ราคายางพารา

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี 40.95 บาท/กก.
(B) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% 39.42 บาท/กก.
(C) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% 34.50 บาท/กก.
(D) เศษยาง 34.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) น้ำยางสด 39.25 บาท/กก.
(F) ยางแผ่นรมควันชั้น 3 42.79 บาท/กก.
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี (B) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% (C) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% (D) เศษยาง (E) น้ำยางสด (F) ยางแผ่นรมควันชั้น 3
21/11/2560 40.95 39.42 34.50 34.00 39.25 42.79
20/11/2560 41.43 39.68 35.68 34.50 41.50 43.54
17/11/2560 42.13 40.52 36.00 35.00 43.00 44.43
16/11/2560 42.31 40.63 36.00 35.00 43.88 44.39
15/11/2560 42.82 40.61 36.00 36.00 44.13 43.89
14/11/2560 43.84 42.42 39.34 35.33 44.19 45.03
13/11/2560 43.68 42.10 38.43 35.70 44.45 45.09
10/11/2560 43.53 42.02 38.00 37.00 44.75 45.03
09/11/2560 44.20 42.60 39.00 - - 44.00
08/11/2560 44.70 42.97 41.40 - - 44.12
07/11/2560 44.77 43.15 41.62 - - 44.30
06/11/2560 44.51 42.85 41.40 - - 44.03
ข้อมูลนี้เป็นราคายางพาราที่ได้จากเว็บไซต์ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (นครศรีธรรมราช)notifications_none, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (บุรีรัมย์)notifications_none, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (ยะลา)notifications_none, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (สงขลา)notifications_none, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (สุราษฎร์ธานี)notifications_none, สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางnotifications_none, สำนักงานตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคายางพารารายวัน, ราคายางแผ่นดิบ คุณภาพดี, ราคายางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7%, ราคายางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10%, ราคาเศษยาง, ราคาน้ำยางสด, ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3,
bg product