ราคาสาลี่

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สาลี่หอม 500.00 บาท/กล่อง
(B) สาลี่น้ำผึ้ง 480.00 บาท/กล่อง
(C) สาลี่ญี่ปุ่น - บาท/กล่อง
(D) สาลี่ทอง - บาท/กล่อง
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) สาลี่หิมะ - บาท/กล่อง
     
     
     
วันที่ (A) สาลี่หอม (B) สาลี่น้ำผึ้ง (C) สาลี่ญี่ปุ่น (D) สาลี่ทอง (E) สาลี่หิมะ
23/03/2562 500.00 480.00 - - -
22/03/2562 587.50 453.33 - 480.00 480.00
21/03/2562 592.50 446.67 - 595.00 480.00
20/03/2562 555.00 453.33 - 595.00 480.00
19/03/2562 540.00 460.00 - 550.00 470.00
18/03/2562 575.00 453.33 - 515.00 470.00
17/03/2562 555.00 455.00 - 480.00 440.00
16/03/2562 500.00 465.00 - 550.00 500.00
15/03/2562 570.00 448.33 - 515.00 500.00
14/03/2562 530.00 465.00 - 550.00 500.00
13/03/2562 530.00 448.33 - 515.00 470.00
12/03/2562 570.00 445.00 - 490.00 470.00
11/03/2562 570.00 445.00 - 490.00 470.00
10/03/2562 540.00 442.50 - 480.00 470.00
09/03/2562 525.00 440.00 - 490.00 470.00
08/03/2562 525.00 440.00 - 490.00 470.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสาลี่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสาลี่รายวัน, ราคาสาลี่หอม, ราคาสาลี่น้ำผึ้ง, ราคาสาลี่ญี่ปุ่น, ราคาสาลี่ทอง, ราคาสาลี่หิมะ,
bg product