ราคายางพารา

ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี 36.20 บาท/กก.
(B) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% - บาท/กก.
(C) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% - บาท/กก.
(D) เศษยาง - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) น้ำยางสด 36.00 บาท/กก.
(F) ยางแผ่นรมควันชั้น 3 40.68 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี (B) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% (C) ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% (D) เศษยาง (E) น้ำยางสด (F) ยางแผ่นรมควันชั้น 3
16/11/2561 36.20 - - - 36.00 40.68
15/11/2561 37.06 - - 32.00 36.00 40.68
14/11/2561 37.10 - - 31.50 36.50 40.04
13/11/2561 37.34 - - 32.00 37.50 40.67
12/11/2561 37.70 - - 32.00 38.00 40.67
09/11/2561 38.08 - - 32.50 38.00 40.65
08/11/2561 38.04 - - 32.50 38.00 40.65
07/11/2561 38.20 - - 33.00 38.00 39.95
06/11/2561 38.20 - - 33.00 38.00 39.91
05/11/2561 38.56 - - 33.50 38.00 40.40
02/11/2561 38.48 - - 33.50 38.00 40.40
01/11/2561 38.95 - - 33.50 38.00 41.25
ข้อมูลนี้เป็นราคายางพาราที่ได้จากเว็บไซต์ สมาคมยางพาราไทยnotifications_none, สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคายางพารารายวัน, ราคายางแผ่นดิบ คุณภาพดี, ราคายางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7%, ราคายางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10%, ราคาเศษยาง, ราคาน้ำยางสด, ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3,
bg product