ราคายางพารา

ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี 41.83 บาท/กก.
(B) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% - บาท/กก.
(C) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% - บาท/กก.
(D) เศษยาง 36.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) น้ำยางสด 41.00 บาท/กก.
(F) ยางแผ่นรมควันชั้น 3 44.69 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี (B) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% (C) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% (D) เศษยาง (E) น้ำยางสด (F) ยางแผ่นรมควันชั้น 3
17/08/2561 41.83 - - 36.50 41.00 44.69
16/08/2561 42.99 - - 37.00 41.00 44.69
15/08/2561 42.99 - - 37.00 42.00 44.69
14/08/2561 42.99 - - 37.00 42.00 44.69
09/08/2561 42.50 - - 37.00 42.00 44.59
08/08/2561 43.25 - - 37.00 41.50 44.71
07/08/2561 42.13 - - 36.50 41.00 44.39
06/08/2561 41.10 - - - 41.00 44.11
04/08/2561 42.66 - - 36.00 41.00 44.11
03/08/2561 41.76 - - 36.00 42.00 43.83
02/08/2561 42.20 - - 36.21 42.00 43.87
ข้อมูลนี้เป็นราคายางพาราที่ได้จากเว็บไซต์ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (นครศรีธรรมราช)notifications_none, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (บุรีรัมย์)notifications_none, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (ยะลา)notifications_none, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (สงขลา)notifications_none, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (สุราษฎร์ธานี)notifications_none, สมาคมยางพาราไทยnotifications_none, สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางnotifications_none, สำนักงานตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคายางพารารายวัน, ราคายางแผ่นดิบ คุณภาพดี, ราคายางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7%, ราคายางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10%, ราคาเศษยาง, ราคาน้ำยางสด, ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3,
bg product