ราคาสร้อยทอง

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) สร้อยทองยาว 100.00 บาท/กำ
(B) สร้อยทองสั้น 70.00 บาท/กำ
วันที่ (A) สร้อยทองยาว (B) สร้อยทองสั้น
25/06/2562 100.00 70.00
24/06/2562 95.00 70.00
23/06/2562 90.00 45.00
22/06/2562 85.00 45.00
21/06/2562 87.50 65.00
20/06/2562 87.50 65.00
19/06/2562 97.50 60.00
18/06/2562 90.00 70.00
17/06/2562 95.00 70.00
16/06/2562 50.00 30.00
15/06/2562 70.00 35.00
14/06/2562 65.00 30.00
13/06/2562 65.00 30.00
12/06/2562 65.00 30.00
11/06/2562 75.00 40.00
10/06/2562 75.00 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาสร้อยทองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสร้อยทองรายวัน, ราคาสร้อยทองยาว, ราคาสร้อยทองสั้น,
bg product