ราคาลองกอง

ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ช่อเบอร์ใหญ่ 44.00 บาท/กก.
(B) ช่อเบอร์เล็ก 25.00 บาท/กก.
(C) ช่อคละ 15.00 บาท/กก.
(D) เบอร์ใหญ่ 45.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เบอร์เล็ก 17.00 บาท/กก.
(F) แห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(G) แห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก - บาท/กก.
     
วันที่ (A) ช่อเบอร์ใหญ่ (B) ช่อเบอร์เล็ก (C) ช่อคละ (D) เบอร์ใหญ่ (E) เบอร์เล็ก (F) แห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่ (G) แห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก
18/02/2562 44.00 25.00 15.00 45.00 17.00 - -
17/02/2562 50.00 25.00 15.00 50.00 30.00 - -
16/02/2562 44.00 24.00 15.00 - - - -
15/02/2562 50.00 - - - - - -
14/02/2562 50.00 - - 50.00 30.00 - -
13/02/2562 44.00 30.00 25.00 50.00 30.00 - -
12/02/2562 40.00 30.00 25.00 - - - -
11/02/2562 50.00 25.00 18.00 50.00 30.00 - -
10/02/2562 55.00 25.00 18.00 - - - -
09/02/2562 52.50 25.00 18.00 40.00 30.00 - -
08/02/2562 40.00 - - - - - -
07/02/2562 35.00 - - - - - -
06/02/2562 35.00 - - 50.00 35.00 - -
04/02/2562 75.00 90.00 - - - - -
03/02/2562 130.00 90.00 - 45.00 35.00 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาลองกองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลองกองรายวัน, ราคาช่อเบอร์ใหญ่, ราคาช่อเบอร์เล็ก, ราคาช่อคละ, ราคาเบอร์ใหญ่, ราคาเบอร์เล็ก, ราคาแห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่, ราคาแห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก,
bg product