ราคาสับปะรด
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2562
สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่
21.00
บาท/กก.
สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก
12.00
บาท/กก.
สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่
23.00
บาท/ลูก
สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก
12.00
บาท/ลูก
สับปะรดภูแล
100.00
บาท/กก.
สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่
-
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
สับปะรด
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม