ราคาสละ

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สละ 44.00 บาท/กก.
(B) สละสุมาลี 40.00 บาท/กก.
วันที่ (A) สละ (B) สละสุมาลี
25/06/2561 44.00 40.00
24/06/2561 60.00 -
23/06/2561 60.00 45.00
22/06/2561 60.00 40.00
21/06/2561 60.00 -
20/06/2561 60.00 53.00
19/06/2561 34.00 45.00
18/06/2561 28.50 45.00
17/06/2561 45.00 -
16/06/2561 47.50 45.00
15/06/2561 37.50 45.00
14/06/2561 50.00 -
13/06/2561 41.50 45.00
12/06/2561 37.50 45.00
11/06/2561 34.00 46.00
10/06/2561 50.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาสละที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสละรายวัน, ราคาสละ, ราคาสละสุมาลี,
bg product