ราคายางพารา

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี 42.60 บาท/กก.
(B) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% - บาท/กก.
(C) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% - บาท/กก.
(D) เศษยาง - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) น้ำยางสด 42.00 บาท/กก.
(F) ยางแผ่นรมควันชั้น 3 46.50 บาท/กก.
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี (B) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% (C) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% (D) เศษยาง (E) น้ำยางสด (F) ยางแผ่นรมควันชั้น 3
20/02/2561 42.60 - - - 42.00 46.50
19/02/2561 42.60 - - - 41.50 46.00
15/02/2561 42.80 - - - 41.50 46.50
14/02/2561 42.80 - - - 41.50 47.29
13/02/2561 42.80 - - - 40.50 47.32
12/02/2561 42.80 - - - 42.00 47.29
09/02/2561 42.80 - - - 43.50 47.29
08/02/2561 43.30 - - - 44.00 47.29
07/02/2561 43.30 - - - 45.00 47.45
06/02/2561 43.30 - - - 45.00 47.29
05/02/2561 43.30 - - - 45.00 47.29
ข้อมูลนี้เป็นราคายางพาราที่ได้จากเว็บไซต์ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (นครศรีธรรมราช)notifications_none, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (บุรีรัมย์)notifications_none, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (ยะลา)notifications_none, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (สงขลา)notifications_none, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (สุราษฎร์ธานี)notifications_none, สมาคมยางพาราไทยnotifications_none, สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางnotifications, สำนักงานตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคายางพารารายวัน, ราคายางแผ่นดิบ คุณภาพดี, ราคายางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7%, ราคายางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10%, ราคาเศษยาง, ราคาน้ำยางสด, ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3,
bg product