ราคาลำไย

ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะโหลกเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) กะโหลกเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) สีชมพูเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) สีชมพูเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) แห้วเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) แห้วเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(G) อีดอเบอร์ใหญ่ 39.00 บาท/กก.
(H) อีดอเบอร์เล็ก 25.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กะโหลกเบอร์ใหญ่ (B) กะโหลกเบอร์เล็ก (C) สีชมพูเบอร์ใหญ่ (D) สีชมพูเบอร์เล็ก (E) แห้วเบอร์ใหญ่ (F) แห้วเบอร์เล็ก (G) อีดอเบอร์ใหญ่ (H) อีดอเบอร์เล็ก
18/02/2562 - - - - - - 39.00 25.00
17/02/2562 - - - - - - 35.00 25.00
16/02/2562 - - - - - - 38.00 -
15/02/2562 - - - - - - 38.00 -
14/02/2562 - - - - - - 40.00 25.00
13/02/2562 - - - - - - 37.50 25.00
12/02/2562 - - - - - - 43.00 -
11/02/2562 - - - - - - 39.00 25.00
09/02/2562 - - - - - - 41.50 30.00
08/02/2562 - - - - - - 38.00 -
07/02/2562 - - - - - - 45.00 -
06/02/2562 - - - - - - 40.00 30.00
04/02/2562 - - - - - - 40.00 -
03/02/2562 - - - - - - 40.00 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาลำไยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลำไยรายวัน, ราคากะโหลกเบอร์ใหญ่, ราคากะโหลกเบอร์เล็ก, ราคาสีชมพูเบอร์ใหญ่, ราคาสีชมพูเบอร์เล็ก, ราคาแห้วเบอร์ใหญ่, ราคาแห้วเบอร์เล็ก, ราคาอีดอเบอร์ใหญ่, ราคาอีดอเบอร์เล็ก,
bg product