ราคาลิลลี่

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ลิลลี่เชียงใหม่ - บาท/กำ
(B) ลิลลี่มาเลย์ 170.00 บาท/ช่อ
(C) ลิลลี่ฮอลแลนด์ 400.00 บาท/ช่อ
วันที่ (A) ลิลลี่เชียงใหม่ (B) ลิลลี่มาเลย์ (C) ลิลลี่ฮอลแลนด์
23/03/2562 - 170.00 400.00
22/03/2562 300.00 170.00 400.00
21/03/2562 300.00 170.00 400.00
20/03/2562 300.00 170.00 400.00
19/03/2562 300.00 170.00 400.00
18/03/2562 300.00 165.00 400.00
17/03/2562 - 165.00 400.00
16/03/2562 300.00 200.00 375.00
15/03/2562 300.00 165.00 400.00
14/03/2562 300.00 165.00 400.00
13/03/2562 300.00 165.00 450.00
12/03/2562 300.00 200.00 425.00
11/03/2562 300.00 200.00 425.00
10/03/2562 - 200.00 425.00
09/03/2562 283.33 200.00 425.00
08/03/2562 283.33 200.00 425.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาลิลลี่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลิลลี่รายวัน, ราคาลิลลี่เชียงใหม่, ราคาลิลลี่มาเลย์, ราคาลิลลี่ฮอลแลนด์,
bg product