ราคาลิลลี่

ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ลิลลี่เชียงใหม่ - บาท/กำ
(B) ลิลลี่มาเลย์ 180.00 บาท/ช่อ
(C) ลิลลี่ฮอลแลนด์ 350.00 บาท/ช่อ
วันที่ (A) ลิลลี่เชียงใหม่ (B) ลิลลี่มาเลย์ (C) ลิลลี่ฮอลแลนด์
24/01/2562 - 180.00 350.00
23/01/2562 300.00 180.00 350.00
22/01/2562 300.00 150.00 350.00
21/01/2562 - 150.00 350.00
20/01/2562 - 150.00 350.00
19/01/2562 300.00 150.00 350.00
18/01/2562 300.00 150.00 350.00
17/01/2562 300.00 150.00 350.00
16/01/2562 300.00 180.00 375.00
15/01/2562 300.00 180.00 375.00
14/01/2562 300.00 180.00 375.00
13/01/2562 - 180.00 375.00
12/01/2562 300.00 180.00 375.00
11/01/2562 300.00 180.00 375.00
10/01/2562 300.00 180.00 425.00
09/01/2562 300.00 170.00 425.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาลิลลี่ที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลิลลี่รายวัน, ราคาลิลลี่เชียงใหม่, ราคาลิลลี่มาเลย์, ราคาลิลลี่ฮอลแลนด์,
bg product