ราคาลำไย

ประจำวันที่ 21 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะโหลกเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) กะโหลกเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) สีชมพูเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) สีชมพูเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) แห้วเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) แห้วเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(G) อีดอเบอร์ใหญ่ 43.00 บาท/กก.
(H) อีดอเบอร์เล็ก 20.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กะโหลกเบอร์ใหญ่ (B) กะโหลกเบอร์เล็ก (C) สีชมพูเบอร์ใหญ่ (D) สีชมพูเบอร์เล็ก (E) แห้วเบอร์ใหญ่ (F) แห้วเบอร์เล็ก (G) อีดอเบอร์ใหญ่ (H) อีดอเบอร์เล็ก
21/09/2561 - - - - - - 43.00 20.00
20/09/2561 - - - - - - 43.33 27.00
19/09/2561 - - - - - - 44.33 27.00
18/09/2561 - - - - - - 42.50 27.50
17/09/2561 - - - - - - 44.00 20.00
16/09/2561 - - - - - - 40.00 22.50
15/09/2561 - - - - - - 41.67 22.50
14/09/2561 - - - - - - 43.50 20.00
13/09/2561 - - - - - - 42.50 20.00
12/09/2561 - - - - - - 40.00 20.00
11/09/2561 - - - - - - 38.67 25.00
10/09/2561 - - - - - - 37.00 27.50
09/09/2561 - - - - - - 35.00 25.00
08/09/2561 - - - - - - 36.67 27.50
07/09/2561 - - - - - - 36.33 25.00
06/09/2561 - - - - - - 35.00 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาลำไยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลำไยรายวัน, ราคากะโหลกเบอร์ใหญ่, ราคากะโหลกเบอร์เล็ก, ราคาสีชมพูเบอร์ใหญ่, ราคาสีชมพูเบอร์เล็ก, ราคาแห้วเบอร์ใหญ่, ราคาแห้วเบอร์เล็ก, ราคาอีดอเบอร์ใหญ่, ราคาอีดอเบอร์เล็ก,
bg product