ราคาลิลลี่

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ลิลลี่เชียงใหม่ - บาท/กำ
(B) ลิลลี่มาเลย์ 170.00 บาท/ช่อ
(C) ลิลลี่ฮอลแลนด์ 350.00 บาท/ช่อ
วันที่ (A) ลิลลี่เชียงใหม่ (B) ลิลลี่มาเลย์ (C) ลิลลี่ฮอลแลนด์
25/06/2562 - 170.00 350.00
24/06/2562 300.00 170.00 350.00
23/06/2562 - 170.00 350.00
22/06/2562 300.00 170.00 350.00
21/06/2562 210.00 150.00 400.00
20/06/2562 300.00 170.00 350.00
19/06/2562 300.00 170.00 350.00
18/06/2562 350.00 170.00 350.00
17/06/2562 350.00 170.00 350.00
16/06/2562 - 170.00 350.00
15/06/2562 350.00 170.00 350.00
14/06/2562 350.00 170.00 350.00
13/06/2562 350.00 170.00 350.00
12/06/2562 350.00 150.00 400.00
11/06/2562 350.00 150.00 400.00
10/06/2562 - 150.00 400.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาลิลลี่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลิลลี่รายวัน, ราคาลิลลี่เชียงใหม่, ราคาลิลลี่มาเลย์, ราคาลิลลี่ฮอลแลนด์,
bg product