ราคาสละ

ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สละ - บาท/กก.
(B) สละสุมาลี 90.00 บาท/กก.
วันที่ (A) สละ (B) สละสุมาลี
18/02/2562 - 90.00
16/02/2562 - 90.00
15/02/2562 - 90.00
14/02/2562 - 90.00
13/02/2562 - 80.00
12/02/2562 - 70.00
11/02/2562 - 70.00
09/02/2562 - 70.00
08/02/2562 - 70.00
07/02/2562 - 70.00
06/02/2562 - 70.00
04/02/2562 - 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสละที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสละรายวัน, ราคาสละ, ราคาสละสุมาลี,
bg product