ราคาสับปะรด

ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก 10.00 บาท/กก.
(C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ 10.00 บาท/ลูก
(D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก 5.00 บาท/ลูก
(E) สับปะรดภูแล - บาท/กก.
(F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่ 4.35 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ (B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก (C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ (D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก (E) สับปะรดภูแล (F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่
25/07/2560 20.00 10.00 10.00 5.00 - 4.35
24/07/2560 25.00 10.00 15.00 10.00 - 4.35
23/07/2560 25.00 10.00 24.00 10.00 120.00 -
22/07/2560 20.00 10.00 15.00 7.50 120.00 -
21/07/2560 20.00 10.00 15.00 7.50 120.00 4.37
20/07/2560 20.00 10.00 16.00 22.50 120.00 -
19/07/2560 20.00 10.00 11.50 5.00 - 4.37
18/07/2560 20.00 10.00 16.00 7.50 - 4.37
17/07/2560 25.00 8.00 17.67 10.00 120.00 4.37
16/07/2560 - - 25.00 10.00 120.00 -
15/07/2560 25.00 10.00 18.33 10.00 120.00 -
14/07/2560 25.00 10.00 16.67 11.50 120.00 4.37
13/07/2560 25.00 10.00 22.50 10.00 120.00 4.37
12/07/2560 25.00 10.00 16.67 10.00 120.00 4.37
11/07/2560 20.00 10.00 17.67 10.00 120.00 4.37
ข้อมูลนี้เป็นราคาสับปะรดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กลุ่มสหกรณ์ฯ จ.ราชบุรี)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (เค.เอฟ.ซี.)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โรงงานอาหารสยาม)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสับปะรดรายวัน, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดภูแล, ราคาสับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่,
bg product