ราคาลูกชิ้น
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2562
ลูกชิ้นหมู
162.50
บาท/กก.
ลูกชิ้นปลา
60.00
บาท/กก.
ลูกชิ้นเนื้อ
167.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ลูกชิ้น
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม