ราคาสับปะรด

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก 10.00 บาท/กก.
(C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/ลูก
(D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก 9.00 บาท/ลูก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) สับปะรดภูแล - บาท/กก.
(F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่ - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ (B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก (C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ (D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก (E) สับปะรดภูแล (F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่
25/06/2562 20.00 10.00 18.00 9.00 - -
24/06/2562 18.00 12.00 20.33 10.00 - 7.10
23/06/2562 18.00 12.00 15.00 10.00 - -
22/06/2562 18.00 12.00 20.33 9.00 - -
21/06/2562 18.00 12.00 20.33 9.00 - 7.23
20/06/2562 25.00 13.00 22.33 10.00 - 7.30
19/06/2562 25.00 13.00 27.00 10.00 100.00 7.30
18/06/2562 25.00 13.00 25.33 10.00 100.00 7.30
17/06/2562 25.00 13.00 30.33 10.00 100.00 7.30
16/06/2562 25.00 13.00 30.50 10.00 - -
15/06/2562 25.00 13.00 26.00 10.00 100.00 -
14/06/2562 25.00 13.00 27.67 10.00 100.00 7.33
13/06/2562 23.00 11.00 26.00 10.00 - 7.33
12/06/2562 23.00 11.00 27.00 10.00 100.00 7.30
11/06/2562 25.00 13.00 27.67 10.00 100.00 -
10/06/2562 25.00 13.00 27.67 10.00 100.00 7.30
ข้อมูลนี้เป็นราคาสับปะรดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กลุ่มสหกรณ์ฯ จ.ราชบุรี)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (เค.เอฟ.ซี.)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โรงงานอาหารสยาม)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสับปะรดรายวัน, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดภูแล, ราคาสับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่,
bg product