ราคายางพารา

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี 47.45 บาท/กก.
(B) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% - บาท/กก.
(C) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% - บาท/กก.
(D) เศษยาง 38.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) น้ำยางสด 50.00 บาท/กก.
(F) ยางแผ่นรมควันชั้น 3 52.57 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี (B) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% (C) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% (D) เศษยาง (E) น้ำยางสด (F) ยางแผ่นรมควันชั้น 3
25/05/2561 47.45 - - 38.50 50.00 52.57
24/05/2561 47.65 - - 38.50 50.00 52.49
23/05/2561 47.96 - - 39.00 50.00 52.51
22/05/2561 48.12 - - 39.00 50.00 53.09
21/05/2561 48.00 - - 38.50 49.00 52.91
18/05/2561 47.65 - - 37.50 48.00 52.51
17/05/2561 47.65 - - 37.50 48.00 52.29
16/05/2561 47.54 - - 37.50 49.00 52.11
15/05/2561 46.70 - - - 49.50 51.89
11/05/2561 48.91 - - 38.00 49.50 52.39
10/05/2561 46.70 - - - 49.00 52.00
ข้อมูลนี้เป็นราคายางพาราที่ได้จากเว็บไซต์ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (นครศรีธรรมราช)notifications_none, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (บุรีรัมย์)notifications_none, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (ยะลา)notifications_none, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (สงขลา)notifications_none, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (สุราษฎร์ธานี)notifications_none, สมาคมยางพาราไทยnotifications_none, สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางnotifications_none, สำนักงานตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคายางพารารายวัน, ราคายางแผ่นดิบ คุณภาพดี, ราคายางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7%, ราคายางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10%, ราคาเศษยาง, ราคาน้ำยางสด, ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3,
bg product