ราคาละมุด

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ละมุดหวานกรอบเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ละมุดหวานกรอบเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ละมุดหวานสุกเบอร์ใหญ่ 19.00 บาท/กก.
(D) ละมุดหวานสุกเบอร์เล็ก 11.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ละมุดมาเลย์เบอร์ใหญ่ 21.00 บาท/กก.
(F) ละมุดมาเลย์เบอร์เล็ก 11.50 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ละมุดหวานกรอบเบอร์ใหญ่ (B) ละมุดหวานกรอบเบอร์เล็ก (C) ละมุดหวานสุกเบอร์ใหญ่ (D) ละมุดหวานสุกเบอร์เล็ก (E) ละมุดมาเลย์เบอร์ใหญ่ (F) ละมุดมาเลย์เบอร์เล็ก
23/03/2562 - - 19.00 11.00 21.00 11.50
22/03/2562 - - 18.50 12.00 23.50 11.00
21/03/2562 - - 17.50 12.00 23.50 11.00
20/03/2562 - - 22.50 12.00 25.00 15.00
19/03/2562 - - 19.00 11.00 24.00 14.00
18/03/2562 - - 21.25 12.00 16.50 13.00
17/03/2562 - - 19.00 12.50 24.00 16.50
16/03/2562 - - 16.50 12.00 17.00 10.50
15/03/2562 - - 17.00 12.00 19.00 11.50
14/03/2562 - - 19.00 11.50 23.50 12.50
13/03/2562 - - 16.50 12.00 23.50 13.50
12/03/2562 - - 19.00 12.00 24.00 12.50
11/03/2562 - - 15.50 12.00 23.50 12.50
10/03/2562 - - 17.00 - 23.50 12.50
09/03/2562 - - 16.50 10.00 23.50 12.50
08/03/2562 - - 16.50 11.00 21.00 11.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาละมุดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาละมุดรายวัน, ราคาละมุดหวานกรอบเบอร์ใหญ่, ราคาละมุดหวานกรอบเบอร์เล็ก, ราคาละมุดหวานสุกเบอร์ใหญ่, ราคาละมุดหวานสุกเบอร์เล็ก, ราคาละมุดมาเลย์เบอร์ใหญ่, ราคาละมุดมาเลย์เบอร์เล็ก,
bg product