ราคาสะตอ

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สะตอฝัก 11.00 บาท/ฝัก
(B) สะตอแกะ - บาท/กก.
วันที่ (A) สะตอฝัก (B) สะตอแกะ
23/03/2562 11.00 -
22/03/2562 9.68 500.00
21/03/2562 9.80 500.00
20/03/2562 9.68 500.00
19/03/2562 13.67 500.00
18/03/2562 14.50 500.00
16/03/2562 9.68 500.00
15/03/2562 13.02 700.00
14/03/2562 13.02 700.00
13/03/2562 17.33 650.00
12/03/2562 16.67 650.00
11/03/2562 13.02 650.00
10/03/2562 28.00 650.00
09/03/2562 13.02 650.00
08/03/2562 13.02 650.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสะตอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสะตอรายวัน, ราคาสะตอฝัก, ราคาสะตอแกะ,
bg product