ราคาลูกน้ำเต้า

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ลูกน้ำเต้า 16.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ลูกน้ำเต้า
25/06/2562 16.00
24/06/2562 18.00
23/06/2562 15.00
22/06/2562 15.00
21/06/2562 13.50
20/06/2562 14.00
19/06/2562 14.50
18/06/2562 16.50
17/06/2562 14.00
16/06/2562 16.50
15/06/2562 17.00
14/06/2562 16.50
13/06/2562 17.00
12/06/2562 20.00
11/06/2562 20.00
10/06/2562 18.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาลูกน้ำเต้าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลูกน้ำเต้ารายวัน, ราคาลูกน้ำเต้า,
bg product