ราคาลองกอง

ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ช่อเบอร์ใหญ่ 65.00 บาท/กก.
(B) ช่อเบอร์เล็ก 25.00 บาท/กก.
(C) ช่อคละ 18.00 บาท/กก.
(D) เบอร์ใหญ่ 58.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) เบอร์เล็ก 25.00 บาท/กก.
(F) แห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(G) แห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก - บาท/กก.
     
วันที่ (A) ช่อเบอร์ใหญ่ (B) ช่อเบอร์เล็ก (C) ช่อคละ (D) เบอร์ใหญ่ (E) เบอร์เล็ก (F) แห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่ (G) แห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก
25/06/2561 65.00 25.00 18.00 58.00 25.00 - -
24/06/2561 65.00 25.00 18.00 50.00 20.00 - -
23/06/2561 65.00 40.00 25.00 50.00 20.00 - -
22/06/2561 55.00 40.00 20.00 52.00 22.00 - -
21/06/2561 55.00 40.00 20.00 50.00 20.00 - -
20/06/2561 50.00 40.00 20.00 45.00 253.00 - -
19/06/2561 55.00 40.00 20.00 45.00 25.00 - -
18/06/2561 47.50 30.00 15.00 35.00 17.00 - -
17/06/2561 47.50 30.00 15.00 40.00 20.00 - -
16/06/2561 55.00 40.00 20.00 45.00 25.00 - -
15/06/2561 47.50 31.50 23.00 35.00 20.00 - -
14/06/2561 47.50 31.50 23.00 40.00 19.00 - -
13/06/2561 47.50 31.50 23.00 38.00 20.00 - -
12/06/2561 50.00 35.00 20.00 40.00 25.00 - -
11/06/2561 50.00 35.00 20.00 45.00 30.00 - -
10/06/2561 50.00 35.00 20.00 40.00 25.00 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาลองกองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาลองกองรายวัน, ราคาช่อเบอร์ใหญ่, ราคาช่อเบอร์เล็ก, ราคาช่อคละ, ราคาเบอร์ใหญ่, ราคาเบอร์เล็ก, ราคาแห้งตันหยงมัสเบอร์ใหญ่, ราคาแห้งตันหยงมัสเบอร์เล็ก,
bg product