ราคาลิ้นจี่

ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) จักรพรรดิ์เบอร์ใหญ่ 50.00 บาท/กก.
(B) จักรพรรดิ์เบอร์เล็ก 35.00 บาท/กก.
(C) ฮงฮวยเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) ฮงฮวยเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ค่อมเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) ค่อมเบอร์เล็ก - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) จักรพรรดิ์เบอร์ใหญ่ (B) จักรพรรดิ์เบอร์เล็ก (C) ฮงฮวยเบอร์ใหญ่ (D) ฮงฮวยเบอร์เล็ก (E) ค่อมเบอร์ใหญ่ (F) ค่อมเบอร์เล็ก
05/07/2562 50.00 35.00 - - - -
30/06/2562 60.00 40.00 - - - -
28/06/2562 60.00 50.00 - - - -
27/06/2562 60.00 50.00 - - - -
26/06/2562 75.00 45.00 - - - -
25/06/2562 80.00 50.00 - - - -
24/06/2562 95.00 55.00 - - - -
23/06/2562 90.00 40.00 - - - -
22/06/2562 100.00 60.00 - - - 30.00
21/06/2562 100.00 60.00 - - - -
20/06/2562 100.00 62.50 - - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาลิ้นจี่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลิ้นจี่รายวัน, ราคาจักรพรรดิ์เบอร์ใหญ่, ราคาจักรพรรดิ์เบอร์เล็ก, ราคาฮงฮวยเบอร์ใหญ่, ราคาฮงฮวยเบอร์เล็ก, ราคาค่อมเบอร์ใหญ่, ราคาค่อมเบอร์เล็ก,
bg product