ราคาสละ

ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สละ 65.00 บาท/กก.
(B) สละสุมาลี 60.00 บาท/กก.
วันที่ (A) สละ (B) สละสุมาลี
18/12/2561 65.00 60.00
17/12/2561 55.00 60.00
16/12/2561 65.00 -
15/12/2561 65.00 60.00
14/12/2561 65.00 60.00
13/12/2561 65.00 50.00
12/12/2561 65.00 55.00
11/12/2561 55.00 55.00
10/12/2561 55.00 -
09/12/2561 55.00 -
08/12/2561 55.00 65.00
07/12/2561 55.00 65.00
06/12/2561 55.00 55.00
05/12/2561 55.00 -
04/12/2561 55.00 55.00
03/12/2561 55.00 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสละที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสละรายวัน, ราคาสละ, ราคาสละสุมาลี,
bg product