ราคาลิ้นจี่

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) จักรพรรดิ์เบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) จักรพรรดิ์เบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ฮงฮวยเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) ฮงฮวยเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ค่อมเบอร์ใหญ่ 65.00 บาท/กก.
(F) ค่อมเบอร์เล็ก - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) จักรพรรดิ์เบอร์ใหญ่ (B) จักรพรรดิ์เบอร์เล็ก (C) ฮงฮวยเบอร์ใหญ่ (D) ฮงฮวยเบอร์เล็ก (E) ค่อมเบอร์ใหญ่ (F) ค่อมเบอร์เล็ก
25/04/2562 - - - - 65.00 -
24/04/2562 - - 35.00 45.00 65.00 -
23/04/2562 - - - - 65.00 -
19/04/2562 - - - - 60.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาลิ้นจี่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลิ้นจี่รายวัน, ราคาจักรพรรดิ์เบอร์ใหญ่, ราคาจักรพรรดิ์เบอร์เล็ก, ราคาฮงฮวยเบอร์ใหญ่, ราคาฮงฮวยเบอร์เล็ก, ราคาค่อมเบอร์ใหญ่, ราคาค่อมเบอร์เล็ก,
bg product