ราคาสับปะรด

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/กก.
(B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก 12.00 บาท/กก.
(C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ 23.00 บาท/ลูก
(D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก 12.50 บาท/ลูก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) สับปะรดภูแล 100.00 บาท/กก.
(F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่ 3.20 บาท/กก.
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ (B) สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก (C) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ (D) สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก (E) สับปะรดภูแล (F) สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่
21/11/2560 18.00 12.00 23.00 12.50 100.00 3.20
20/11/2560 20.00 10.00 25.00 9.00 100.00 -
19/11/2560 20.00 10.00 25.00 9.00 100.00 -
18/11/2560 20.00 10.00 24.00 11.50 100.00 -
17/11/2560 20.00 10.00 24.50 12.50 100.00 3.17
16/11/2560 18.00 10.00 24.00 12.50 100.00 3.17
15/11/2560 18.00 10.00 25.00 10.00 - 3.17
14/11/2560 28.00 20.00 25.00 14.00 120.00 3.13
13/11/2560 18.00 10.00 25.00 10.00 120.00 -
12/11/2560 18.00 10.00 22.50 10.00 100.00 -
11/11/2560 18.00 10.00 25.00 10.00 120.00 -
10/11/2560 18.00 10.00 25.00 10.00 - 3.10
09/11/2560 22.00 10.00 26.50 12.50 100.00 3.33
08/11/2560 22.00 10.00 24.00 14.00 100.00 3.33
07/11/2560 22.00 15.00 25.00 15.00 - 3.33
06/11/2560 22.00 15.00 25.00 14.00 100.00 3.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาสับปะรดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (กลุ่มสหกรณ์ฯ จ.ราชบุรี)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (เค.เอฟ.ซี.)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (โรงงานอาหารสยาม)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสับปะรดรายวัน, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่, ราคาสับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก, ราคาสับปะรดภูแล, ราคาสับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่,
bg product