ราคาลูกน้ำเต้า

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ลูกน้ำเต้า 9.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ลูกน้ำเต้า
23/03/2562 9.00
22/03/2562 13.00
21/03/2562 12.00
20/03/2562 12.00
19/03/2562 11.00
18/03/2562 20.00
16/03/2562 15.00
15/03/2562 15.00
14/03/2562 15.00
13/03/2562 15.00
12/03/2562 15.00
11/03/2562 15.00
10/03/2562 20.00
09/03/2562 13.75
08/03/2562 14.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาลูกน้ำเต้าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลูกน้ำเต้ารายวัน, ราคาลูกน้ำเต้า,
bg product