ราคาสตรอว์เบอร์รี

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) เบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) เบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) คละ 110.00 บาท/กก.
(D) พันธุ์ 80 - บาท/กก.
วันที่ (A) เบอร์ใหญ่ (B) เบอร์เล็ก (C) คละ (D) พันธุ์ 80
24/01/2562 - - 110.00 -
23/01/2562 - 110.00 110.00 110.00
22/01/2562 - - 110.00 -
21/01/2562 - - 120.00 -
20/01/2562 - - 120.00 -
19/01/2562 - 100.00 120.00 100.00
18/01/2562 - 100.00 120.00 100.00
17/01/2562 - 120.00 125.00 120.00
16/01/2562 - 110.00 125.00 110.00
15/01/2562 - - 125.00 -
14/01/2562 - 110.00 140.00 110.00
13/01/2562 - 110.00 140.00 110.00
12/01/2562 - 110.00 140.00 110.00
11/01/2562 - - 150.00 -
10/01/2562 - - 150.00 -
09/01/2562 - - 150.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาสตรอว์เบอร์รีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาสตรอว์เบอร์รีรายวัน, ราคาเบอร์ใหญ่, ราคาเบอร์เล็ก, ราคาคละ, ราคาพันธุ์ 80,
bg product