ราคาลองกอง

ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ช่อเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ช่อเบอร์เล็ก 85.00 บาท/กก.
(C) ช่อคละ 65.00 บาท/กก.
(D) เบอร์ใหญ่ 65.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เบอร์เล็ก 27.00 บาท/กก.
(F) แห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(G) แห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก - บาท/กก.
     
วันที่ (A) ช่อเบอร์ใหญ่ (B) ช่อเบอร์เล็ก (C) ช่อคละ (D) เบอร์ใหญ่ (E) เบอร์เล็ก (F) แห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่ (G) แห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก
18/12/2561 - 85.00 65.00 65.00 27.00 - -
17/12/2561 60.00 - - 65.00 27.00 - -
16/12/2561 85.00 60.00 50.00 - - - -
15/12/2561 85.00 60.00 50.00 - - - -
14/12/2561 - - - 65.00 27.00 - -
13/12/2561 85.00 50.00 - 65.00 28.00 - -
12/12/2561 85.00 50.00 - - - - -
11/12/2561 - - - 38.00 25.00 - -
10/12/2561 - - - 70.00 30.00 - -
09/12/2561 - - - 70.00 30.00 - -
08/12/2561 - - - 70.00 25.00 - -
07/12/2561 - - - 70.00 25.00 - -
06/12/2561 36.00 - - - - - -
04/12/2561 - - - 70.00 25.00 - -
03/12/2561 - - - 65.00 25.00 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาลองกองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลองกองรายวัน, ราคาช่อเบอร์ใหญ่, ราคาช่อเบอร์เล็ก, ราคาช่อคละ, ราคาเบอร์ใหญ่, ราคาเบอร์เล็ก, ราคาแห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่, ราคาแห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก,
bg product