ราคาสละ

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สละ 50.00 บาท/กก.
(B) สละสุมาลี - บาท/กก.
วันที่ (A) สละ (B) สละสุมาลี
25/04/2562 50.00 -
24/04/2562 50.00 45.00
23/04/2562 - 45.00
22/04/2562 55.00 45.00
20/04/2562 55.00 45.00
19/04/2562 - 45.00
18/04/2562 55.00 -
17/04/2562 55.00 45.00
16/04/2562 - 45.00
15/04/2562 55.00 45.00
14/04/2562 55.00 -
13/04/2562 55.00 -
12/04/2562 55.00 45.00
11/04/2562 55.00 45.00
10/04/2562 55.00 45.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสละที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสละรายวัน, ราคาสละ, ราคาสละสุมาลี,
bg product