ราคาสับปะรด

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/กก.
(B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก 12.00 บาท/กก.
(C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/ลูก
(D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก 9.00 บาท/ลูก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) สับปะรดภูแล 100.00 บาท/กก.
(F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่ 4.70 บาท/กก.
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ (B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก (C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ (D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก (E) สับปะรดภูแล (F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่
20/02/2561 18.00 12.00 20.00 9.00 100.00 4.70
19/02/2561 18.00 12.00 20.00 9.00 100.00 4.70
18/02/2561 18.00 12.00 16.00 8.00 - -
17/02/2561 18.00 12.00 20.00 9.00 100.00 -
16/02/2561 18.00 12.00 20.00 9.00 100.00 4.67
15/02/2561 18.00 12.00 19.00 9.00 100.00 4.67
14/02/2561 18.00 12.00 19.50 9.00 100.00 -
13/02/2561 18.00 12.00 16.00 8.00 - -
12/02/2561 18.00 12.00 19.00 9.00 120.00 4.67
11/02/2561 18.00 12.00 19.00 9.00 100.00 -
10/02/2561 18.00 12.00 19.00 9.00 100.00 -
09/02/2561 19.00 11.00 22.25 9.50 100.00 -
08/02/2561 19.00 11.00 22.25 9.50 100.00 4.57
07/02/2561 20.00 10.00 17.50 8.50 120.00 4.43
06/02/2561 20.00 10.00 21.00 10.00 120.00 -
05/02/2561 20.00 10.00 21.00 10.00 120.00 4.43
ข้อมูลนี้เป็นราคาสับปะรดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กลุ่มสหกรณ์ฯ จ.ราชบุรี)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (เค.เอฟ.ซี.)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โรงงานอาหารสยาม)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสับปะรดรายวัน, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดภูแล, ราคาสับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่,
bg product