ราคาละมุด
ประจำวันที่ 03 สิงหาคม 2563
ละมุดหวานกรอบเบอร์ใหญ่
-
บาท/กก.
ละมุดหวานกรอบเบอร์เล็ก
-
บาท/กก.
ละมุดหวานสุกเบอร์ใหญ่
-
บาท/กก.
ละมุดหวานสุกเบอร์เล็ก
-
บาท/กก.
ละมุดมาเลย์เบอร์ใหญ่
35.00
บาท/กก.
ละมุดมาเลย์เบอร์เล็ก
25.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ละมุด
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม