ราคาสละ

ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สละ 40.00 บาท/กก.
(B) สละสุมาลี 75.00 บาท/กก.
วันที่ (A) สละ (B) สละสุมาลี
15/07/2562 40.00 75.00
14/07/2562 38.00 -
13/07/2562 38.00 75.00
12/07/2562 39.00 50.00
11/07/2562 39.00 70.00
10/07/2562 - 70.00
09/07/2562 40.00 70.00
08/07/2562 40.00 70.00
07/07/2562 40.00 -
06/07/2562 38.00 -
05/07/2562 38.00 70.00
04/07/2562 38.00 70.00
03/07/2562 38.00 70.00
02/07/2562 - 65.00
01/07/2562 - 65.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสละที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสละรายวัน, ราคาสละ, ราคาสละสุมาลี,
bg product