ราคาลองกอง

ประจำวันที่ 25 เมษายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ช่อเบอร์ใหญ่ 65.00 บาท/กก.
(B) ช่อเบอร์เล็ก 41.50 บาท/กก.
(C) ช่อคละ 20.00 บาท/กก.
(D) เบอร์ใหญ่ 70.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เบอร์เล็ก 30.00 บาท/กก.
(F) แห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(G) แห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก - บาท/กก.
     
วันที่ (A) ช่อเบอร์ใหญ่ (B) ช่อเบอร์เล็ก (C) ช่อคละ (D) เบอร์ใหญ่ (E) เบอร์เล็ก (F) แห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่ (G) แห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก
25/04/2562 65.00 41.50 20.00 70.00 30.00 - -
24/04/2562 65.00 41.50 20.00 70.00 40.00 - -
23/04/2562 - - - 50.00 - - -
22/04/2562 - - - 60.00 35.00 - -
21/04/2562 - - - 65.00 45.00 - -
20/04/2562 70.00 50.00 35.00 - - - -
19/04/2562 - - - 65.00 45.00 - -
18/04/2562 - - - 65.00 40.00 - -
17/04/2562 - - - 60.00 35.00 - -
16/04/2562 - - - 60.00 35.00 - -
15/04/2562 - - - 60.00 35.00 - -
14/04/2562 - - - 60.00 40.00 - -
13/04/2562 75.00 40.00 - 70.00 35.00 - -
12/04/2562 46.50 40.00 - 60.00 35.00 - -
11/04/2562 - - - 60.00 35.00 - -
10/04/2562 - - - 60.00 35.00 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาลองกองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลองกองรายวัน, ราคาช่อเบอร์ใหญ่, ราคาช่อเบอร์เล็ก, ราคาช่อคละ, ราคาเบอร์ใหญ่, ราคาเบอร์เล็ก, ราคาแห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่, ราคาแห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก,
bg product