี่ญี่ปุ่น - บาท/กล่อง
(D) สาลี่ทอง - บาท/กล่อง
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) สาลี่หิมะ - บาท/กล่อง
     
     
     
วันที่ (A) สาลี่หอม (B) สาลี่น้ำผึ้ง (C) สาลี่ญี่ปุ่น (D) สาลี่ทอง (E) สาลี่หิมะ
24/01/2562 480.00 450.00 - - -
23/01/2562 570.00 450.00 - 505.00 465.00
22/01/2562 480.00 450.00 - 505.00 465.00
21/01/2562 550.00 450.00 400.00 500.00 500.00
20/01/2562 550.00 455.00 - - -
19/01/2562 550.00 450.00 - 500.00 500.00
18/01/2562 605.00 450.00 400.00 500.00 465.00
17/01/2562 550.00 450.00 - - -
16/01/2562 607.50 451.67 400.00 505.00 465.00
15/01/2562 610.00 446.67 390.00 505.00 470.00
14/01/2562 600.00 521.67 - 505.00 465.00
13/01/2562 600.00 470.00 - 510.00 430.00
12/01/2562 600.00 456.67 - 505.00 465.00
11/01/2562 610.00 458.33 - 505.00 465.00
10/01/2562 550.00 447.50 - 500.00 500.00
09/01/2562 550.00 455.00 - 500.00 500.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสาลี่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสาลี่รายวัน, ราคาสาลี่หอม, ราคาสาลี่น้ำผึ้ง, ราคาสาลี่ญี่ปุ่น, ราคาสาลี่ทอง, ราคาสาลี่หิมะ,
bg product