ราคาลำไย

ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะโหลกเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) กะโหลกเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) สีชมพูเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) สีชมพูเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) แห้วเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) แห้วเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(G) อีดอเบอร์ใหญ่ 40.00 บาท/กก.
(H) อีดอเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) กะโหลกเบอร์ใหญ่ (B) กะโหลกเบอร์เล็ก (C) สีชมพูเบอร์ใหญ่ (D) สีชมพูเบอร์เล็ก (E) แห้วเบอร์ใหญ่ (F) แห้วเบอร์เล็ก (G) อีดอเบอร์ใหญ่ (H) อีดอเบอร์เล็ก
07/06/2561 - - - - - - 40.00 -
06/06/2561 - - - - - - 40.00 -
05/06/2561 - - - - - - 40.00 -
04/06/2561 - - - - - - 40.00 -
03/06/2561 - - - - - - 40.00 -
02/06/2561 - - - - - - 40.00 -
01/06/2561 - - - - - - 40.00 -
31/05/2561 - - - - - - 40.00 -
30/05/2561 - - - - - - 40.00 -
29/05/2561 - - - - - - 40.00 -
28/05/2561 - - - - - - 40.00 -
27/05/2561 - - - - - - 40.00 -
26/05/2561 - - - - - - 40.00 -
24/05/2561 - - - - - - 40.00 -
23/05/2561 - - - - - - 40.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาลำไยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลำไยรายวัน, ราคากะโหลกเบอร์ใหญ่, ราคากะโหลกเบอร์เล็ก, ราคาสีชมพูเบอร์ใหญ่, ราคาสีชมพูเบอร์เล็ก, ราคาแห้วเบอร์ใหญ่, ราคาแห้วเบอร์เล็ก, ราคาอีดอเบอร์ใหญ่, ราคาอีดอเบอร์เล็ก,
bg product