ราคาสร้อยทอง

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สร้อยทองยาว 120.00 บาท/กำ
(B) สร้อยทองสั้น 100.00 บาท/กำ
วันที่ (A) สร้อยทองยาว (B) สร้อยทองสั้น
23/03/2562 120.00 100.00
22/03/2562 110.00 70.00
21/03/2562 120.00 100.00
20/03/2562 120.00 120.00
19/03/2562 120.00 100.00
18/03/2562 120.00 100.00
17/03/2562 100.00 80.00
16/03/2562 120.00 85.00
15/03/2562 120.00 90.00
14/03/2562 120.00 90.00
13/03/2562 120.00 80.00
12/03/2562 100.00 50.00
11/03/2562 90.00 60.00
10/03/2562 60.00 35.00
09/03/2562 70.00 40.00
08/03/2562 75.00 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสร้อยทองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสร้อยทองรายวัน, ราคาสร้อยทองยาว, ราคาสร้อยทองสั้น,
bg product