ราคาสับปะรด

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/กก.
(B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก 12.00 บาท/กก.
(C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/ลูก
(D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก 18.00 บาท/ลูก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) สับปะรดภูแล - บาท/กก.
(F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่ - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ (B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก (C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ (D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก (E) สับปะรดภูแล (F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่
25/04/2561 18.00 12.00 25.00 18.00 - -
24/04/2561 18.00 12.00 25.00 14.00 120.00 2.83
23/04/2561 18.00 12.00 25.50 14.00 120.00 2.83
22/04/2561 - - 26.00 10.00 120.00 -
20/04/2561 - - - - - 2.93
19/04/2561 18.00 12.00 25.00 18.00 - 3.13
18/04/2561 18.00 12.00 25.00 18.00 - -
17/04/2561 18.00 12.00 25.00 18.00 - -
16/04/2561 18.00 12.00 25.00 18.00 - -
15/04/2561 18.00 12.00 25.00 18.00 - -
14/04/2561 18.00 12.00 25.00 18.00 - -
13/04/2561 18.00 12.00 25.00 18.00 - -
12/04/2561 18.00 12.00 25.00 18.00 - -
11/04/2561 18.00 12.00 25.00 18.00 - 3.23
10/04/2561 18.00 12.00 24.00 12.00 - 3.23
ข้อมูลนี้เป็นราคาสับปะรดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กลุ่มสหกรณ์ฯ จ.ราชบุรี)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (เค.เอฟ.ซี.)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โรงงานอาหารสยาม)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสับปะรดรายวัน, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดภูแล, ราคาสับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่,
bg product