ราคาสะตอ

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สะตอฝัก 10.00 บาท/ฝัก
(B) สะตอแกะ - บาท/กก.
วันที่ (A) สะตอฝัก (B) สะตอแกะ
24/01/2562 10.00 -
23/01/2562 10.50 550.00
22/01/2562 10.50 550.00
21/01/2562 10.47 550.00
20/01/2562 15.50 550.00
19/01/2562 10.48 550.00
18/01/2562 10.47 550.00
17/01/2562 10.05 550.00
16/01/2562 10.47 550.00
15/01/2562 9.80 550.00
14/01/2562 9.80 550.00
13/01/2562 14.50 550.00
12/01/2562 9.75 550.00
11/01/2562 9.78 550.00
10/01/2562 9.52 550.00
09/01/2562 9.83 550.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสะตอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสะตอรายวัน, ราคาสะตอฝัก, ราคาสะตอแกะ,
bg product