ราคาลำไย

ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะโหลกเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) กะโหลกเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) สีชมพูเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) สีชมพูเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) แห้วเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) แห้วเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(G) อีดอเบอร์ใหญ่ 45.00 บาท/กก.
(H) อีดอเบอร์เล็ก 35.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กะโหลกเบอร์ใหญ่ (B) กะโหลกเบอร์เล็ก (C) สีชมพูเบอร์ใหญ่ (D) สีชมพูเบอร์เล็ก (E) แห้วเบอร์ใหญ่ (F) แห้วเบอร์เล็ก (G) อีดอเบอร์ใหญ่ (H) อีดอเบอร์เล็ก
18/12/2561 - - - - - - 45.00 35.00
17/12/2561 - - - - - - 43.50 35.00
15/12/2561 - - - - - - 48.00 -
14/12/2561 - - - - - - 45.00 35.00
13/12/2561 - - - - - - 45.00 35.00
12/12/2561 - - - - - - 50.00 -
11/12/2561 - - - - - - 47.50 20.00
10/12/2561 - - - - - - 45.00 25.00
09/12/2561 - - - - - - 45.00 25.00
08/12/2561 - - - - - - 47.50 25.00
07/12/2561 - - - - - - 47.50 23.00
06/12/2561 - - - - - - 50.00 -
04/12/2561 - - - - - - 45.00 23.00
03/12/2561 - - - - - - 55.00 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาลำไยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลำไยรายวัน, ราคากะโหลกเบอร์ใหญ่, ราคากะโหลกเบอร์เล็ก, ราคาสีชมพูเบอร์ใหญ่, ราคาสีชมพูเบอร์เล็ก, ราคาแห้วเบอร์ใหญ่, ราคาแห้วเบอร์เล็ก, ราคาอีดอเบอร์ใหญ่, ราคาอีดอเบอร์เล็ก,
bg product