ราคาสะตอ

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สะตอฝัก 12.00 บาท/ฝัก
(B) สะตอแกะ - บาท/กก.
วันที่ (A) สะตอฝัก (B) สะตอแกะ
25/06/2562 12.00 -
24/06/2562 12.17 350.00
23/06/2562 16.00 350.00
22/06/2562 12.17 350.00
21/06/2562 11.33 350.00
20/06/2562 12.00 350.00
19/06/2562 12.17 350.00
18/06/2562 12.33 350.00
17/06/2562 10.02 350.00
16/06/2562 16.00 450.00
15/06/2562 12.33 450.00
14/06/2562 12.33 400.00
13/06/2562 12.33 400.00
12/06/2562 13.00 500.00
11/06/2562 13.50 500.00
10/06/2562 13.00 550.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสะตอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสะตอรายวัน, ราคาสะตอฝัก, ราคาสะตอแกะ,
bg product