ราคาลำไย

ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กะโหลกเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) กะโหลกเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) สีชมพูเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) สีชมพูเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) แห้วเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) แห้วเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(G) อีดอเบอร์ใหญ่ 46.00 บาท/กก.
(H) อีดอเบอร์เล็ก 25.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กะโหลกเบอร์ใหญ่ (B) กะโหลกเบอร์เล็ก (C) สีชมพูเบอร์ใหญ่ (D) สีชมพูเบอร์เล็ก (E) แห้วเบอร์ใหญ่ (F) แห้วเบอร์เล็ก (G) อีดอเบอร์ใหญ่ (H) อีดอเบอร์เล็ก
15/07/2562 - - - - - - 46.00 25.00
14/07/2562 - - - - - - 42.00 25.00
13/07/2562 - - - - - - 41.00 25.00
12/07/2562 - - - - - - 45.00 25.00
11/07/2562 - - - - - - 46.00 25.00
10/07/2562 - - - - - - 45.00 -
09/07/2562 - - - - - - 48.50 -
08/07/2562 - - - - - - 48.50 35.00
07/07/2562 - - - - - - 50.00 35.00
06/07/2562 - - - - - - 50.00 35.00
05/07/2562 - - - - - - 50.00 35.00
04/07/2562 - - - - - - 50.00 35.00
03/07/2562 - - - - - - 61.00 25.00
02/07/2562 - - - - - - 46.00 25.00
01/07/2562 - - - - - - 46.00 25.00
30/06/2562 - - - - - - 45.00 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาลำไยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลำไยรายวัน, ราคากะโหลกเบอร์ใหญ่, ราคากะโหลกเบอร์เล็ก, ราคาสีชมพูเบอร์ใหญ่, ราคาสีชมพูเบอร์เล็ก, ราคาแห้วเบอร์ใหญ่, ราคาแห้วเบอร์เล็ก, ราคาอีดอเบอร์ใหญ่, ราคาอีดอเบอร์เล็ก,
bg product