ราคาลูกชิ้น

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ลูกชิ้นหมู 76.00 บาท/กก.
(B) ลูกชิ้นปลา - บาท/กก.
(C) ลูกชิ้นเนื้อ - บาท/กก.
วันที่ (A) ลูกชิ้นหมู (B) ลูกชิ้นปลา (C) ลูกชิ้นเนื้อ
25/06/2562 76.00 - -
24/06/2562 76.00 - -
23/06/2562 135.50 70.00 200.00
22/06/2562 135.50 70.00 200.00
21/06/2562 135.50 70.00 200.00
20/06/2562 76.00 - -
19/06/2562 135.50 70.00 200.00
18/06/2562 135.50 70.00 200.00
17/06/2562 135.50 70.00 200.00
16/06/2562 135.50 70.00 200.00
15/06/2562 135.50 70.00 200.00
14/06/2562 135.50 70.00 200.00
13/06/2562 135.50 70.00 200.00
12/06/2562 76.00 - -
11/06/2562 135.50 70.00 200.00
10/06/2562 135.50 70.00 200.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาลูกชิ้นที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลูกชิ้นรายวัน, ราคาลูกชิ้นหมู, ราคาลูกชิ้นปลา, ราคาลูกชิ้นเนื้อ,
bg product