ราคาสับปะรด

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ 10.00 บาท/กก.
(B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก 5.00 บาท/กก.
(C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ 20.50 บาท/ลูก
(D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก 8.50 บาท/ลูก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) สับปะรดภูแล 100.00 บาท/กก.
(F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่ - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ (B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก (C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ (D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก (E) สับปะรดภูแล (F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่
25/06/2561 10.00 5.00 20.50 8.50 100.00 -
24/06/2561 10.00 5.00 20.50 8.50 100.00 -
23/06/2561 10.00 5.00 20.50 8.50 100.00 -
22/06/2561 7.00 3.00 20.00 10.00 120.00 2.10
21/06/2561 7.00 3.00 22.50 10.00 120.00 -
20/06/2561 9.00 4.00 22.50 11.00 120.00 -
19/06/2561 9.00 4.00 27.50 12.50 120.00 -
18/06/2561 9.00 5.00 22.50 10.00 100.00 -
17/06/2561 9.00 5.00 22.50 9.00 100.00 -
16/06/2561 13.00 10.00 21.25 8.25 100.00 -
15/06/2561 13.00 10.00 21.25 8.25 100.00 -
14/06/2561 13.00 10.00 21.25 8.25 100.00 -
13/06/2561 13.00 10.00 21.25 8.25 100.00 -
12/06/2561 18.00 10.00 25.00 7.75 120.00 -
11/06/2561 18.00 10.00 23.75 7.75 120.00 -
10/06/2561 18.00 10.00 20.00 9.00 120.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาสับปะรดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กลุ่มสหกรณ์ฯ จ.ราชบุรี)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (เค.เอฟ.ซี.)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โรงงานอาหารสยาม)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสับปะรดรายวัน, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดภูแล, ราคาสับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่,
bg product