ราคาลำไย
ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
กะโหลกเบอร์ใหญ่
-
บาท/กก.
กะโหลกเบอร์เล็ก
-
บาท/กก.
สีชมพูเบอร์ใหญ่
-
บาท/กก.
สีชมพูเบอร์เล็ก
-
บาท/กก.
แห้วเบอร์ใหญ่
-
บาท/กก.
แห้วเบอร์เล็ก
-
บาท/กก.
อีดอเบอร์ใหญ่
42.50
บาท/กก.
อีดอเบอร์เล็ก
20.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ลำไย
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม