ราคาสละ

ประจำวันที่ 21 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สละ 55.00 บาท/กก.
(B) สละสุมาลี 50.00 บาท/กก.
วันที่ (A) สละ (B) สละสุมาลี
21/09/2561 55.00 50.00
20/09/2561 55.00 45.00
19/09/2561 60.00 50.00
18/09/2561 46.50 45.00
17/09/2561 60.00 50.00
16/09/2561 60.00 -
15/09/2561 60.00 50.00
14/09/2561 60.00 50.00
13/09/2561 60.00 45.00
12/09/2561 60.00 50.00
11/09/2561 60.00 50.00
10/09/2561 60.00 50.00
09/09/2561 60.00 -
08/09/2561 60.00 50.00
07/09/2561 60.00 50.00
06/09/2561 60.00 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสละที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสละรายวัน, ราคาสละ, ราคาสละสุมาลี,
bg product