ราคาลิ้นจี่

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) จักรพรรดิ์เบอร์ใหญ่ 35.00 บาท/กก.
(B) จักรพรรดิ์เบอร์เล็ก 25.00 บาท/กก.
(C) ฮงฮวยเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) ฮงฮวยเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ค่อมเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) ค่อมเบอร์เล็ก - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) จักรพรรดิ์เบอร์ใหญ่ (B) จักรพรรดิ์เบอร์เล็ก (C) ฮงฮวยเบอร์ใหญ่ (D) ฮงฮวยเบอร์เล็ก (E) ค่อมเบอร์ใหญ่ (F) ค่อมเบอร์เล็ก
25/06/2561 35.00 25.00 - - - -
24/06/2561 35.00 22.50 - - - -
23/06/2561 35.00 23.50 - - - -
22/06/2561 35.00 21.00 - - - -
21/06/2561 35.00 23.50 - - - -
20/06/2561 40.00 25.00 - - - -
19/06/2561 35.00 23.50 - - - -
18/06/2561 30.00 22.50 - - - -
17/06/2561 30.00 22.50 - - - -
16/06/2561 35.00 22.50 - - - -
15/06/2561 36.50 25.00 - - - -
14/06/2561 35.00 25.00 - - - -
13/06/2561 37.50 27.50 - - - -
12/06/2561 37.50 27.50 - - - -
11/06/2561 42.50 27.50 - - - -
10/06/2561 40.00 25.00 - - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาลิ้นจี่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลิ้นจี่รายวัน, ราคาจักรพรรดิ์เบอร์ใหญ่, ราคาจักรพรรดิ์เบอร์เล็ก, ราคาฮงฮวยเบอร์ใหญ่, ราคาฮงฮวยเบอร์เล็ก, ราคาค่อมเบอร์ใหญ่, ราคาค่อมเบอร์เล็ก,
bg product