ราคาลองกอง

ประจำวันที่ 21 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ช่อเบอร์ใหญ่ 42.50 บาท/กก.
(B) ช่อเบอร์เล็ก 35.00 บาท/กก.
(C) ช่อคละ 23.00 บาท/กก.
(D) เบอร์ใหญ่ 28.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เบอร์เล็ก 16.00 บาท/กก.
(F) แห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(G) แห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก - บาท/กก.
     
วันที่ (A) ช่อเบอร์ใหญ่ (B) ช่อเบอร์เล็ก (C) ช่อคละ (D) เบอร์ใหญ่ (E) เบอร์เล็ก (F) แห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่ (G) แห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก
21/09/2561 42.50 35.00 23.00 28.00 16.00 - -
20/09/2561 29.00 35.00 25.00 35.00 18.00 - -
19/09/2561 30.00 35.00 25.00 35.00 18.00 - -
18/09/2561 30.50 35.00 25.00 35.00 19.00 - -
17/09/2561 47.50 35.00 25.00 - - - -
16/09/2561 45.00 35.00 25.00 35.00 25.00 - -
15/09/2561 27.50 30.00 23.00 35.00 25.00 - -
14/09/2561 33.00 30.00 25.00 - - - -
13/09/2561 42.50 30.00 25.00 - - - -
12/09/2561 33.00 30.00 25.00 - - - -
11/09/2561 37.50 30.00 25.00 45.00 25.00 - -
10/09/2561 34.00 30.00 25.00 45.00 25.00 - -
09/09/2561 50.00 30.00 25.00 - - - -
08/09/2561 37.50 30.00 25.00 45.00 25.00 - -
07/09/2561 50.00 30.00 25.00 40.00 25.00 - -
06/09/2561 50.00 30.00 25.00 55.00 25.00 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาลองกองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลองกองรายวัน, ราคาช่อเบอร์ใหญ่, ราคาช่อเบอร์เล็ก, ราคาช่อคละ, ราคาเบอร์ใหญ่, ราคาเบอร์เล็ก, ราคาแห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่, ราคาแห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก,
bg product